Logo Film.sk

Mesačník o filmovom dianí (nielen) na Slovensku


PREDAJNÉ MIESTA

Filmové kluby/kiná/artkiná:
• Kino Lumière Bratislava – kino SFÚ (Špitálska 4)
• FK – Kino Junior Levice
• FK – Kino Fontána Piešťany
• Kultúrno spoločenské centrum Piešťany 
• FK Naoko – Kino Hviezda Trnava
• Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi 
• FK Poprad
• DYVID

Kníhkupectvá a iné predajne/BRATISLAVA:
• Klapka.sk – predajňa SFÚ (Grösslingová 43)
• Artforum (Kozia 20)
• Hummel Music (Klobučnícka 2)
• Martinus (Obchodná 26)
• Prospero – predajňa DÚ (Jakubovo nám. 12)
• vrátnica VŠMU (Svoradova 2)
• PANTA Rhei (Poštová)                                        
• INTERPRESS (Sedlárska)                                                    
• STAURA BA (Železničná stanica)    
• SLOWATCH                                                
• SVAG BA                                                                   

Kníhkupectvá/INÉ MESTÁ:
• Artforum Pezinok (Kollárová 12)
• Artforum Banská Bystrica (Dolná 48)
• Artforum Prešov (Hlavná 28)
• Artfórum Žilina
• Artfórum Nové Zámky
• Artfórum Košice

OBJEDNÁVANIE
Film.sk si môžete objednať na: lkperm@lkpermanent.sk, hruskova@lkpermanent.sk
Do objednávky napíšte:
Meno/Firma:
Ulica/Číslo:
Mesto/PSČ:
Objednávam si:
a.
polročné predplatné (6 mesiacov – vychádza 6 čísiel) = 14 eur
b. celoročné predplatné (12 mesiacov – vychádza 11 čísiel, v lete vychádza dvojčíslo) = 25 eur
Platbu za predplatné uskutočním týmto spôsobom:
a.
poštovou poukážkou typu C na adresu: L.K.Permanent, spol. s.r.o., poštový priečinok 4, 834 14 Bratislava 34
b. predplatením vystavenej faktúry IČO/DIČ

KONTAKT:
Zuzana Hrušková
tel.: 02/49 11 12 02, fax: 02/49 11 12 09
e-mail: lkperm@lkpermanent.sk, hruskova@lkpermanent.sk
www.predplatne.sk


Časopis sa dá objednať aj na www.klapka.sk

Odber newslettra