Oslavy, smútok a nuda...

Filmové týždenníky ako žáner spravodajského filmu sú dnes vzácnosťou. Na Slovensku sa o ne vo svojich zbierkach stará Slovenský filmový ústav (SFÚ), ktorý ich v spolupráci so spravodajskou televíziou TA3 uvádza v jej programe. V mesačníku Film.sk ich čitateľom približuje Milan Černák, ktorý pôsobil ako dramaturg a režisér Spravodajského filmu.

Mozaika tém, ktorú ponúka televízia vo svojom mesačnom programe retrospektívy týždenníkov, je výrazne ovplyvnená dvomi udalosťami. Prvou je výročie slávneho Októbra, v znamení ktorého sa niesla celá jeseň päťdesiateho siedmeho. V turbulentnom závere roka 1947, keď slávila revolúcia ruských proletárov tridsať rokov, mali československí politici iné starosti. No za nasledujúcich desať rokov sa upevnila moc komunistickej strany – a ďalšiemu okrúhlemu výročiu už bolo možné dodať pompézny charakter. Preto sa výročiu a oslavám venujú viaceré šoty (č. 44, 46) a jeden celý monotematický týždenník (č. 45).

Druhou markantnou udalosťou jesene bola smrť druhého robotníckeho prezidenta (vari v socialistickej minulosti najobľúbenejšieho) Antonína Zápotockého (č. 46). Zápotockého výlety do žižkovských „hospod“, kde pri pive debatoval s obyčajnými ľuďmi, boli známe. Ešteže jeho osobní strážcovia, ktorým zavše utiekol, vždy vedeli, kde ho majú hľadať. O tom sa, samozrejme, v spomienkovej monotéme (č. 47) nehovorí. Následná voľba ďalšieho Antonína, tentoraz Novotného (č. 48), predznamenala vrcholnú kariéru (vari v socialistickej minulosti najneobľúbenejšieho) politika, ktorého negatívny vzťah k Slovensku pomohol o desať rokov vzplanúť hviezde Alexandra Dubčeka.

Ostáva päť týždenníkov, z ktorých je číslo 49 akoby odmenou divákovi za dlhotrvajúcu nudu: pätnásť šotov, hoci poväčšine z domova, je neobyčajne pestrých a pútavých. Od procesu s mladistvými chuligánmi – neboli zlí, len sa dostali do zlej spoločnosti – cez geniálnu Bratislavčanku na telefonických informáciách, ktorá vie naspamäť všetky potrebné čísla, odkrývanie stredovekých fresiek v kostole v Spišskej Novej Vsi až po novonarodeného tučniaka vo Vancouveri a nálezisko diamantov v Jakutsku. A na dôvažok chov nového druhu moriaka v Stavropole: dosahoval hmotnosť 17 kilogramov. A to stále nebolo všetko. Ružomberskí zväzáci prišli na to, že ak každý z nich ušetrí denne jedinú korunu, „hodí“ to ročne 350 000.

No a k tomu priam patrí proces so špekulantom Bachtíkom z Jeseníkov (č. 43), ktorý ukrýval 31 zlatých svätováclavských dukátov, aby si zabezpečil „pokojnú starobu“. Tú mu napokon zabezpečil štát v zariadení, ktoré si dobrovoľne nevybral.

FILMOVÉ TÝŽDENNÍKY NA TA3 – JÚN 2017
3. 6. – 14.30 hod. – Týždeň vo filme 43/1957 a 44/1957 (repríza 4. 6. o 16.30 hod.)
10. 6. – 14.30 hod. – Týždeň vo filme 45/1957 a 46/1957 (repríza 11. 6. o 16.30 hod.)
17. 6. – 14.30 hod. – Týždeň vo filme 47/1957 a 48/1957 (repríza 18. 6. o 16.30 hod.)
24. 6. – 14.30 hod. – Týždeň vo filme 49/1957 a 50/1957 (repríza 25. 6. o 16.30 hod.)
Zmena programu vyhradená!

Milan Černák