FILMOVÉ PODUJATIA NA SLOVENSKU

Pondelky Plus / Roman Rjachovský
12. apríl – 12. máj
(BRATISLAVA – STAROMESTSKÉ CENTRUM KULTÚRY A VZDELÁVANIA, PISTORIHO PALÁC)
Architekt a scénograf Roman Rjachovský ovplyvnil podobu televíznych inscenácií a filmov i snímok pre kiná. Bilančná výstava jeho prác je svedectvom premien slovenskej televíznej a filmovej architektúry v uplynulých desaťročiach. V televízii začal Rjachovský pôsobiť v roku 1964, keď ešte neexistovali adekvátne priestory na tvorbu. „Televízna scénografia ešte nemala jasné pravidlá, hľadala svoj výraz, reagovala na rýchly technický vývoj. Roman Rjachovský často využíval sugestivitu divadelného znaku: členil dekorácie prostredníctvom priehľadných paravánov (inscenácia Bezvýznamná žena), zvýznamňoval výrazné prvky architektúry (gotická klenba v inscenácii Spor o básnika, kamenné múry v Elektre). Inokedy sa pokúšal o realistickú drobnokresbu, ktorú poznáme z filmu (Žena z antisveta), alebo historickú rekonštrukciu priestoru (Prípad jasnovidca Hanussena),“ uvádza režisér Martin Šulík, kurátor výstavy. „Vo svojich prácach sa snažil vytvoriť členitý priestor, ktorý tvorcom ponúkal zaujímavé uhly pohľadov vo viacerých plánoch a zároveň pre diváka vytváral ilúziu, že život postáv sa odohráva aj za stenami dekorácie.“ Začiatkom 70. rokov otvorili štúdiá v Mlynskej doline a v tejto dekáde Rjachovský zrealizoval zaujímavé projekty napríklad s Miloslavom Lutherom (Schody z mramoruMário a kúzelníkNebezpečné známosti), Vidom Horňákom (Buddenbrookovci), so Stanislavom Párnickým (Americká tragédia), s Dušanom Hanákom (Doktor Jorge), Martinom Hollým (Amok) či Ľubou Veleckou (Muž, ktorého srdce je na vysočine). V 80. rokoch začal Rjachovský pôsobiť aj na Kolibe, kde spolupracoval napríklad na filmoch Pavilón šeliem (r. D. Trančík), Smrť pána Golužu (r. Ž. Nikolić), Sojky v hlave (r. J. Lihosit), Štvrtý rozmer (r. D. Trančík), Zabudnite na Mozarta (r. M. Luther), Šiesta veta (r. Š. Uher), Utekajme, už ide! (r. D. Rapoš) či Správca skanzenu (r. Š. Uher).

 

Výročia osobností: Štefan Kvietik
1., 2., 8., 9., 15. máj       18.15
(BRATISLAVA – KINO LUMIÈRE)
V máji si Kino Lumière pripomína 85. narodeniny slovenského herca Štefana Kvietika filmami Havrania cesta (r. M. Hollý, 1962), Prípad pre obhajcu (r. M. Hollý, 1964), Majster kat (r. P. Bielik, 1966), Niet inej cesty (r. J. Zachar, 1968) a Medená veža (r. M. Hollý, 1970). 
www.kino-lumiere.sk

 

Z Berlína do foajé
2. máj         19.00
(BRATISLAVA – FOAJÉ)
Premietanie animovaného filmu Martina Smatanu Šarkan, ktorý mal vo februári medzinárodnú premiéru na Berlinale. Súčasťou podujatia bude aj diskusia s autorom a projekcia filmu o realizácii Šarkana.
www.foaje.net

 

Kino Klap: In memoriam Dežo Ursiny
2. máj         19.00
(BRATISLAVA – KINO KLAP)
Uvedenie dokumentárneho filmu Času je málo a voda stúpa (r. D. Ursiny, I. Brachtl).
www.kinoklap.sk

 

Hudobné kino
3. máj         19.00
(BRATISLAVA – DOM KULTÚRY LÚKY)
Dokumentárny film Mira Rema Richard Müller: Nepoznaný ponúka pohľad do života slovenského speváka na pozadí jeho koncertného turné s kapelou Fragile.
www.kzp.sk

 

Art of Silent Film
4. máj         18.15
(BRATISLAVA – KINO LUMIÈRE)
Cyklus uvedie filmové dielo nemeckého expresionizmu Kabinet doktora Caligariho (r. R. Wiene, 1920) so živým hudobným sprievodom v podaní Igora Frťalu, Martiny Kachlovej a Paulíny Rónaiovej.
www.kino-lumiere.sk

 

Cena mladého publika 2019
5. máj         8.30
(BRATISLAVA – KINO LUMIÈRE)
Detskí diváci majú možnosť stať sa na jeden deň porotcami Európskej filmovej akadémie a vybrať spomedzi nominovaných filmov jeden, ktorý získa Cenu mladého publika. Tento rok sa o ňu uchádzajú snímky Los Bando (r. Ch. Lo), Old Boys (r. T. MacDonald) a Vechtmeisje (r. J. Timmers). Podujatie na Slovensku organizuje občianske združenie Boiler v spolupráci s Európskou filmovou akadémiou. Pre deti je pripravený aj bohatý sprievodný program – hry a diskusie s filmovými odborníkmi a profesionálmi.
www.visegradfilmforum.com

 

Ozveny Áčka 2018
5., 6. máj    18.00/19.00
(KOŠICE – KINO ÚSMEV, PREŠOV – WAVE – CENTRUM NEZÁVISLEJ KULTÚRY)
Putovná prehliadka krátkych filmov z festivalu študentských filmov Áčko sa predstaví na východe Slovenska. Premietnu sa filmy Výlet (r. D. Rihák), Planéta Gelnica (r. P. Reiselová), Paradoxy zverokruhu (r. M. Krišpín Iždinský), Poetika Anima (r. K. Sagan), Babie leto (r. K. Jonisová) a Hrejivá komédia o depresií, šialenstve a nesplnených snoch (r. M. Ďuriš).
www.festivalacko.sk
www.ftf.vsmu.sk

 

Krajiny temnoty
5., 7., 12., 19., 26. máj    18.15
(BRATISLAVA – KINO LUMIÈRE)
V rámci cyklu Kina Lumière sa premietnu filmy, ktoré zachytávajú svet nevidiacich postáv na plátne. Zostavovatelia Filmotéky vybrali snímky Svetlá veľkomesta (r. Ch. Chaplin), Hudba v temnotách (r. I. Bergman), Slnko v sieti (r. Š. Uher), Vôňa ženy (r. D. Risi) a krátke filmy Poznačení tmou (r. Š. Uher), Rozhovor (r. O. Krivánek), Dotknúť sa svetla (r. J. Dučák), Hľadať spôsob (r. J. Oparty).
www.kino-lumiere.sk

 

Očami filmových spravodajcov
6. máj         18.15
(BRATISLAVA – KINO LUMIÈRE)
Cyklus Očami filmových spravodajcov s podtitulom Prvomájové reminiscencie sa venuje fenoménu prvomájových sprievodov. Filmy uvedie Rudolf Urc.
www.kino-lumiere.sk

 

Crowdfunding ako nástroj pri správe vecí verejného záujmu
7. máj         8.30
(BRATISLAVA – PRIMACIÁLNY PALÁC)
Medzinárodná konferencia o crowdfundingu v slovenských podmienkach. Organizátormi podujatia sú Creative Europe Desk Slovakia a Creative Industry Forum.
www.cedslovakia.eu

 

Kino Úsmev: Literatúra a film
7. máj         19.00
(KOŠICE – KINO ÚSMEV)
Autorské čítanie básnika Zbigniewa Macheja a premietanie filmu podľa jeho výberu. Zbigniew Machej predstaví novú antológiu poľskej filmovej poézie Zawrót głowy a bude čítať zo slovenských prekladov svojich filmových básní.
www.kinousmev.sk

 

Double Bill
10. máj       18.15
(BRATISLAVA – KINO LUMIÈRE)
Cyklus s podtitulom Hry mysle a lásky uvedie filmy Večný svit nepoškvrnenej mysle (r. M. Gondry) a O tele a duši (r. I. Enyedi).
www.kino-lumiere.sk

 

Art On Screen
11. máj       18.00/20.00
(BRATISLAVA – KINO NOSTALGIA)
Dokumentárny film Salvador Dalí: Hľadanie nesmrteľnosti režiséra Davida Pujolazachytáva život a dielo španielskeho surrealistického maliara Dalího.
www.nostalgia.sk

 

Inkluzívne kino pre deti
12. máj       15.00
(BRATISLAVA – KINO LUMIÈRE)
V spolupráci s občianskym združením RATA, ktoré sa venuje deťom s poruchou autistického spektra a ADHD, ponúka kino senzoricky prispôsobené projekcie pre detských divákov so špecifikami zmyslového vnímania a správania. Tentoraz sa premietne animovaný film Macko Pú (r. S. J. Anderson, D. Hall).
www.kino-lumiere.sk

 

Výročia: Juraj Galvánek
13. máj       17.30
(BRATISLAVA – KINO LUMIÈRE)
Kino Lumière si pripomína 75. narodeniny kameramana Juraja Galvánka pásmom filmov, na ktorých sa podieľal. Zostavila ho filmová historička Eva Filová. Hosťom projekcie bude jubilujúci tvorca.
www.kino-lumiere.sk

 

Duša a film
13. máj       18.00
(BRATISLAVA – KINO FILM EUROPE)
Kino Film Europe organizuje v spolupráci s Ligou za duševné zdravie ďalšie tematické premietanie filmu spojené s diskusiou. Tentoraz pôjde o projekciu snímky Tiesňové volanie (r. G. Möller)po ktorej bude nasledovať diskusia s Asňou Pekníkovou, Liborom Klenovským a moderátorom Petrom Breierom na tému možnosti pomoci prostredníctvom telefonickej linky dôvery.
www.filmeurope.sk

 

Filmový kabinet EXTRA
13. máj       18.00
(BRATISLAVA – KINO LUMIÈRE)V špeciálnom cykle súčasných filmov s prednáškami lektora Filmového kabinetu Juraja Oniščenka a s diskusiami sa premietne snímka Súmrak (r. L. Nemes). Témou stretnutia bude Dokumentárna rozprávka dejín.
www.kino-lumiere.sk

 

FFI kraťasy
14. máj       18.30
(BRATISLAVA – TEPLÁREŇ CAFÉ)
Cyklus projekcií krátkych filmov s LGBTI tematikou sa koná raz mesačne v spolupráci s Filmovým festivalom inakosti. Tentoraz sa premietnu snímky Turn It Around (r. N. Bourgonje), Nežne ma bozkávaj (r. A. Schatteman), Kopřiva (r. Piaoyu Xie) a Spolu (r. D. Benedek). Filmy s najlepším hodnotením divákov budú opätovne uvedené v októbri na Filmovom festivale inakosti.
www.inakost.sk

 

Kino inak: Prelomiť vlny
14. máj       20.00
(BRATISLAVA – A4 – PRIESTOR SÚČASNEJ KULTÚRY)
Premiéra hudobného poetického soft-core filmu, ktorý vytvoril Andrej Kolenčík pre skupinu Čisté Tvary.
www.a4.sk

 

Dni tureckého filmu
14. – 18. máj
(BRATISLAVA – KINO MLADOSŤ)
Dedovi ľudia (r. Ç. Irmak), Nehovor mi rozprávky (r. B. Aksak), Sen motýľa (r. Y. Erdoğan), Láska je náhoda (r. Ö. F. Sorak), Dievča s červenou šatkou (r. A. Yılmaz).
www.kinomladost.sk

 

Minifestival európskeho filmu 5 x 4
14. – 21. máj
(BRATISLAVA, BANSKÁ BYSTRICA, KOŠICE, PREŠOV, ŽILINA)
Premietanie štyroch európskych filmov podporených z programu Kreatívna Európa – MEDIA v piatich slovenských mestách. Premietnu sa snímky Do plaviek! (r. G. Lellouche), Odnikiaľ (r. F. Akin), Studená vojna (r. P. Pawlikowski), Thelma (r. J. Trier).
www.cedslovakia.eu

 

Cannes v Kine Film Europe
14. – 25. máj
(BRATISLAVA – KINO FILM EUROPE)
Kino Film Europe ponúka výber osemnástich titulov, ktoré získali Zlatú palmu v Cannes alebo sú to diela oceňovaných režisérov. Premietnu sa filmy Naša malé sestra (r. H. Koreeda), Zlodeji (r. H. Koreeda), Ja, Daniel Blake (r. K. Loach), Reality show (r.M. Garrone), Dogman (r. M. Garrone), Sils Maria (r. O. Assayas), Život Adèle (r.A. Kechiche), Sieranevada (r. C. Puiu), Skúška dospelosti (r. C. Mungiu), Jimmyho tančiareň (r. K. Loach), Leviatan (r. A. Zviagincev), Bez lásky (r. A. Zviagincev), Woman at War (r. B. Erlingsson), Bojovníčky slnka (r. E. Husson), Láska (r. M. Haneke), Posledné večery na Zemi (r. Bi Gan), Vyššia moc (r. R. Östlund), Štvorec (r. R. Östlund). Film Láska bude zároveň uvedený v rámci cyklu Duša a film na tému Podoby lásky a kam až môže partnerská láska zájsť.
www.filmeurope.sk

 

Hommage: Albert Marenčin
14., 16., 21., 23., 28. máj18.15
(BRATISLAVA – KINO LUMIÈRE)
Kino Lumière si uctí pamiatku nedávno zosnulého scenáristu, dramaturga, prekladateľa, básnika a výtvarníka Alberta Marenčina špeciálnou zostavou filmov, ktorú pripravil jeho blízky priateľ a spolupracovník Juraj Mojžiš. Pripomenú Marenčinove inšpiračné zdroje, jeho scenáristickú prácu, ale aj jeho pôsobenie v pozícii vedúceho I. tvorivej skupiny na Kolibe, kde vznikli najprogresívnejšie diela 60. rokov minulého storočia. Premietnu sa snímky Pépé le Moko režiséra Juliena Duviviera, Vlani v Marienbade Alaina Resnaisa, Pieseň o sivom holubovi (r. S. Barabáš), Panna zázračnica (r. Š. Uher) a Sladký čas Kalimagdory (r. L. Lahola). 
www.kino-lumiere.sk

 

Kino inak: Nae Pasaran
15. máj       18.30
(BRATISLAVA – A4 – PRIESTOR SÚČASNEJ KULTÚRY)
Projekcia filmu režiséra Felipeho Bustosa Sierru spojená s diskusiou o solidarite a myšlienke solidárneho štrajku, o ekonomicko-politických vzťahoch, o možnostiach odporu proti vojne a militarizmu.
www.a4.sk

 

Kino Úsmev: iShorts; Skrátka študenti 2019
15. máj       20.00
(KOŠICE – KINO ÚSMEV)
Snímky študentov českých a slovenských filmových škôl – FAMU, FAMO, VŠMU a Univerzity Tomáša Baťu.
www.iShorts.cz

 

4. Fest slovenský film 2019
16. – 18. máj
(PARTIZÁNSKE – PANORAMATICKÉ KINO)
Štvrtý ročník festivalu súčasného slovenského filmu v Partizánskom prinesie počas troch dní výber hraných, dokumentárnych a animovaných filmov, medzi ktorými budú aj študentské. Projekcie doplnia diskusie s hercami a tvorcami filmov i ďalšími hosťami. Otváracím filmom bude Dobrá smrť režiséra Tomáša Krupu. Po projekcii bude nasledovať diskusia podobne ako v prípade dokumentu Válek (r. P. Lančarič), ktorý sa premietne v piatok. Sobotný program sa začína rannou kávou s hercom Mariánom Mitašom a scenáristkou Naďou Clontz. Diskusiu bude moderovať filmová producentka Jana Kluková. Po nej bude nasledovať pásmo krátkych animovaných filmov o Mimi a Líze a výber zo študentskej tvorby FTF VŠMU. V sobotu sa premietnu aj snímky Dôverný nepriateľ (r. K. Janák), Tieň jaguára (r. P. Barabáš), Niečo naviac (r. P. Kadlečík, M. Šenc) a Tlmočník (r. Martin Šulík). Projekcie posledných dvoch titulov budú spojené s diskusiami.
www.fabrikaumenia.skwww.fsf.sk

 

4 x Henri-Georges Clouzot
17., 18., 24., 25. máj      18.15
(BRATISLAVA – KINO LUMIÈRE)
Vrah býva na čísle 21 (1942), Mzda strachu (1953), Diabolské ženy (1955), Tajomný Picasso (1956). 
www.kino-lumiere.sk

 

Noc múzeí a galérií – Program múzea školstva a pedagogiky
18. máj
(DEVÍNSKA NOVÁ VES – ODDYCHOVÝ PARK NA GRBE)
Do podujatia Noc múzeí a galérií (18. 5.) sa zapojí aj Múzeum školstva a pedagogiky, ktoré sa vo svojich depozitároch stará aj o zbierku viac než 4 200 školských filmov. S ich výrobou začal Ústav pre školský a osvetový film (Školfilm) po svojom vzniku v roku 1940. V programe Noci múzeí a galérií uvidia diváci v slučkách časti nemých zemepisných a vzdelávacích filmov aj dobový desaťminútový dokument o M. R. Štefánikovi. So zákulisím fungovania múzejnej inštitúcie sa návštevníci oboznámia v krátkom dokumente. Filmy sa budú premietať po zotmení v Oddychovom parku na Grbe, ktorý je súčasťou nového sídla Múzea školstva a pedagogiky v Devínskej Novej Vsi. 
www.msap.sk

 

Kino Tabačka: Batman maratón
19. máj       14:00
(KOŠICE – TABAČKA)
Batman (r. T. Burton), Batman sa vracia (r. T. Burton), Batman & Robin (r. J. Schumacher).
www.tabacka.sk

 

Kraťasy z archívu: Kino čas
20. máj       18.15
(BRATISLAVA – KINO LUMIÈRE)
Cyklus uvedie divákov do sveta výroby filmu, jeho prezentácie a propagácie. Tituly vybrala a lektorsky ich uvedie filmová historička Eva Filová.
www.kino-lumiere.sk

 

Kino Tabačka: cyklus Amnesty
21. máj       19.00
(KOŠICE – KINO TABAČKA)
www.tabacka.sk

 

Výročia osobností: François Leterrier
22., 31. máj18.15
(BRATISLAVA – KINO LUMIÈRE)
V máji si Filmotéka Kina Lumière pripomína 90. výročie narodenia francúzskeho režiséra Françoisa Leterriera filmami Kráľovská poľovačka (1969) a Zbohom, Emmanuella (1977).
www.kino-lumiere.sk

 

ASK Industry Day 2019
23. máj       9.00
(BRATISLAVA – STUDIO 727)
Asociácia slovenských kameramanov spolu s partnermi organizuje podujatie, ktoré formou technologického veľtrhu s prezentáciami, diskusiami a workshopmi predstaví filmovú techniku a inovačné technológie v audiovizuálnom priemysle. Medzi témy podujatia budú patriť aj otázky legislatívneho charakteru.

 

Kino TabačkaPenélope Cruz
23., 26. máj          19.00
(KOŠICE – KINO TABAČKA)
Všetci to vedia (r. A. Farhadi), Ma ma (r. J. Medem)
www.tabacka.sk

 

Exhibition On Screen
25. máj       18.00
(BRATISLAVA – KINO NOSTALGIA)
Film Maľby moderných záhrad: Od Moneta po Matissa (r. D. Bickerstaff) ponúka pohľad na výtvarné diela impresionistov, postimpresionistov a avantgardných umelcov z počiatku 20. storočia, ktoré sú v expozícii londýnskej The Royal Academy of Arts.
www.nostalgia.sk

 

Kino pre nevidiacich a slabozrakých
27. máj       13.30
(BRATISLAVA – MESTSKÁ KNIŽNICA)
Premietanie filmu Tlmočníčka (r.S. Pollack) s audiokomentárom.

 

Výročia: Ján Oparty
27. máj       17.30
(BRATISLAVA – KINO LUMIÈRE)
Kina Lumière si pripomenie 70. narodeniny režiséra Jána Opartyho pásmom jeho filmov, ktoré zostavila filmová historička Eva Filová. Hosťom projekcie bude jubilujúci tvorca.
www.kino-lumiere.sk

 

46. Ekotopfilm – Envirofilm
27. – 31. máj
(BRATISLAVA –PISTORIHO PALÁC, KINO FILM EUROPE, BANSKÁ BYSTRICA – EUROPA SC, CINEMAX)
Súťažný festival Ekotopfilm – Envirofilm v Bratislave a Banskej Bystrici prinesie najnovšie filmy z celého sveta na tému ochrany životného prostredia a trvalo udržateľného rozvoja. Cieľom festivalu je inšpiratívnym spôsobom vplývať na správanie spoločnosti vo vzťahu k životnému prostrediu. Program prináša okrem filmov aj prednášky, diskusie a zaujímavých hostí – spíkrov, odborníkov, aktivistov. Vstup na premietania i sprievodné akcie je voľný. Súčasťou programu je aj Junior festival, určený pre žiakov základných a stredných škôl. Tvorí ho blok krátkych filmov (dokumentárnych a animovaných) aj sprievodné podujatia. 
www.ekotopfilm.sk

 

Výročia osobností: Jean Gabin
29., 30. máj18.15
(BRATISLAVA – KINO LUMIÈRE)
V máji si Kino Lumière pripomína 115. výročie narodenia francúzskeho herca Jeana Gabina filmami Deň začína (r. M. Carné, 1939), Dvaja muži v meste (r. J. Giovanni, 1973). Jean Gabin stvárnil aj titulného hrdinu v snímke Pépé le Moko, ktorú uvádza cyklus Hommage: Albert Marenčin.
www.kino-lumiere.sk

 

Kino inak: film x art
30. máj       20.00
(BRATISLAVA – A4 – PRIESTOR SÚČASNEJ KULTÚRY)
Dokumentarista Frank Scheffer zachytil vo filme Helicopter String Quartet nacvičovanie aj uvedenie hudobného experimentu Karlheinza Stockhausen, kompozície pre štyri helikoptéry a sláčikové kvarteto.
www.a4.sk

 

Festival CinEdu
31. máj – 4. jún
(BRATISLAVA – KINO MLADOSŤ)
Filmový festival CinEdu je zameraný na deti a mládež. Program pozostáva väčšinou z európskych snímok (no sú v ňom napríklad aj filmy z Austrálie), ktoré sú rozdelené podľa vekovej vhodnosti(od 3, od 8 a od 12 rokov). Samostatnú skupinu tvoria rodinné filmy. Po skončení vybraných predstavení sú pripravené diskusie o filmoch a témach so slovenskými hercami a filmovými odborníkmi.Sprievodným podujatím festivalu sú školské premietania, ktoré odštartovali už v apríli a budú pokračovať aj v máji. Cieľom festivalu je nielen zabávať, ale aj hravou formou vzdelávať a interaktívne zapájať divákov. Zároveň má ambíciu prispieť k oživeniu záujmu o produkciu filmov pre deti a mládež na Slovensku. 
www.cinedu.sk

PODUJATIA SLOVENSKÉHO FILMU V ZAHRANIČÍ

Kino na hranici, Český Těšín, Cieszyn (ČESKO, POĽSKO)
27. apríl – 3. máj
Festival uvádza slovenské a koprodukčné tituly Trhlina (r. P. Bebjak), Punk je hned! (r. J. Šlauka), Ostrým nožom (r. T. Kuhn), Pivnica (r. I. Vološin), Okupácia 1968 (r. J. Moskvina, L. Dombrovszky, M. E. Scheidt, M. Szymków, S. Komandarev), Niečo naviac (r. P. Kadlečík, M. Šenc), Dobrá smrť (r. T. Krupa), Tieň jaguára (r. P. Barabáš), Posledný autoportrét (r. M. Kuboš), Lada svetom (r. M. Fulier), Žltá (r. I. Šebestová), Monštrum (r. M. Snopek), Fifi Fatale (r. M. Kralovič), Spýtaj sa vašich (r. B. Berezňáková), Jan Palach (r. R. Sedláček), Domestik (r. A. Sedlák), Hovory s TGM (r. J. Červenka), Chvilky (r. B. Parkanová), Toman (r. O. Trojan), Teroristka (r. R. Bajgar), Môj neznámy vojak (r. A. Kryvenko), Zlatý podraz (r. R. Špaček), Milosť (r. J. J. Kolski), Sedím na konári a je mi dobre (r. J. Jakubisko), Bathory (r. J. Jakubisko), Hmyz (r. J. Švankmajer) a Čertovské pero (r. M. Najbrt).
www.kinonagranicy.pl/cz

 

26. Medzinárodný festival animovaných filmov, Stuttgart (NEMECKO)
30. apríl – 5. máj

Šarkan (r. M. Smatana) v súťaži krátkych filmov pre deti
www.itfs.de

 

16. IndieLisboa Film Festival, Lisabon (PORTUGALSKO)
2. – 12. máj
Šarkan (r. M. Smatana) v sekcii IndieJunior
www.indielisboa.com

 

Panorama Europe Film Festival, New York (USA)
3. – 19. máj
Posledný autoportrét (r. M. Kuboš), Jan Palach (r. R. Sedláček)
www.eeas.europa.eu

 

Medzinárodný hudobný festival v Hamburgu (NEMECKO)
4. máj
Music box (r. J. Kożuch)
www.elbphilharmonie.de

 

16. Filmový festival Nisa (ČESKO, NEMECKO, POĽSKO)
7. – 12. máj
V súťaži celovečerných hraných filmov sa premietnu Chvilky (r. B. Parkanová)a v súťaži dokumentárnych filmov Môj neznámy vojak (r. A. Kryvenko). Festival ďalej uvedie koprodukčné filmy Mečiar (r. T. Nvotová), Všetko bude (r. O. Omerzu), Cirkus Rwanda (r. M. Varga), Domestik (r. A. Sedlák) a Uzly a pomaranče (r. I. Pokorný).
www.neissefilmfestival.net

 

34. DOK.fest Mníchov (NEMECKO)
8. – 19. máj
Dok.panorama 2019: Kapela (r. L. Kaboš), The Sound Is Innocent (r. J. Ožvold), Best of Fests 2019: Môj neznámy vojak (r. A. Kryvenko). 
www.dokfest-muenchen.de

 

4. Filmový festival Einsiedeln, Einsiedeln (ŠVAJČIARSKO)
11. máj
Atlantída, 2003 (r. M. Blaško) 
www.einsiedeln-filmfestival.com

 

Medzinárodný festival animovaných filmov Anifilm 2019, Třeboň (ČESKO)
7. – 12. máj
V medzinárodnej súťaži študentských filmov je animovaný film Šarkan (r. M. Smatana) – figuruje aj v sekcii Český obzor, v medzinárodnej súťaži videoklipov nvmeri: Art of the Trial (r. R. Capková, V. Kotradyová, O. Chlapec, E. Bačo, S. Kancianová, D. Gavalcová, A. Ondrušová, K. Kanuščáková, S. Siváková, B. Kowalczuková, K. Plačková, A. Zimmermannová, M. Mihályi), v súťažnej sekcii Český obzor, ktorá je rozdelená na štyri podkategórie, sa uvádzajú tituly Journey (r. M. Jasaň), Pod mrakem (r. F. Diviak, Z. Čupová), Mimi a Líza – Záhada vianočného svetla (r. I. Šebestová, K. Kerekesová) a videoklip J.A.R.: Jsem vymletej (r. N. Neuschl). V nesúťažnej sekcii Animo sú Websterovci (r. K. Kerekesová) i Tresky Plesky (r. V. Kocourková). Medzi súťažnými projektmi CEE Animation Forum 2019 sú tituly Street Pack (r. M. Holub) a My Sunny Maad (r. M. Pavlátová). 
www.anifilm.cz

 

Česko-slovenské filmové stredy v kine Elektronik, Varšava (POĽSKO)
15. máj
322 (r. Dušan Hanák)
www.kinoelektronik.pl

 

59. Medzinárodný festival filmov pre deti a mládež Zlín (ČESKO)
24. máj – 1. jún
Čertovské pero (r. M. Najbrt), Všetko bude (r. O. Omerzu), Môj dedo spadol z Marsu (r. D. Žarković, M. Andree Škop), Šarkan (r.M. Smatana)
www.zlinfest.cz

 

59. Medzinárodný filmový festival Krakov (POĽSKO)
26. máj – 2.jún
Vietor (r. M. Bielawski) v medzinárodnej súťaži dokumentárnych filmov
www.krakowfilmfestival.pl

 

Festival V4 Sofia (BULHARSKO)
27. – 30. máj
Rukojemník(r. J. Nvota)