KLAPKA.SK

NAJPREDÁVANEJŠIE PUBLIKÁCIE A DVD NOSIČE V PREDAJNI SFÚ ► MÁJ 2017

PUBLIKÁCIE
1. Georges Didi-Huberman: Vyjsť z temnoty (ASFK a SFÚ, Bratislava)
2. Václav Macek, Jelena Paštéková: Dejiny slovenskej kinematografie 1896 – 1969 (FOTOFO, SFÚ, Bratislava)
3. Iris Kopcsayová, Pavel Branko: Ráno sa zobudím a nie som mŕtvy (Marenčin PT v spolupráci so SFÚ, Bratislava)

AUDIOVIZUÁLNE NOSIČE
1. DVD Tisícročná včela
(SFÚ a Dixit, Bratislava)
2. DVD Majster kat (SFÚ, Bratislava)
3. DVD 3x Juraj Jakubisko (SFÚ, Bratislava)

Predajňa SFÚ Klapka.sk (Grösslingová 43) a Kino Lumière pripravili na jún túto akciu: Ak si kúpite júnové číslo Film.sk, dostanete k nemu DVD Týždeň vo filme – výber z týždenníkov (70. roky).

KINO LUMIÈRE

NAJNAVŠTEVOVANEJŠIE FILMY V KINE LUMIÈRE ► 23. 4. – 23. 5. 2017

1. Muž menom Ove (r. H. Holm, Švédsko, 2015, ASFK)
2. Úplní cudzinci (r. P. Genovese, Taliansko, 2016, Film Europe Media Company)
3. Baba z ľadu (r. B. Sláma, ČR/Francúzsko/SR, 2017, ASFK)
4. Chatrč (r. S. Hazeldine, USA, 2017, Forum Film)
5. Piata loď (r. I. Grófová, SR/ČR, 2017, CinemArt) + 39 týždňov, 6 dní (r. J. Kożuch, B. Šima, SR, 2017, CinemArt)