Logo Film.sk

Mesačník o filmovom dianí na Slovensku


PREDAJNÉ MIESTA
Filmové kluby/kiná/artkiná:
• Kino Lumière Bratislava – kino SFÚ (Špitálska 4) • FK – Kino Junior Levice • FK – Kino Strojár Martin
• FK – Kino Fontána Piešťany • FK Naoko – Kino Hviezda Trnava
Kníhkupectvá a iné predajne/BRATISLAVA:
• Klapka.sk – predajňa SFÚ (Grösslingová 43) • Artforum (Kozia 20) • Hummel Music (Klobučnícka 2) • Martinus (Obchodná 26)
• Prospero – predajňa DÚ (Jakubovo nám. 12)
• vrátnica VŠMU (Svoradova 2)
Kníhkupectvá/INÉ MESTÁ:
• Artforum Pezinok (Kollárová 12)
• Artforum Banská Bystrica (Dolná 48)
• Artforum Prešov (Hlavná 28)

OBJEDNÁVANIE
Film.sk si môžete objednať na: lkperm@lkpermanent.sk, zakova@lkpermanent.sk
Do objednávky napíšte:
Meno/Firma:
Ulica/Číslo:
Mesto/PSČ:
Objednávam si:
a.
polročné predplatné (6 mesiacov – vychádza 6 čísiel) = 14 eur
b. celoročné predplatné (12 mesiacov – vychádza 11 čísiel, v lete vychádza dvojčíslo) = 25 eur
Platbu za predplatné uskutočním týmto spôsobom:
a.
poštovou poukážkou typu C na adresu: L.K.Permanent, spol. s.r.o., poštový priečinok 4, 834 14 Bratislava 34
b. predplatením vystavenej faktúry IČO/DIČ

KONTAKT:
Zuzana Hrušková
tel.: 02/49 11 12 02, fax: 02/49 11 12 09
e-mail: lkperm@lkpermanent.sk, hruskova@lkpermanent.sk
www.predplatne.sk


Časopis sa dá objednať aj na www.klapka.sk

Odber newslettra