V aprílovom čísle Film.sk sa viackrát objavuje motív cesty, cezhraničných vzťahov, pohľadov ,,za roh”, mimo dôverne známeho priestoru, ale aj pohľadov zvonka, ktoré smerujú k nám. Začnime azda rozhovorom s Ondrejom Rudavským, ktorý sa ešte v osemdesiatych rokoch rozhodol pre odchod z Československa. V rozhovore sa síce pohybuje najmä svetmi, ktoré sám navrhuje ako výtvarník a filmár, no k odchodu z krajiny a k spätným pohľadom na jej príbeh vracia Rudavského jeho nový krátky (presnejšie desaťminútový) film Pravidlá hry. Ten je súčasťou väčšieho projektu Slovensko 2.0, v ktorom desať režisérov vypovedá o dvadsaťročnej republike. Niektorí v nej žili, iní ju navštevovali. Slovensko 2.0 má v apríli premiéru.

Tento mesiac sa do kín dostane aj film Felvidék – Horná zem režisérky Vladislavy Plančíkovej, ktorú zaujímajú slovensko-maďarské vzťahy a príbehy presídlených ľudí. V rubrike Novinky autorka ozrejmuje i to, ako sa jej projekt vyvinul novým smerom vďaka pohľadom zvonka (zahraničným workshopom). No a Martin Repka nakrúcal svoj nový (krátky) film dokonca v Indii. Je z toho Tanec tigra. „Dalo by sa povedať, že som sa snažil európskymi očami vidieť indický film,” poznamenáva Repka.

V Téme čísla sa zaoberáme cirkuláciou európskych snímok v kinodistribúcii a predovšetkým medzinárodnou sieťou kín Europa Cinemas, ktorá je na podporu šírenia európskej kinematografie zameraná. Súčasťou tejto rozsiahlej siete je aj 19 slovenských kín.

Cesta sa v rôznych podobách zjavuje i v rubrike Recenzia. Najzreteľnejšie asi v portréte výtvarníka Vladimíra Ossifa, ktorý pod názvom Štvorec v kruhu alebo Život medzi únikmi a snami nakrútil Ľubomír Štecko. Recenzujeme však aj tituly Arcibiskup Bezák Zbohom..., Fair Play a HRANA – 4 filmy o Marekovi Brezovskom. Tak šťastnú cestu do kina.

Daniel Bernát