Televízia českých a slovenských filmov

Slovenské pondelky 2017

5. 6.
22.00 ► Na druhom brehu sloboda ► J. Medveď, 1984, 91 min.

12. 6.
22.00 ► Tichá radosť ► D. Hanák, 1985, 88 min.

19. 6.
20.00 ► Tisícročná včela I a II ► J. Jakubisko, 1983, 163 min.

26. 6.
22.00 ► Smrť šitá na mieru ► M. Hollý, 1979, 83 min.

Zmena programu vyhradená!

www.csfilm.cz, www.filmpost.cz