Fond Eurimages podporil slovenské filmy

Rada fondu Eurimages rozhodla na svojom 149. zasadnutí, ktoré sa konalo v polovici decembra v Taliansku, o podpore 20 projektov sumou vyše 3,7 milióna eur. Je medzi nimi aj pripravovaná dráma Marka Škopa Nech je svetlo, ktorú fond podporí sumou 120 000 eur. Film, ktorý vzniká v koprodukcii s Českom, rozpráva príbeh slovenského gastarbeitera v Nemecku. Štyridsaťročný Milan zistí, že jeho násťročný syn sa doma zaplietol s polovojenskými skupinami, keď ho obvinia zo šikanovania a z usmrtenia spolužiaka. Otec začne zisťovať, čo sa stalo, pravdu o stave vecí aj o sebe samom. V hlavných úlohách filmu sa predstavia Milan Ondrík, Daniel Fischer a Csongor Kassai. Druhým podporeným projektom (37 000 eur) je kreatívny dokument Môj neznámy vojak, ktorý vzniká v koprodukcii Česka, Litvy a Slovenska. Režisérka Anna Kryvenko v ňom zachytáva príbeh z čias okupácie Československa armádami Varšavskej zmluvy v roku 1968 a podáva ho z perspektívy okupanta – neznámeho vojaka. Rada fondu Eurimages rozhodla už v polovici minulého roku aj o podpore ďalších filmov so slovenskou účasťou, konkrétne titulov Žaby bez jazyka v réžii Miry Fornay (podpora 138 000 eur) a Čertovské pero Mareka Najbrta (250 000 eur). Neskôr získala podporu aj snímka Viery Čákanyovej Frem (53 000 eur).

zs

Creative Europe Desk Slovensko informuje

Začiatkom decembra bola publikovaná nová Výzva EACEA/23/2017, Podpora vývoja balíkov projektov. Je v nej niekoľko dosť zásadných noviniek. Tak ako v predchádzajúcich výzvach predkladá žiadateľ svoju žiadosť o podporu vývoja 3 až 5 projektov hraných, dokumentárnych alebo animovaných diel určených na komerčné využitie (kinodistribúcia, televízia alebo online platformy). Spoločnosť musí existovať minimálne 36 mesiacov pred podaním žiadosti a musí preukázať, že ako väčšinový producent produkovala v období piatich rokov pred podaním žiadosti dielo (hraný, dokumentárny alebo animovaný film), ktoré bolo komerčne distribuované minimálne v troch krajinách mimo krajiny žiadateľa, a to v období medzi 1. 1. 2015 a dňom podania žiadosti. Žiadateľ si zároveň musí vybrať, či chce žiadať v rámci už otvorenej výzvy na podporu vývoja jednotlivých projektov, alebo v rámci tejto výzvy na podporu vývoja balíkov projektov.

Novinkou je definícia obdobia, keď sa začína samotná akcia – predtým to bol deň podania žiadosti, teraz je to deň, keď komisia oboznámi žiadateľa s pridelením grantu. V ten istý deň sa začína obdobie prípustných nákladov. Zároveň sa ruší možnosť zahrnúť do oprávnených nákladov výdavky, ktoré vznikli v súvislosti so získaním autorských práv pred týmto dátumom. V praxi to znamená, že uznané budú iba výdavky, ktoré vznikli v období odo dňa oznámenia o pridelení podpory. Zmenili sa aj kritériá hodnotenia žiadajúcej spoločnosti: spoločnosť musí preukázať schopnosť koprodukovať filmy, svoju prítomnosť a vizibilitu na medzinárodných festivaloch a trhoch, finančnú kapacitu a schopnosť vyvíjať paralelne viac projektov. Tak ako vo výzve na podporu vývoja jednotlivých projektov aj tu musia mať všetky predložené diela identifikačné číslo ISAN alebo EIDR, a to najneskôr v deň, keď sa končí obdobie vývoja podľa zmluvy s komisiou.

Rozpočet tejto výzvy je 12,5 milióna eur. Maximálna suma podpory za celý balík projektov je 200 000 eur, suma podpory na jednotlivé projekty sa pohybuje medzi 10 000 a 60 000 eurami. Uzávierka výzvy je 6. 2. 2018.

vs

Akuálne uzávierky – festivaly, workshopy, trhy

Visegrad Animation Forum
Uzávierka:
31. 1. 2018

Autori krátkych filmov a stredoeurópskych TV seriálov budú môcť prezentovať svoje námety prostredníctvom verejného pitchingového fóra v dvoch kategóriách na podujatí Visegrad Animation Forum (VAF) počas festivalu Anifilm Třeboň (1. – 6. 5.). Každý projekt by mal zastupovať producent a jeden z autorov. VAF prijíma iba projekty filmov s maximálnou plánovanou dĺžkou 20 minút, na TV seriály a iné TV formáty sa toto obmedzenie nevzťahuje. Ďalšou podmienkou je, aby bola aspoň polovica projektu spracovaná technikou animovaného filmu alebo formou multimediálneho audiovizuálneho diela. Prihlasovanie prebieha na stránke http://vp.eventival.eu/anifilm/vaf2017.

 

dok.incubator
Uzávierka:
31. 1. 2018

Workshop dok.incubator je zameraný na podporu tvorcov vo fáze dokončovania filmu a uskutoční sa v troch kolách (v Česku, na Slovensku a vo Švédsku). Zástupcovia ôsmich vybraných dokumentárnych projektov sa budú pod vedením renomovaných lektorov venovať strihu, distribučnej stratégii filmov a príprave propagačných materiálov. Prihlasovanie a viac informácií na http://dokincubator.net/introduction-to-applications.

 

Animafest Záhreb
Uzávierka:
1. 2. 2018

Animované filmy dokončené po 1. 1. 2017 sa môžu prihlásiť na 28. Svetový festival animovaného filmu Animafest, ktorý sa uskutoční v Záhrebe v termíne 4. – 9. 6. 2018. Podmienky a prihlasovanie na www.animafest.hr/en/2018/film_submission.

 

MFF Cannes
Uzávierka:
15. 2. 2018

Skoršiu uzávierku prihlasovania na 71. ročník MFF Cannes (8. – 19. 5.) majú školské filmy, ktoré môžu zástupcovia festivalu vybrať do sekcie Cinéfondation. (Krátke filmy majú uzávierku 1. 3. a celovečerné 5. 3. 2018.) Podmienky prihlasovania nájdete na www.festival-cannes.com/en/participer/inscription.

zs