Abenteuer Alltag. Zur Archäologie des Amateurfilms
Siegfried Mattl, Carina Lesky, Vrääth Öhner, Ingo Zechner a kol.

(Synema, Vieden 2015, 270 strán)

Dvadsiatou piatou publikáciou edície, ktorá vychádza v spolupráci Rakúskeho filmového múzea a Synemy – Spoločnosti pre film a médiá, je pomerne rozsiahly zborník textov venovaných aktuálnemu stavu výskumu amatérskeho filmu, ktorý stál v minulosti väčšinou na okraji záujmu historikov a teoretikov, no v posledných rokoch sa mu venuje čoraz väčšia pozornosť. Textové príspevky sú v publikácii tematicky rozdelené do viacerých blokov, venovaných technológii a estetike, žánrom a variáciám, produkcii a diseminácii (vrátane klubov filmových amatérov) aj politike a dejinám. Posledný blok reflektuje popredné európske a americké archívy, ich zbierky a stratégie. Nechýba medzi nimi Rakúske filmové múzeum, ale ani Národný filmový archív v Prahe. Abenteuer Alltag. Zur Archäologie des Amateurfilms je prvou publikáciou svojho druhu v nemecky hovoriacich krajinách.

Jean-Marie Straub & Danièle Huillet
Ted Fendt (Ed.)
(Synema, Vieden 2016, 253 strán)

Dvadsiata šiesta publikácia tej istej edície, do ktorej patrí aj predchádzajúca kniha, je súborom textov venovaných režisérskej dvojici, ktorú tvorili Jean-Marie Straub a jeho životná partnerka Danièle Huillet. Obaja pochádzali z Francúzska, často však pracovali v Nemecku a Taliansku. Spoločne nakrútili napríklad filmy Kronika Anny Magdaleny Bachovej, Mojžiš a Áron či Triedne vzťahy. Kniha je zborníkom pôvodných textov a medzi ich autormi je aj nemecký režisér a teoretik Harun Farocki, ktorý stvárnil práve vo filme Triedne vzťahy jednu z hlavných úloh, či producentka Straubových filmov Barbara Ulrich, ktorá sa v nich takisto objavovala aj ako herečka. Publikácia obsahuje štúdie celkovo šiestich autorov (okrem spomenutej dvojice sú to Claudia Pummer, John Gianvito, Jean-Pierre Gorin a Ted Fendt) a tieto texty sú doplnené o rozhovor s oboma tvorcami (viedol ho filmový historik a kritik François Albera), o podrobnú filmografiu a bibliografiu aj o doteraz nepublikované archívne dokumenty a o bohatý obrazový materiál.

The Cinema Hypothesis. Teaching Cinema in the Classroom and Beyond
Alain Bergala
(Synema, Vieden 2016, 131 strán)

Ďalšia, už 28. publikácia spomínanej edície prináša jeden zo základných textov o filmovom vzdelávaní v školách a iných vzdelávacích inštitúciách. Jeho autorom je Alain Bergala, známy francúzsky filmový teoretik a bývalý šéfredaktor časopisu Cahiers du cinéma, ktorý je zároveň pedagógom na prestížnych parížskych školách Paris 3 Sorbonne nouvelle i La Fémis a bývalým poradcom francúzskeho ministerstva školstva. Rakúske vydanie publikácie v anglickom jazyku je doplnené o obsiahly rozhovor s Bergalom. Ten spätne hodnotí svoje zásadné dielo v oblasti filmového vzdelávania v kontexte pätnástich rokov, ktoré uplynuli od jeho prvého vydania, a rozmachu nových technológií, čo nastal počas tohto obdobia a zmenil nielen dostupnosť filmov, ale aj spôsob, akým ich vnímame. Na vnútornej obálke knihy sa nachádza Bergalov citát: „Vzdelávanie musí byť prispôsobené deťom a mladým ľuďom, ktorým je určené, ale nie na úkor jeho zamerania. Ak nerešpektuje svoj predmet, ak ho nadmieru zjednodušuje či karikuje, hoci s tými najlepšími pedagogickými úmyslami na svete, nebude to prospešné.“

Monika Mikušová