Juraj Nvota

režisér

Vyrastal som v čase, keď sme žili v područí Moskvy. Tak sa volalo aj piešťanské kino, kde medzi vojnovými filmami zasvietil Človek obojživelník. Bol som druhák na základnej škole.Zrazu akoby som nazrel do fantastického sveta Julesa Verna a v ňom som našiel nekonečne osamelého mládenca. Bol iný ako ostatní, a preto mu išlo o život. To, čo sme mu závideli – že môže dýchať pod vodou a žiť aj na suchu, sa stalo príčinou jeho prenasledovania. Narodil som sa v znamení Rýb a keď som pri mori, väčšinu času trávim pod hladinou. Asi s tým súvisí aj druhý zásah do môjho srdca – film Luca Bessona Magická hlbočina. Viac ako príbeh sa mi vryl do pamäti lákavý vesmír mora a nepochopiteľne definitívny ponor hlavného hrdinu. Poznanie, že existuje neodolateľná príťažlivosť ticha aktivovalo všetky moje zmysly hľadať čosi, čo je viac ako celý svet. Ale netušil som, čo by to mohlo byť. 

Andrej Rubľov sa vynoril spomedzi všetkých tých Bergmanov a Felliniov a bolo to Zjavenie. Po vpáde okupantských tankov v roku 1968 sme Rusov neznášali, ale Tarkovského film bol z iného sveta. Vtiahol ma dovnútra nepochopiteľnou duchovnosťou na jednej strane a na strane druhej nepochopiteľnou ľudskou surovosťou a krásnou pohanskou hriešnosťou. Jung chápal umelecké dielo ako preklad archetypálnych obrazov do jazyka súčasnosti, keď sa stvárňuje vždy práve to, čo „duchu doby“ najviac chýba. To vtedy urobil Andrej Tarkovskij. V dobe normalizácie nás trápila vlastná zbabelosť, chýbal zmysel a odvaha. Inými slovami láska, viera a nádej. Pamätám si na heroický zápas Boriska, mladého zvonárovho syna. Sám sa prihlási, že vie urobiť to, čo urobiť nevie. Jeho predkov skosil mor skôr, ako mu stihli odovzdať tajomstvo výroby zvonov. Nikto mu neveril, že ho dokáže vyrobiť a asi aj preto sa pri rozdeľovaní prác začal chovať ako diktátor. Nakoniec sa mu dojemne, s vypätím všetkých síl podarí nový zvon odliať. Robí to, ako aj Andrej Rubľov, celým srdcom, celou dušou, celou silou i celou mysľou, a vie, že ho vedie čosi, čo ho presahuje. Sám Tarkovskij vravel, že „vo filme je dôležité nevysvetľovať, ale pôsobiť na divákove city, lebo práve prebudené emócie umožňujú vznik myšlienok“. Film sa končí, znie Kyrie eleisona my s dojatím hľadíme do duše Rubľovových ikon – Zvestovanie Panny Márie, Narodenie Krista, Krst Krista, Vzkriesenie Lazara, Najsvätejšia trojica...