V Téme čísla tentoraz nie sú žiadne filmové štatistiky ani podrobnosti o podporných programoch audiovízie alebo legislatívnom pozadí kinematografie. Je leto, obdobie dovoleniek, pokusov odbúrať nahromadený pracovný stres, snahy oddychovať. A v rukách držíte Film.sk, ktoré je z viacerých pohľadov špeciálne. Je to dvojčíslo, v obsahu zohľadňujeme oba letné mesiace, a teda má aj väčší rozsah ako zvyčajne. No a čo sa týka témy, tá je takisto špeciálna. Venujeme sa v nej samotnému Film.sk. Pretože vychádza už dvadsiaty rok, má za sebou farbistú históriu, v sebe množstvo investovanej energie a okolo seba veľa ľudí, ktorí sa s ním spájajú. To všetko tvorí spletitý príbeh Film.sk, ktorý sa začína už o tri strany ďalej.

Svoj príbeh má aj každé jedno číslo časopisu a v mnohom to, prirodzene, závisí od toho, čo sa práve v oblasti filmu deje a koho sa to týka. V tomto prípade sa napríklad chystajú distribučné premiéry dvoch slovenských snímok: Kto je ďalší? Loli paradička. Medzi recenziami zase nájdete minoritne slovenské filmy Môj dedo spadol z Marsu a Uzly a pomaranče. Mimochodom, blok recenzií je tentoraz nečakane špeciálny aj v tom, že hodnotené tituly si od kritikov vyslúžili dosť výhrad. No a keď sme pri hodnotení, v aktuálnom Film.sk nájdete aj bodovanie všetkých slovenských filmov s distribučnou premiérou v prvom polroku 2019. Bolo ich päť, hodnotiteľov zase osem.

Nie je to síce prvý raz, ale nestáva sa ani v každom čísle, že by obsahovalo tri rozhovory ako v tomto prípade. Ten veľký je venovaný kameramanovi Tomášovi Juríčkovi, ktorý v súčasnosti nakrúca pokračovanie televíznej Márie Terézie a o pár mesiacov sa dostane do kín film Amnestie, na ktorom spolupracoval s režisérom Jonášom Karáskom – pre Juríčka ideálnym tvorivým partnerom, ako vyplýva z hlavného rozhovoru. Okrem neho nájdete v letnom dvojčísle aj debatu s nemeckým, alebo – ako sám s nadhľadom pripomína – východonemeckým režisérom Andreasom Dresenom, ktorý v júni zavítal do Bratislavy. No a tretí rozhovor súvisí s obrázkom na susednej strane, s 2-DVD Slovenský dokumentárny film 60, ktoré vydáva SFÚ a my mu venujeme rubriku DVD špeciál. Využili sme príležitosť urobiť spoločný rozhovor s jeho zostavovateľmi – Rudolfom Urcom a Pavlom Brankom. Obaja sú aj súčasťou príbehu Film.sk. Majú špeciálne miesto medzi jeho prispievateľmi.

Daniel Bernát