MÁJ 2019

4. 5. 1934        Mária Lamačková – strihačka zvuku (zomrela 29. 1. 2006)

6. 5. 1929        Miloslav Kubík – režisér (zomrel 2. 3. 2013)

7. 5. 1949        Valéria Takáčová – režisérka, animátorka

8. 5. 1934        Július Mladý – hlavný osvetľovač (zomrel 30. 6. 1997)

10. 5. 1934      Štefan Kvietik – herec

10. 5. 1949      Jozef Šimonovič ml. – herec

11. 5. 1944      Juraj Galvánek – kameraman

12. 5. 1939      Ria Paldiová – herečka, rozhlasová režisérka

17. 5. 1924      Magdaléna Robinsonová – fotografka (zomrela 24. 7. 2006)

18. 5. 1944      Martin Porubjak – dramaturg, divadelný a televízny režisér (zomrel 27. 3. 2015) 

21. 5. 1949      Ján Oparty – režisér, producent

23. 5. 1929      Daniel Michaelli – režisér, dramaturg, herec (zomrel 7. 11. 1980)

23. 5. 1949      Vladimír Durdík ml. – herec (zomrel 9. 3. 2003)

25. 5. 1939      Štefan Šváňa – zvukový majster (zomrel 17. 8. 2015)

27. 5. 1924      Ladislav Chudík – herec (zomrel 29. 6. 2015)

27. 5. 1939      Alta Vášová – spisovateľka, scenáristka, dramaturgička

28. 5. 1929      Ivan Rumanovský – režisér, filmový historik (zomrel 5. 12. 2001)

28. 5. 1944      Ľubomír Vajdička – divadelný a televízny režisér

29. 5. 1929      Ján Géc – herec (zomrel 27. 4. 1996)

29. 5. 1949      Marta Rašlová – herečka

31. 5. 1919      Ctibor Kováč – režisér, scenárista (zomrel 30. 8. 1992)