Filmový týždenník po desiatich rokoch

Filmové týždenníky ako žáner spravodajského filmu sú dnes vzácnosťou. Na Slovensku sa o ne vo svojich zbierkach stará Slovenský filmový ústav (SFÚ), ktorý ich v spolupráci so spravodajskou televíziou TA3 uvádza v jej programe. V mesačníku Film.sk ich čitateľom približuje Milan Černák, ktorý pôsobil ako dramaturg a režisér Spravodajského filmu.

Hoci (pražská) jar ešte nerozkvitla naplno, čerstvý vetrík už začal viať. A svoje urobilo aj desaťročné fungovanie televízie, ktorá za ten čas už vošla skutočne do každej domácnosti.

Filmový týždenník sa zmenil – lebo iné mu neostávalo. (Zmeny prichádzali postupne, no desaťročný skok vo vysielaní – TA3 nadväzuje na týždenníky z roku 1957 ročníkom 1967 – nám umožňuje vnímať ich očividnejšie.) Zmenil sa obsah, lebo časovo krátkodyché aktuality uvádzané s týždenným oneskorením v kinách už nikoho nemohli zaujať. Zmenila sa forma, vďaka zdokonaľujúcej sa kinematografickej technike a tvorivému rozvoju vyjadrovacích prostriedkov.

Počet šotov sa výrazne znížil, boli dlhšie a na väčšej ploche dovoľovali autorom vypovedať viac o snímanej realite. Pestrosť sa nedosahovala kvantitou, ale zaujímavejším výberom tém. Takzvané monotematické týždenníky už neboli výnimkou. Aj v januárovej kolekcii je tento typ zastúpený: týždenníkom č. 7 scenáristu a režiséra Štefana Ortha, ktorého storočnicu narodenia sme si nedávno pripomenuli. Kriticky ladená sonda do problémov, ktorými žili Kysuce a ich obyvatelia, patrí k tomu najlepšiemu v tvorbe autora, ktorý po krátkych začiatkoch v Školfilme (predchodca neskoršieho Štúdia populárno-vedeckých filmov) zasvätil celý život práci v Spravodajskom filme.

Ale vráťme sa späť k žurnálu. Zmenili sa komentáre aj ich prednes. Častejšie využívané striedanie dvoch spíkrov (spravidla to bol muž a žena, jeden/jedna slovenskej, druhý/druhá českej národnosti) či dokonca dialogizovaná forma umožňovala civilnejšie reprodukovanie faktov proti strohým, oficióznym či banálnym alebo tendenčným podaniam spred desaťročia. Z obsahu vymizli družstevníci, záväzky vo fabrikách a aj o politike sa vraví v hodnotiacich komentároch (vojna vo Vietname, ale aj šot o úrovni československého hokeja – oba v č. 1). To, samozrejme, neznamená, že médium prestalo plniť ideologické požiadavky vydavateľa. Ale zaujímavejšie a na vyššej reprodukčnej úrovni, ako sme už konštatovali.

V kolekcii nájdete fejtónové pohľady na priebeh zimy, svetovú kolekciu Picassových obrazov, zamestnávanie Rómov, problémy, s ktorými sa stretávajú vysokoškoláci (nielen naši), i snahy bratislavských podnikov vyrábať priamo pre rakúsky trh, a teda za šilingy (!).

A to nás čaká v najbližších mesiacoch ešte viacero prekvapení...

FILMOVÉ TÝŽDENNÍKY NA TA3 – JANUÁR 2018
6. 1. – 14.35 hod. Týždeň vo filme 1/1967 a 2/1967 (repríza 7. 1. o 16.30 hod.)
13. 1. – 14.35 hod. Týždeň vo filme 3/1967 a 4/1967 (repríza 14. 1. o 16.30 hod.)
20. 1. – 14.35 hod. Týždeň vo filme 5/1967 a 6/1967 (repríza 21. 1. o 16.30 hod.)
27. 1. – 14.35 hod. Týždeň vo filme 7/1967 a 8/1967 (repríza 28. 1. o 16.30 hod.)