DANIEL RIHÁK

Vo Film.sk sa vraciame k staršej rubrike Ako ďalej, absolvent?, aby sme predstavili začínajúcich filmárov, zistili, aké skúsenosti získali počas štúdia a s akými predstavami a ambíciami vstupujú do profesionálneho života. Tentoraz prinášame vyjadrenia absolventa Ateliéru filmovej a televíznej réžie na FTF VŠMU v Bratislave Daniela Riháka. Jeho absolventský film Výlet bol zaradený do užšieho výberu nominantov na ocenenie BAFTA Student Film Awards 2019.

Martin Šulík začal prvý deň školy myšlienkou, ktorá ovplyvnila celé naše štúdium: „Je len na vás, aby ste si určili svoj študijný program. Môžete experimentovať vo vašich filmoch, ponárať sa do teórie, bádať v knižniciach, cestovať po Erasmoch, túlať sa po krčmách, spoznávať spolužiakov a vytvárať si kamarátstva na celý život. Týchto päť rokov sa už nikdy nezopakuje – vyťažte z toho maximum.“ Tento pocit slobody a zodpovednosti, taký odlišný od základnej a strednej školy, nás poriadne nakopol a inšpiroval počas celého štúdia. Prvý ročník bol intenzívny: za rok sme natočili 8 krátkych filmov, neustále sme striedali zloženie štábov a navzájom sme sa ako spolužiaci výborne spoznali. V ďalších ročníkoch sme už natáčali menej filmov s ustálenejšími tímami a na magisterskom stupni sme sa už prakticky všetci venovali len absolventským projektom. Študoval som s veľmi talentovanými spolužiakmi, s ktorými sme si pomáhali a zároveň sa vzájomne motivovali k lepším výkonom. Mám ich veľmi rád a chýba mi, že už nie sme tak intenzívne spolu. Mali sme veľké šťastie, že našimi profesormi boli špičkoví aktívni režiséri (okrem Šulíka napríklad aj Peter Bebjak), ktorí nám často sprístupnili detaily nakrúcania ich aktuálnych projektov, a tak sme si mohli vytvoriť veľmi konkrétnu predstavu o tom, čo v sebe nesie vývoj a réžia súčasného slovenského filmu. Často riešili rovnaké problémy ako my v našich školských cvičeniach, len vo väčšej mierke a pod väčším časovým tlakom.

So školou som ešte stále v kontakte, keďže absolventský film Výlet cestuje momentálne po rôznych festivaloch a niekedy s ním cestujem aj ja. Nedávno sa nám s Výletompodarilo dostať do užšieho výberu na ceny Britskej akadémie filmového a televízneho umenia (BAFTA), čo nám zvyšuje prestíž a šance pri financovaní ďalších projektov. Festivaly sú výbornou skúsenosťou, lebo človek môže vidieť v krátkom čase množstvo dobrých filmov, zoznámiť sa s ich tvorcami a spoznať ich tvorivé prístupy a kultúru. Takisto aj spätná väzba zvonku je svieža a obohacujúca – je to možnosť vidieť silné a hlavne slabé stránky nášho filmu a poučiť sa z nich. 

Po skončení štúdia sa snažím rozdeliť si čas medzi vývoj a prípravu autorských projektov a prácu v komerčnom prostredí – režíroval som niekoľko dielov krimiseriálu pre českú komerčnú televíziu (titul Specialisté – pozn. red.) a zopár reklamných projektov. Komerčnú žánrovú tvorbu považujem za výbornú možnosť na brúsenie režijného citu, koncentráciu a pohotovosť, a tieto zručnosti sa potom dajú využiť v umelecky ambicióznejších projektoch. Navyše, v štáboch je mnoho veľmi talentovaných a skúsených filmárov, od ktorých sa dá veľa naučiť. 

Hlavná časť mojej tvorivej energie sa momentálne koncentruje na rešerš a písanie autorského projektu. Písanie prvej verzie scenára je najkrajšie v tom, že ešte nemá žiadne limity. Keď „počúvame“ postavy, ich túžby a spôsob, akým sa vyrovnávajú s prekážkami, často príbeh zvrtnú prekvapivým smerom. Je to vzrušujúci proces a vždy, keď ráno otvorím oči, teším sa na to dobrodružstvo!

Som veľmi vďačný za päť rokov štúdia na VŠMU, za znalosti a láskavosť našich profesorov, za tvorivé priateľstvá so spolužiakmi, ktoré sa medzičasom preliali do profesionálneho života. Týmto sa však štúdium nekončí – je radosťou pracovať na sebe ďalej a zlepšovať sa. Ak chce človek robiť dobré filmy, musí neustále vychádzať zo svojej osobnej bubliny, spoznávať svet a ľudí, stávať sa pozornejším, citlivejším a empatickejším. Nakoniec ho to zmení k lepšiemu aj ako človeka. A to je na práci filmára to najkrajšie!

spracovala Jaroslava Jelchová