Na úvod

Rok 2016 bol pre českú kinematografiu a filmovú distribúciu mimoriadne úspešný. Do kín prišiel najvyšší počet divákov od roku 1993, rozšírila sa ponuka filmov a české tituly opätovne presiahli 20-percentný podiel na návštevnosti i tržbách českých kín.  

Legislatíva

V rámci novely zákona č. 496/2012 Zb., ktorá bola schválená pod číslom 139/2016 Zb. s účinnosťou od 6. mája 2016, bol po prvý raz potvrdený záväzok štátu poskytovať do Štátneho fondu kinematografie pravidelné ročné dotácie vo výške, ktorá zodpovedá poplatkom vybraným od externých platcov.

V priebehu celého roku 2016 bol ministrom kultúry Daniel Herman z KDU-ČSL, riaditeľkou fondu Helena Bezděk Fraňková a predsedom rady fondu Petr Vítek. Od júna 2016 je podpredsedníčkou rady Zuzana Kopečková, ktorá vystriedala Přemysla Martinka. Dozorný výbor fondu fungoval pod vedením predsedníčky Kláry Brachtlovej a podpredsedu Aleša Danielisa, no schválenou novelou zákona sa zmenil jeho názov (teraz je to len výbor), pozícia i spôsob menovania jednotlivých členov. Nový výbor však do konca roku menovaný nebol.

Finančná podpora

Podpora kinematografie bola vlani rozdelená v rámci 35 výziev a činila celkovo 331 167 000 Kč. Zaregistrovaných bolo 543 žiadostí a 308 z nich bolo úspešných. Ide o najvyšší objem rozdelených prostriedkov za posledných desať rokov. Pripomeňme, že v roku 2015 rozdelila Rada Štátneho fondu kinematografie v rámci 29 výziev 210 995 000 Kč medzi 217 projektov.

Tradične najvyššia suma sa v roku 2016 vzťahovala na okruh výroba českého kinematografického diela. V rámci 10 výziev sa medzi 71 projektov rozdelilo 232 937 000 Kč. Prostredníctvom 8 výziev v okruhu vývoja sa medzi 85 projektov rozdelilo 31 960 000 Kč. Filmové festivaly a prehliadky mali jedinú výzvu a 21 žiadateľov získalo celkovo 22 000 000 Kč. V oblasti filmovej distribúcie bolo 7 výziev a medzi 51 žiadostí sa rozdelilo 15 590 000 Kč. V okruhu propagácie, ktorý mal 3 výzvy, sa 28 žiadostiam dostalo podpory v celkovej výške 11 930 000 Kč, v oblasti technického rozvoja (1 výzva) to bolo 10 000 000 Kč pre 29 projektov, 15 projektov z kategórie publikačná činnosť a filmová veda (3 výzvy) si rozdelilo sumu 3 900 000 Kč a 2 850 000 Kč bolo priznaných 8 žiadateľom v okruhu vzdelanie a výchova v oblasti kinematografie (2 výzvy). V rámci oblastí zachovanie a sprístupňovanie audiovizuálnych diel a ochrana práv ku kinematografickým dielam neboli vyhlásené žiadne výzvy. Zdá sa, že aktuálne členenie okruhov nezodpovedá súčasným potrebám kinematografie a niekedy to pôsobí dojmom, že ani rada fondu si s nimi nevie veľmi dať rady... V žiadnom prípade nepôsobí dobre dlhodobé obchádzanie ochrany autorských práv v čase, keď práve táto oblasť jednoznačne brzdí rozvoj digitálnych foriem šírenia audiovizuálnych diel.

Výrazný rozvoj bol zjavný v programe podpory filmového priemyslu. Podľa zoznamu vyplatených filmových stimulov vyplatili v minulom roku 50 projektom celkovo 833 031 070 Kč, kým v roku 2015 sme evidovali 35 projektov s 325 401 806 Kč a rok predtým dostalo 29 projektov 440 794 122 Kč.

Z prostriedkov odboru médií a audiovízie MK ČR bolo vlani podporených 97 projektov zo 134 registrovaných žiadostí celkovou sumou 17 705 000 Kč. Aj v tomto prípade ide o najvyšší objem podpory. S výnimkou roku 2013, keď MK ČR kinematografiu nepodporilo, to bolo vždy okolo 14 000 000 korún. Vlani boli 4 320 000 Kč alokované na festivaly, prehliadky a výstavy, 60 000 Kč na iné médiá, 2 890 000 Kč na vzdelávanie profesionálov a študentov filmových škôl, 270 000 Kč na odborné konferencie, 1 915 000 Kč na odborné periodiká a neperiodické publikácie, 3 945 000 Kč na filmovú a mediálnu výchovu, 2 300 000 Kč na propagáciu českej kinematografie v zahraničí a 2 005 000 Kč na domácu propagáciu kinematografie a audiovízie.

Významným variantom získania finančnej podpory sú medzinárodné programy. V súčasnosti fungujú v systéme Kreatívna Európa, predtým MEDIA, ktorého je Česká republika riadnym členom od júla 2002. Vlani získali české projekty z programu Podpora európskeho audiovizuálneho priemyslu 2 042 486 eur, čo je mierny pokles v porovnaní s rokom 2015, keď to bolo celkovo 2 411 845 eur. Tematické rozdelenie dotácií bolo v roku 2016 nasledovné: 273 000 eur development, 599 294 eur distribúcia, 222 000 eur festivaly, 268 000 eur prístup na trh, 325 749 eur výchova a vzdelanie, 150 000 eur rozvoj publika, 54 443 eur online distribúcia a 150 000 videoherný priemysel.

Veľmi úspešná bola česká kinematografia vo fonde Eurimages, ktorý je určený na podporu európskych koprodukčných projektov. V roku 2016 boli podporené tri majoritne české projekty: Po strnisku bosý režiséra Jana Svěráka a jeho spoločnosti Biograf, Hmyz Jana Švankmajera a spoločnosti Athanor a Záhradníctvo: Dezertér Jana Hřebejka a spoločnosti Fog’n’Desire. V roku 2015 to bola len Baba z ľadu režiséra Bohdana Slámu. Naopak, minoritná účasť klesla z piatich na dva projekty s participáciou producentských spoločností 8Heads production a Maur Film.

Filmová distribúcia

Výsledky českých kín zaznamenávali od roku 2013 trvalý nárast. Vlani však medziročne poskočili o vyše 20 % v tržbách i návštevnosti. Celkovo sa vlani uskutočnilo 471 202 predstavení pre 15 621 923 divákov a hrubé tržby dosiahli 2 011 044 198 Kč. Na porovnanie, v roku 2015 prišlo do kín 12 958 099 divákov, ktorí zaplatili za vstupenky 1 669 176 581 Kč. Priemerné hrubé vstupné pritom minulý rok nebadane kleslo zo 128,81 Kč na 128,73 Kč. Prvý raz v histórii prekonali hrubé tržby kín hranicu dvoch miliárd korún a návštevnosť kín bola najvyššia od roku 1993. Distribúcii už tradične dominovala klasická DCI technológia v 2D formáte, ktorá pokrývala 84,1 % tržieb a 85,7 % návštevnosti. Podiel 3D formátu klesol na 12,3 % tržieb a prvý raz od roku 2010 klesol pod 10-percentnú hranicu (9,9 %) v počte divákov. IMAX, 4DX a alternatívny digitálny obsah kumulovali 2,8 % tržieb a 1,6 % divákov. Nominálne zaznamenali najvyšší nárast (okrem klasického 2D formátu) projekcie z domácich digitálnych nosičov, ako sú blu-ray, DVD a MP4, ktoré navštívilo 2,6 % divákov a tvorili 0,94 % celkových tržieb. Na rozvoji návštevnosti kinematografických projekcií sa teda významne podieľali aj kiná s technológiou e-cinema v menších obciach a príležitostné letné projekcie pod šírym nebom.

Po tom, čo v roku 2015 klesol podiel českých filmov na celkovom obrate českých kín prvý raz od roku 2002 pod 20 %, sme v minulom roku zaznamenali ich úspešný návrat. Podiel českých filmov na vlaňajšej návštevnosti dosiahol 29,5 % a podiel na tržbách kín 27,3 %, čo je najviac od roku 2010. Výsledku českých filmov zodpovedá aj pokles podielu tzv. hollywoodskych štúdií na 55,2 % v počte divákov a 58,1 % v obrate kín. Najúspešnejším štúdiom v českých kinách bolo vlani Disney pred spoločnosťami Fox Intl. a Universal. Výrazný prepad zaznamenala nezávislá zahraničná produkcia – 15,3 % z návštevnosti a len 14,6 % z tržieb. Najúspešnejším filmom bolo Osem hrozných (r. Q. Tarantino) na 30. mieste. Samostatnou kapitolou sú výsledky európskych filmov. V Top 20 síce nájdeme dva britské filmy, tie však patria do štúdiovej produkcie, na ktorej sa Briti často podieľajú. Celkovo dosiahli filmy z krajín Európskej únie v českých kinách 14,4-percentný podiel na návštevnosti a 13,8-percentný podiel na tržbách, samotné Spojené kráľovstvo sa však podieľalo 9,9 % na návštevnosti a 10,4 % na tržbách. Filmy Európskej únie „po Brexite“ teda videlo v Česku len 4,5 % návštevníkov a kiná z nich utŕžili 3,4 % z celkového obratu. Najúspešnejším nezávislým európskym filmom bol podľa návštevnosti na 67. mieste belgicko-francúzsky animovaný titul Robinson Crusoe. Kompletná Top 20 tvorila vlani podiel 47,8 % na celkovom obrate českých kín, čo je mierny pokles. Kumulácia návštevnosti najúspešnejších filmov je teda stále rozhodujúca pre obrat kín, zároveň však výrazne rastie počet premiér a z toho vyplývajúca diferenciácia návštevnosti.

Z celkovo 345 nových celovečerných filmových programov v kinách v minulom roku bol k dispozícii DCI kompatibilný digitálny 2D záznam pri 338 filmoch, stereoskopická 3D verzia pri 44 premiérach. Vo formáte IMAX bolo 21 filmov a 29 v 4DX. Naopak, 35 mm filmová kópia už nebola k dispozícii pri žiadnom filme. Výhradne na domácich nosičoch (DVD, blu-ray, MP4) bolo uvedených 5 filmov. Ako paralelné nosiče však boli k dispozícii pri 120 tituloch. Okrem toho mohli kiná uvádzať celý rad programov alternatívneho obsahu a veľké množstvo ďalších filmov mimo štandardnej ponuky premiérových titulov v rámci festivalov, filmových prehliadok a individuálnych projekcií.

V roku 2016 bolo na českom filmovom trhu aktívnych celkovo 45 distribútorov, z nich 41 uviedlo v premiére aspoň jeden nový film. Ide o najvyšší počet registrovaných distribučných subjektov v novodobej histórii. Prvé miesto medzi nimi obhájila spoločnosť CinemArt. Po prvý raz v histórii prekročili filmy jednej distribučnej spoločnosti hranicu 700 miliónov korún hrubých tržieb kín. Podiel CinemArtu na počte návštevníkov činil 35,7 % a na tržbách 36,1 %. Druhé miesto zaujal Falcon s podielom 31,6 % na počte divákov, resp. 31,8 % na tržbách. S trhovým podielom 14,1 % patrilo tretie miesto spoločnosti Freeman Entertainment, Bontonfilm obsadil so 6,7 % štvrté miesto, piata spoločnosť AQS mala 3,2 %. Viac než 2 % dosiahli ešte spoločnosti Aerofilms a Forum Film. Päť najúspešnejších spoločností kumulovalo 91,9 % celkových tržieb. Medzi distribútormi premiérových filmov sa v roku 2016 prvý raz objavili spoločnosti Balkanfilm, Fénix distribution, MasterFilm, po jednom filme uviedli spoločnosti Bio Art, Buc-Film, Cinémotif Films, Crazy Day, Die Gruppe, Gnomon Production, i/o Post, Ideafilm, MFDF Ji.hlava, Pilot Film, Road Movies a SciTech Visual.

Kiná teda uviedli celkovo 345 nových celovečerných filmových programov z 37 krajín sveta, čo je napokon takisto historický rekord. Najviac, 118 filmov, pochádzalo z USA a na 128 titulov narástla ponuka filmov z európskych krajín. Kľúčovým dôvodom nárastu sú nižšie náklady na šírenie filmov v digitálnej forme, tie sú však nižšie aj pri výrobe, a tak výrazne rastie aj počet českých filmov. V roku 2016 sa kinám ponúklo 79 premiér alebo obnovených premiér českých titulov – ide o najvyšší počet od roku 1990, keď mal rozhodujúci vplyv veľký počet obnovených premiér dovtedy zakázaných filmov. Ďalej uvedený prehľad neobsahuje 14 obnovených premiér, z ktorých najnavštevovanejší bol titul Ikarie XB1, ktorý videlo 2 647 divákov, a ďalej už len snímka Starci na chmelu (1 935 divákov) prekonala v návštevnosti hranicu 1 000 divákov. Na porovnanie, v roku 2015 boli medzi 49 ponúkanými filmami 4 obnovené premiéry. Distribuovanie filmov s minimálnym dosahom na verejnosť sa však netýka len obnovených premiér. Až 30 zo 79 ponúkaných českých filmov videlo menej než 1 000 divákov! Popri 12 obnovených premiérach to bolo aj 10 nových dokumentov a dokonca 8 celovečerných hraných filmov. Ich uvedenie v kinách často plnilo iba symbolický účel naplnenia požiadaviek spojených so získaním verejných zdrojov.

Kiná a multiplexy

Počet digitálnych sál podľa štandardu DCI sa stabilizoval na 479. Technológia IMAX je naďalej v jedinej sále v Prahe, kým sály 4DX sú dve, novinkou je jedna sála v Plzni. Zároveň však narástol počet kín s vybavením e-cinema, schopných premietať film z DVD, blu-raya a MP4. Vďaka tejto technológii opätovne narástol počet letných kín zo 150 v roku 2015 na vlaňajších 211.

Trh aj naďalej výrazne ovládajú dvaja najväčší prevádzkovatelia kín Cinema City a CineStar, avšak ich podiel na trhu v roku 2016 opätovne klesol na 65,5 %. Spoločnosť Cinema City prevádzkovala 13 multikín s celkovým počtom 115 sál a figurovala na prvom mieste s trhovým podielom 37,8 %. CineStar prevádzkuje 12 multikín s 90 sálami a mal trhový podiel 27,7 %. Celkovo bolo v prevádzke 29 multikín. Tretie miesto opätovne zaujala spoločnosť Premiere Cinemas Czech s podielom 4,3 %. Golden Apple prevádzkuje multikino a jednosálové kino v Zlíne a mal trhový podiel 2,3 %. Celkový trhový podiel multikín mierne klesol zo 74,4 % v roku 2015 na vlaňajších 72,1 %, v počte divákov je podiel multikín len 65,4 %. Tento rok však očakávame ich posilnenie vďaka plánovanému otvoreniu nového 18-sálového komplexu Cinema City v Prahe na Chodove.

Najúspešnejšími multiplexmi sú stále Nový Smíchov so sálou 4DX, Olympia a Flora s veľkoformátovou projekciou IMAX. Najväčší nárast zaznamenal brniansky Špalíček a pražské Letňany, napriek drobným posunom však ostala zostava multikín rovnaká ako v roku 2015.

Medzi klasickými kinami vedú dve centrálne pražské dvojsálové kiná, len si vymenili poradie. Světozor zaznamenal najmenší nárast medzi úspešnými kinami a stratil prvé miesto nielen v návštevnosti, ale po prvý raz aj v tržbách. Najúspešnejším regionálnym kinom v Českej republike je kino Hutník v Kladne, ktoré naopak dosiahlo najväčší nárast v Top 10. Litoměřické kino Máj v našom výbere nahradilo lounské kino Svět, ostatné kiná v rebríčku zostali.

Filmové festivaly, prehliadky a ocenenia

Dňa 28. januára 2017 sa uskutočnil 7. ročník Cien českej filmovej kritiky. Ako najlepší film roku 2016 bol ocenený Rodinný film z produkcie endorfilmu, režisér Olmo Omerzu a Nebojša Pop-Tasič zaň dostali aj cenu za scenár. Ocenenie za réžiu udelili Tomášovi Weinrebovi a Petrovi Kazdovi za film Ja, Olga Hepnarová a dvojicu zároveň vyhlásili za objav roku. Film získal aj cenu za kameru pre Adama Sikoru a ocenený bol i herecký výkon Michaliny Olszańskej. Trofej za mužský herecký výkon získal Miroslav Hanuš za film Nikdy nejsme sami. Za najlepší dokument vyhlásili Normální autistický film Miroslava Janka. Za audiovizuálne dielo mimo kina ocenili seriál spoločnosti HBO Pustina. Slávnostné vyhlásenie v divadle Archa v Prahe bolo uvádzané v priamom prenose na programe ČT Art a moderátormi večera boli Jana Plodková a Jiří Havelka.

Česká filmová a televízna akadémia organizovala 24. ročník cien Český lev opätovne v priestore Rudolfína. Českého leva ako najlepší film roku 2016 získal Masaryk spoločnosti InFilm a producentov Rudolfa Biermanna a Juliusa Ševčíka. Snímke udelili celkovo 12 ocenení. Okrem hlavnej ceny za film to bolo aj za réžiu, mužský hlavný i vedľajší herecký výkon (Karel Roden a Oldřich Kaiser), scenár, strih, zvuk, hudbu, scénografiu, kostýmy a masky. Herečky Michalina Olszańska a Klára Melíšková získali České levy pre film Ja, Olga Hepnarová. S kritikmi sa ČFTA zhodla na ocenení dokumentu Normální autistický film aj na cene pre seriál HBO Pustina. Za televíznu inscenáciu získal cenu Zločin v Polné Českej televízie a Cenu Magnesia za najlepší študentský film dostala Anna Lyubynetska za titul Kyjev Moskva. Spôsob zaradenia filmu Masaryk, ktorý mal svetovú premiéru ohlásenú v rámci Berlinale 2017 a do štandardnej českej distribúcie vstúpil až 7. marca 2017, vyvolal značnú diskusiu, rovnako ako rad nominácií pre zahraničných tvorcov vzhľadom na minoritnú českú koprodukčnú účasť na filme Operácia Anthropoid. Naopak, veľmi vrelo prijala filmová obec ocenenie za mimoriadny prínos českej kinematografii pre Evu Zaoralovú a Jiřího Bartošku.

Po ôsmy raz boli 24. októbra 2016 udelené Ceny Ministerstva kultúry ČR za prínos v oblasti kinematografie a audiovízie – po prvý raz spoločne s cenami v ostatných kultúrnych oblastiach – v Národnom divadle a v prenose ČT Art. Cena udeľovaná in memoriam bola venovaná režisérovi Elmarovi Klosovi. Cenu pre žijúceho autora dostal filmový a televízny režisér František Filip.

FITES udelil svoje ocenenia Trilobit Beroun 14. januára 2017. Cenu Vladislava Vančuru za prínos českej i svetovej kinematografii dostal kameraman Jaromír Šofr. Hlavnú cenu Trilobit 2017 získali režiséri a scenárista seriálu HBO Pustina.

Najvýznamnejšou filmovou udalosťou v Česku je Medzinárodný filmový festival Karlove Vary a vlani sa uskutočnil jeho 51. ročník (1. – 9. júla). Cenu za mimoriadny umelecký prínos svetovej kinematografii získal Willem Dafoe, Cenu prezidenta MFF KV za prínos českej kinematografii Jiřina Bohdalová. Veľkú cenu Krištáľový glóbus získal maďarský film Rodinné šťastie režiséra Szabolcsa Hajdua, ktorý dostal aj cenu za mužský herecký výkon. Tú v ženskej kategórii získala slovenská herečka Zuzana Mauréry za úlohu vo filme Jana Hřebejka Učiteľka.

Popri karlovarskom festivale si stále drží dobré renomé rad ďalších medzinárodných festivalov. Za všetky by som chcel upozorniť na Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Jihlava, Anifilm Třeboň, festival dokumentárnych filmov o ľudských právach Jeden svět, Medzinárodný festival filmov pre deti a mládež Zlín, pražský MFF Febiofest a Ostrava Kamera Oko. Porota festivalu Finále Plzeň ocenila v roku 2016 hraný titul Rodinný film a dokument V lúčoch slnka Vitalija Manského.

Na záver

V súvislosti s predchádzajúcimi informáciami je skutočne veľmi jednoduché označiť minulý rok za mimoriadne úspešný pre českú kinematografiu. Napriek tomu si treba uvedomiť, že celková situácia filmového priemyslu nie je bez poškvrny. Vzhľadom na významnú úroveň nelegálneho šírenia audiovizuálnych diel sa relatívne znižuje podiel, ktorý získavajú producenti z následného šírenia svojich filmov. To, čo pred rokmi vyprodukoval predaj DVD, dnes nezískajú ani v súčte klesajúceho predaja nosičov a výnosu z legálneho online šírenia filmov. Vzrastajúca konkurencia internetu vedie k poklesu priemerného výnosu aj od lokálnych televíznych vysielateľov. S niekoľkými čestnými výnimkami pritom nie sú českí producenti úspešní ani v medzinárodnom predaji filmov.

Druhou otázkou je dosah rozširujúcej sa ponuky filmov pre kiná, kde sa popri komerčne i umelecky zaujímavých dielach objavujú filmy, ktoré by predtým ani nevznikli. Už som sa zmienil o tom, že 30 zo 79 premiérovaných českých filmov videlo menej než 1 000 divákov; žiaľ, patrí sa dodať, že z 266 zahraničných filmov v kinách videlo 67 takisto menej než 1 000 divákov. Túto hranicu bezvýznamnosti teda vlani neprekročilo celkovo 97 filmov, čo je naozaj veľa.

Autor prílohy: Aleš Danielis