„Obchodovanie s túžbou po viditeľnosti a úspechu sa týka prakticky všetkých oblastí verejného života. Na Slovensku začalo kvitnúť už pred viac ako dvoma desaťročiami. Zakaždým stálo na podobnom biznis modeli: obchodníci napríklad nabádali podnikateľov, aby za poplatok zverejňovali informácie o svojich firmách v komerčných registroch a zároveň sa stávali ich (jedinými) odberateľmi, alebo cielili na samoľúbosť verejne činných osôb, umelcov či vedcov, keď im núkali, opäť za poplatok, zaradenie hesla s ich menom napríklad do encyklopédie Who is who na Slovensku. Čo na tom, že encyklopédiu si v knižnici alebo v pracovni vystavovali iba osobnosti, ktoré v nej boli zahrnuté?,“ píšu v téme čísla Mária Ferenčuhová a Barbora Nemčeková. Venujú sa v nej predátorským filmovým festivalom. Tie sa konajú za pofidérnych podmienok nezriedka online, majú súťažných kategórií od nevidím do nevidím a víťazov, od ktorých zbierajú registračné poplatky, vyhlasujú aj niekoľkokrát do roka. A tvorcom, ktorí ich obosielajú, pribúdajú na plagátoch vavrín za vavrínom z festivalov „bez mena“.

RTVS je najväčším koproducentom slovenskej filmovej tvorby. V apríli Týždeň slovenského filmu zrekapituluje a Slnko v sieti ocení najlepšie slovenské filmy uplynulého roka. Mnohé z nich RTVS koprodukovala – nielen Invalida Jonáša Karáska a Slúžku Mariany Čengel Solčanskej, ktoré majú najviac nominácií na Slnko v sieti, ale aj Svetloplachosť Ivana Ostrochovského a Pavla Pekarčíka ocenenú v Benátkach, Mimi Miry Fornay ocenenú v Berlíne, Umelohmotné nebo Tibora Bánóczkého a Sarolty Szabó nominované na Európsku filmovú cenu či, povedzme, dokumenty o herečke Emílii Vášáryovej Emília v réžii Martina Šulíka alebo o režisérovi Eduardovi Grečnerovi v réžii Maroša Brázdu. A to je len výber z koprodukčných titulov RTVS, aj to iba z minulého roka! 

Spomínané filmy vznikli (a náš časopis takisto vychádza) aj vďaka podpore Audiovizuálneho fondu, ktorý oslavuje 15 rokov od svojho vzniku. Výročie si pripomenie aj na Týždni slovenského filmu a v tomto čísle nájdete tradičnú prílohu s prehľadom toho, čo všetko Audiovizuálny fond podporil v uplynulom roku. 

Keď vlani Audiovizuálny fond zažíval o čosi búrlivejšie obdobie, než je preň zvyčajné, užitočnou platformou, ktorá hľadala prieniky názorovo rozídených prúdov filmárov, sa ukázala byť Slovenská filmová a televízna akadémia. Jej novou prezidentkou je producentka Katarína Krnáčová. „RTVS je hneď po AVF druhým najdôležitejším partnerom pri výrobe domácej slovenskej filmovej tvorby. Od roku 2015 RTVS koprodukovala vyše 170 dlhometrážnych slovenských filmov a tak významne prispieva k podpore slovenských filmov. Pri dlhodobej neistote alebo náhlych zmenách pravidiel fungovania sa táto kontinuita a plánovanie tvorby a výroby narúša, čo veľmi negatívne ovplyvňuje celé audiovizuálne prostredie. Čo je však ešte dôležitejšie, táto podpora filmov rešpektuje slobodu tvorby. Tá je absolútne kľúčovým predpokladom na to, aby vzniklo kvalitné umelecké dielo, schopné osloviť publikum, ponúknuť mu emotívny zážitok a kultivovať ho. Akonáhle prídu snahy umelcom diktovať alebo im schvaľovať či neschvaľovať témy, o ktorých majú nakrúcať, už nepôjde o umeleckú tvorbu, ale o propagandu politických ideí,“ hovorí v rozhovore..

Matúš Kvasnička