Film Mečiar (r. T. Nvotová) sa za tri mesiace v projekte Mečiar na školách dostal do 75 stredných škôl, kde ho videlo viac než 2 000 študentov. Dokument sa od apríla premietal ako doplnkový edukatívny materiál počas výučby predmetov náuka o spoločnosti, dejepis či masmediálna výchova. V rámci projektu sa uskutočnili štyri diskusie za účasti autorky filmu Terezy Nvotovej alebo ďalších odborníkov na problematiku, ako sú Marián Leško, Peter Zajac a Zuzana Mistríková. Projekt Mečiar na školách bude pokračovať aj v nasledujúcom školskom roku. 

Ministerka Ľubica Laššáková 14. 6. slávnostne udelila desiatim osobnostiam Ceny ministerky kultúry Slovenskej republiky v oblastiach profesionálneho umenia. Mária Kráľovičová získala ocenenie „za celoživotný mimoriadny umelecký vklad do novodobej histórie slovenského divadla a slovenského divadelného, filmového, rozhlasového a televízneho herectva“.„Za dlhoročnú prozaickú tvorbu predovšetkým v oblasti románovej spisby a významnú tvorbu s presahmi do publicistiky, rozhlasovej dramatiky a televíznej a filmovej scenáristiky“ocenili Antona Baláža. Ďalšími laureátmi sú Gizela Veclová, Pavol Zelenay, Ondrej Demo, Ladislav Burlas, Alexander Vika, Jaroslav Blaho, Juraj Kubánka a Ignác Bizmayer.

Na Filmovom chodníku slávy pred Mestským divadlom P. O. Hviezdoslava v Bratislave 14. 6. slávnostne odhalili pamätnú dlaždicu s menom herečky Božidary Turzonovovej. Je to súčasť ocenenia za jej mimoriadny umelecký prínos, ktoré jej udelili na vlaňajšom MFF Bratislava.

Medzinárodný online festival minútových a 5-minútových filmov a videoklipov Azyl ožil po šiestich rokoch odmlky a 23. 6. počas slávnostného ukončenia MFF Art Film Fest Košice vyhlásil víťazov aktuálneho ročníka súťaže. V kategórii minútových filmov zvíťazil Daniel McKee s filmom Mona Lisa Selfie. Daria Kashcheeva z FAMU sa s projektom Praha očami cudzincovumiestnila na prvom mieste v kategórii 5-minútových filmov. V kategórii videoklipov uspel klip k skladbe Christiana Löfflera Haul, ktorý vznikol v réžii Mareka Partyša a Dušana Husára.

Akademický senát Filmovej a televíznej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave zvolil 27. 6. novú dekanku fakulty. Stala sa ňou vedúca Ateliéru strihovej skladby FTF VŠMU Darina Smržová, ktorá vo funkcii nahradí Ondreja Šulaja. Druhým kandidátom na post dekana bol Maroš Šlapeta.

zs, dan