Logo Film.sk

Mesačník o filmovom dianí (nielen) na Slovensku
25. ročník


Vydavateľ: Slovenský filmový ústav
Adresa redakcie: Film.sk, Slovenský filmový ústav, Grösslingová 32, 811 09 Bratislava
tel.: +421 907 832 585, +421 2 57 10 15 25, e-mail: filmsk@sfu.sk
ISSN: 1335-8286
Šéfredaktor: Matúš Kvasnička
(do 10/2019 Daniel Bernát, do 9/2012 Simona Nôtová-Tušerová)
Redakcia: Mária Ferenčuhová, Barbora Nemčeková
Redakčná rada: Peter Dubecký, generálny riaditeľ SFÚ, Rastislav Steranka, riaditeľ NKC – SFÚ, Marian Brázda, vedúci edičného oddelenia SFÚ, Miro Ulman, odborný referent Audiovizuálneho informačného centra SFÚ, Simona Nôtová-Tušerová, tlačová tajomníčka SFÚ, Štefan Vraštiak
Design a grafická úprava: ma.LMTD, adrak.ma@gmail.com
Zodpovedná redaktorka internetovej verzie: Zuzana Sotáková

Vydanie časopisu finančne podporil

Názory redakcie sa nemusia zhodovať s názormi prispievateľov.

Akékoľvek rozmnožovanie textu, fotografií, grafov a ďalších údajov len s predchádzajúcim písomným súhlasom vydavateľa.
© Slovenský filmový ústav

Akékoľvek rozmnožovanie textu, fotografií, grafov, vrátane údajov v elektronickej podobe len s prechádzajúcim písomným súhlasom vydavateľa.
copyright © 2001-2013 Slovenský filmový ústav