Logo Film.sk

Mesačník o filmovom dianí (nielen) na Slovensku


Od 1. júla prestane mesačník Film.sk vychádzať v tlačenej podobe a nájdete ho už iba online. V prípade, že ste mali časopis predplatený aj po júni 2024, kontaktujte, prosím, mailom pani Danku Dritomskú na adrese dritomska@lkpermanent.sk s číslom Vášho účtu v tvare IBAN, kam Vám bude vrátená neuplatnená časť predplatného.

 

Zvýhodnené predplatné si možno objednať online na: Film.sk (predplatne.sk)

OBJEDNÁVANIE
Film.sk si môžete objednať na: lkperm@lkpermanent.sk, hruskova@lkpermanent.sk
Do objednávky napíšte:
Meno/Firma:
Ulica/Číslo:
Mesto/PSČ:
Objednávam si:
a.
polročné predplatné (6 mesiacov – vychádza 6 čísiel) = 14 eur
b. celoročné predplatné (12 mesiacov – vychádza 11 čísiel, v lete vychádza dvojčíslo) = 25 eur
Platbu za predplatné uskutočním týmto spôsobom:
a.
poštovou poukážkou typu C na adresu: L.K.Permanent, spol. s.r.o., poštový priečinok 4, 834 14 Bratislava 34
b. predplatením vystavenej faktúry IČO/DIČ

KONTAKT:
Zuzana Hrušková
tel.: 02/49 11 12 02, fax: 02/49 11 12 09
e-mail: lkperm@lkpermanent.sk, hruskova@lkpermanent.sk
www.predplatne.sk

Časopis sa dá objednať aj na www.klapka.sk

 

PREDAJNÉ MIESTA

Filmové kluby/kiná/artkiná:
• Kino Lumière Bratislava – kino SFÚ (Špitálska 4)
• FK – Kino Junior Levice
• FK – Kino Fontána Piešťany
• Kultúrno spoločenské centrum Piešťany 
• FK Naoko – Kino Hviezda Trnava
• Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi 
• FK Poprad
• FK Kino Úsmev
• FK Prešov
• FK Humenné
• DYVID

Kníhkupectvá a iné predajne/BRATISLAVA:
• Klapka.sk – predajňa SFÚ (Grösslingová 43)
• Artforum (Kozia 20)
• Hummel Music (Klobučnícka 2)
• Martinus (Obchodná 26)
• Prospero – predajňa DÚ (Jakubovo nám. 12)
• vrátnica VŠMU (Svoradova 2)
• PANTA Rhei (Poštová)
• PANTA Rhei (Aupark)
• PANTA Rhei (Polus)
• PANTA Rhei (Avion)
• PANTA Rhei (Eurovea)
• PANTA Rhei (Central)
• PANTA Rhei (Bory Mall)
• INTERPRESS (Sedlárska)                                                    
• STAURA BA (Železničná stanica)    
• SLOWATCH                                                
• SVAG BA                                                                

Kníhkupectvá a iné predajne/INÉ MESTÁ:
• Artforum Pezinok (Kollárová 12)
• Artforum Banská Bystrica (Dolná 48)
• Artforum Prešov (Hlavná 28)
• Artfórum Žilina
• Artfórum Nové Zámky
• Artfórum Košice
• PANTA Rhei Košice (Optima, Moldavská cesta 32)
• PANTA Rhei Košice (Aupark, Nám. Osloboditeľov 1)
• PANTA Rhei Košice (Palác kníh, Hlavná 72)
• PANTA Rhei Nitra (Mlyny Nitra, Štefániková trieda 61)
• PANTA Rhei Piešťany (Aupark, Nitrianska ul. 7555/18)
• PANTA Rhei Prešov (MAX, Vihorlatská 2/A)
• PANTA Rhei Trenčín (Laugarício, Belá 7271)
• PANTA Rhei Trnava (City Aréna, Kollárova 20)
• PANTA Rhei Trnava (Galéria Tesco, Veterná ul. 40/A)
• PANTA Rhei Žilina (Aupark, Veľká okružná 59A)
• PANTA Rhei Banská Bystrica (Europa SC, Na Troskách 25)
• MIKOM Banská Bystrica
• LORA kúpeľe Piešťany

Odber newslettra