Creative Europe Desk Slovensko informuje

Výkonná agentúra uverejnila výsledky výzvy EACEA/22/2017, Podpora vývoja jednotlivých projektov (uzávierka 23. 11. 2017). Slovenskí žiadatelia boli úspešní, podporu získali tri spoločnosti : Artichoke na projekt Et j’aime à la fureur(Láska z celuloidu) 25 000 eur, Nutprodukcia na projektVictim (Obeť) 30 000 eur a Punkchart films na projekt The Five Year Plan (Päťročnica) 25 000 eur. Slovensko sa stalo spolu so Srbskom najúspešnejšou z postkomunistických krajín s tromi podporenými projektmi. Všetkým úspešným žiadateľom srdečne gratulujeme.

Výkonná agentúra zároveň uverejnila dlhoočakávanú výzvu EACEA/05/2018, Automatická podpora kinodistribúcie. Oproti predchádzajúcim rokom sa v nej dosť zásadne menia podmienky. Naďalej pôjde o generovanie potenciálneho fondu a jeho reinvestovanie, ale celá žiadosť (aj s reinvestovaním) sa podáva v jednom balíku. Distribútori v ňom musia predložiť aj výsledky distribúcie nenárodných filmov v roku 2017 potvrdené národným korešpondentom (doteraz národného korešpondenta kontaktovala priamo EACEA), distribútori si sami vypočítajú potenciálny fond a pribudli im aj ďalšie povinnosti (priebežné podávanie správ). Uzávierka je 12. 9. 2018, žiadosti sa podávajú iba elektronicky.

V dňoch 10. a 11. 9. sa uskutoční ďalší ročník seminára a workshopu Dox in vitro (hotel Park Avenue, Piešťany), znovu pod odbornou garanciou siete European Documentary Network (EDN). Podujatie je venované projektom vo fáze vývoja, určené je pre mladých producentov a autorov dokumentárnych filmov zo Slovenska a ostatných krajín strednej Európy a má za cieľ sprostredkovať prvý kontakt so „skutočným“ svetom európskeho trhu dokumentárnych filmov. Traja skúsení lektori – Mila Turajlič (Srbsko), Peter Jaeger (Belgicko) a Ove Rishøj Jensen (EDN, Dánsko) sa budú počas prvého dňa venovať rôznym aspektom trhu a medzinárodným koprodukciám a Mila Turajlič uvedie ako prípadovú štúdiu svoj film Druhá strana všetkého, ktorý vyhral najprestížnejší festival dokumentárnych filmov IDFA Amsterdam. Počas druhého dňa budú lektori konzulovať prihlásené projekty (tie možno prihlásiť na media@cedslovakia.eudo 10. 8. 2018). 

Vladimír Štric

Inventúra slovenského filmu na LFŠ

Štyridsiaty štvrtý ročník Letnej filmovej školy v Uherskom Hradišti, ktorý sa bude konať od 27. 7. do 5. 8., nevynechá z programu ani slovenskú kinematografiu. Premietne filmy Mečiar(r. T. Nvotová), Hmyz(r. J. Švankmajer), Tlmočník(r. Martin Šulík), Po strništi bos(r. J. Svěrák), Všechno bude(r. O. Omerzu),Jan Palach(r. R. Sedláček), Cirkus Rwanda(r. M. Varga), Modrý tiger(r. P. Oukropec), všetky diely trilógie Záhradníctvo(r. J. Hřebejk), Backstage(r. A. Sedláčková), Dôverný nepriateľ(r. K. Janák). Zo študentských filmov uvedú v Hradišti tituly Magic Moments, Idiot(r. M. Buchelová) a Atlantída, 2003(r. M. Blaško). LFŠ robila v minulých rokoch tzv. inventúru filmu vybranej krajiny, aktuálne to bude Slovensko. V programe to bude reflektovať beseda odborníkov o stave, problémoch a perspektívach tunajšej kinematografie. Výročnú cenu si prevezme Lubor Dohnal a pri tejto príležitosti sa premietnu filmy Kristove roky (r. J. Jakubisko), Slávnosť v botanickej záhrade, Svatá Jana (r. E. Havetta) a Archa bláznů(r. I. Balaďa).

zs

Spomienková slávnosť na počesť Havettu

Režisér Elo Havetta by tento rok oslávil osemdesiatku a pri tejto príležitosti sa 17. 6. konala v jeho rodnej obci Veľké Vozokany spomienková slávnosť spojená s odhalením pamätnej tabule. Súčasťou podujatia bola aj diskusia, na ktorej sa zúčastnili nielen filmárovi kamaráti z detstva Jozef Havetta a Agnesa Solčanská, ale aj jeho kolega a priateľ Eduard Grečner. Moderátorom diskusie bol Michal Kočiš, interný doktorand Katedry kulturológie FF UKF v Nitre. Zavŕšením celej akcie bolo premietanie dokumentárneho filmu Slávnosť osamelej palmy (2005) režisérov Juraja Johanidesa a Marka Škopa.

Róbert Šulák

Filmári a navrhované zmeny zákona o AVF

Poslanci strany SaS už v máji predstavili svoje návrhy na úpravu zákona o Audiovizuálnom fonde (AVF), ktoré vznikli aj na základe podozrenia na subvenčný podvod v prípade projektu Generál, podporeného z AVF. Prezentované návrhy vyvolali vlnu kritiky zo strany zástupcov audiovizuálneho prostredia, ktorí ich označili za neodborné a nebezpečné. V návrhoch bolo zrušenie podpory AVF na vývoj projektov, viacnásobnej podpory na realizáciu jedného projektu, ako aj zamedzenie podpory z fondu v prípade, že projekt už získal prostriedky z iných verejných zdrojov. Podľa filmárskej obce by takéto zmeny v zákone mali výrazne negatívny dosah na stav tunajšej audiovizuálnej kultúry. SaS neskôr ohlásila ambíciu nahradiť pôvodný návrh novým, komplexnejším, aby bolo rozdeľovanie financií pri podpore audiovizuálnej tvorby jasnejšie, transparentnejšie a efektívnejšie. Podľa strany by sa to mohlo dosiahnuť aj presunutím peňazí, ktoré má na tvorbu filmov k dispozícii RTVS, do AVF. To opäť vyvolalo kritiku zo strany filmárov a producentov, ktorí svoje argumenty prezentovali na tlačovej konferencii 8. 6. Situáciu budeme naďalej sledovať.

dan

Slovenská filmová agentúra má manažérku

Novovzniknutá Slovenská filmová agentúra (SFA)/Slovak Film Commission má od 1. júna svoju manažérku, ktorou sa stala Zuzana Bieliková. Absolventka filmovej produkcie na FAMU v Prahe má za sebou pätnásťročnú prax na rôznych pozíciách vo filmovej produkcii a venovala sa aj zahraničnému filmovému marketingu. Pozíciu manažérky SFA získala na základe výberového konania, na ktorom sa zúčastnili traja kandidáti. SFA vznikla ako nová organizačná zložka AVF a jej primárnou úlohou bude propagácia Slovenska ako konkurencieschopnej krajiny s vhodnými podmienkami na audiovizuálnu produkciu.

dan

Spomínanie na august 1968

Trojica autoriek Barbora Berezňáková, Pavlína Morháčová a Eva Vozárová stojí za viacúrovňovým projektom Spýtaj sa vašich, ktorý bude cez spomienky ľudí reflektovať udalosti roku 1968 spojené s vpádom vojsk Varšavskej zmluvy do Československa. Projekt sa skladá z dokumentárneho filmu, z online portálu, kam budú môcť používatelia pridávať texty, fotografie, nahrávky a záznamy k danej téme, a z diskusií spojených s projekciou dokumentu. Prvé premietanie s diskusiou sa uskutoční v noci z 20. na 21. augusta v centre Bratislavy. Ďalšie budú prebiehať aj na školách a v centrách nezávislej kultúry. Film odvysiela 21. augusta RTVS, ktorá je partnerom projektu podobne ako Ústav pamäti národa. Viac informácií nájdete na www.spytajsavasich.sk.

dan