Zuzana Mojžišová

filmová publicistka

Pred pár týždňami sme na pôde Filmovej a televíznej fakulty VŠMU opäť, už tradične, zorganizovali Študentské konfrontácie – dvojdňové podujatie na odborné stretnutie poslucháčov tvorivých ateliérov a ich filmov so študentmi katedry audiovizuálnych štúdií a ich recenziami na tie filmy. A opäť, už tradične, po pochvalnom verdikte vedátorov sa debata takmer nikdy nerozprúdila; ak však bolo posúdenie filmu zo strany vedátorky či vedátora príkre, rozhovor sa rozbehol celkom prirodzene. A mal ako minca dve strany – relevantnú či menej príčetnú insajderskú obranu filmu a jemnejšie alebo aj ostrejšie ohradenie sa voči mentálnym kvalitám posudzovateľky či posudzovateľa. Nič nové pod slnkom. Cestou domov z Konfrontácií som si potom skúsila predstaviť takúto situáciu: Niekto (mocný, ale pravdepodobne aj škodoradostný) by náhle šibol zázračným prútikom a úplne všetky printové médiá by prestali uverejňovať recenzie, interpretácie, štúdie týkajúce sa filmového umenia; rovnako by sa zachoval aj internet a kritické písanie o filme by z neho totálne zmizlo. Kto by ako prvý volal po náprave stavu a návrate do predchádzajúcich pomerov? Filmári či teoretici? Mám svoju odpoveď, ale nebudem ju tu nasilu, a už vôbec nie akokoľvek konfrontačne, pretláčať. Napokon, možno by sa prvé ozvalo obecenstvo. Jedno je však, myslím, isté – niekto by sa ozval, všetci traja by sa ozvali, lebo recenzovanie, posudzovanie, interpretovanie a uvažovanie o umení patrí k umeniu, je jeho súčasťou. Zmysluplnou.

Časopis Film.sk obrába slovenské filmovo-publicistické políčko dve dekády. Stalo sa z neho dôležité periodikum. A recenzovanie filmov je jeho dôležitou súčasťou, možno najdôležitejšou.

Svet zažil doposiaľ iba málo dvojdekád (a možno ani jednu), počas ktorých sa zmenil natoľko výrazne ako za tú poslednú. Doménou písania už nie je papier, ale monitor. Najplodnejšími, a zdá sa mi, že aj najčítanejšími filmovými umenovedcami už nie sú profesionálni umenovedci, prípadne žurnalisti, ale fanúšikovia a diváci. Slovenská kinematografia vstala z mŕtvych a je v potešujúco dobrej kondícii. Zemeguľa, hoci aj nie rovnomerne, bohatne a môže si dovoliť nakrúcať nepreberné množstvo filmov. Vynález internetu zboril mnohé prekážky, rozšíril prístup k filmom. Sme takí kinematograficky globalizovaní – a to je fajn, ak skutočne vieme, čo si s tým máme počať. 

Naozaj mnohé sa od podlahy zmenilo. No a niečo zas nie. Napríklad kvalitná, múdra a prospešná recenzia má tie isté akostné parametre, aké mala pred nielen dvadsiatimi, ale aj osemdesiatimi rokmi, a na vyslovenie domnienky, že ani nasledujúce desaťročia na tejto veci nič nezmenia, netreba byť prognostičkou.  

Vo Film.sk múdre, kvalitné a prospešné filmové recenzie bývajú.