Slovenskí filmoví vedci a kritici hodnotia slovenské celovečerné filmy prvého polroku 2019

V roku 2009 sme sa v redakcii Film.sk rozhodli v spolupráci s renomovanými slovenskými filmovými vedcami, historikmi, kritikmi a publicistami reflektovať slovenské filmy aj inak ako len vo forme recenzií či iných článkov. Vtedy sme po prvýkrát zverejnili tabuľku bodovania slovenských celovečerných filmov, ktoré mali v príslušnom roku premiéru v kinách.

Aktuálne prinášame hodnotenie slovenských filmov s premiérou v prvom polroku 2019. Hodnotíme celkovo päť slovenských alebo majoritne slovenských dlhometrážnych filmov, ktoré spĺňajú finančné kritériá určovania krajín pôvodu podľa Európskeho dohovoru o koprodukciách. Všetky snímky uviedli do kín distribučné spoločnosti okrem filmu Mohyla (r. A. Kolenčík), ktorý kinám ponúkala produkčná spoločnosť Cinetype. 

Nehodnotíme minoritné slovenské koprodukcie Hovory s TGM (r. J. Červenka), Všetko bude (r. O. Omerzu), Na streche (r. J. Mádl), Sklenená izba (r. J. Ševčík), Teroristka (r. R. Bajgar), Chvilky (r. B. Parkanová), Môj dedo spadol z Marsu (r. D. Žarković, M. Andree Škop), Obliehanie mesta (r. Z. Piussi, V. Janeček) a Uzly a pomaranče (r. I. Pokorný). Nehodnotíme ani krátky animovaný titul Šarkan (r. M. Smatana), ktorý vznikol v česko-slovensko-poľskej koprodukcii a v kinách sa premietal pred celovečerným filmom Veľký zlý lišiak a iné príhody.  

Systém bodovania zostáva rovnaký a pohybuje sa na škále od pol bodu po maximálny možný počet päť bodov.

dan

O HODNOTENÝCH FILMOCH SME PÍSALI VO FILM.SK:

Dobrá smrť: Novinky 3/2019, s. 10 – 11; Recenzia 4/2019, s. 18 – 19

Mohyla: Novinky 5/2019, s. 8 – 9; Recenzia 5/2019, s. 18 – 19

Ostrým nožom: Novinky 2/2019, s. 12 – 13; Recenzia 3/2019, s. 22 – 23

Punk je hned!: Novinky 3/2019, s. 12 – 13; Recenzia 4/2019, s. 20 – 21

Trhlina: Novinky 1/2019, s. 8 – 9; Recenzia 2/2019, s. 22 – 23