Creative Europe Desk Slovensko informuje - MÁJ 2019

V máji sú dve uzávierky programu Kreatívna Európa – MEDIA: 

- 7. mája je uzávierka výzvy EACEA/32/2018, Podpora filmových festivalov, a to pre festivaly, ktoré sa začínajú medzi 1. novembrom 2019 a 30. aprílom 2020. Základné podmienky sa oproti predchádzajúcim výzvam nemenia, festival musí mať najmenej 70 % programu (alebo 100 hraných filmov) z minimálne 15 krajín MEDIA, v hodnotení sa potom bodujú aj ďalšie kritériá – festival musí preukázať plán ďalších aktivít počas roka (práca s publikom, filmové vzdelávanie) a spoluprácu s ďalšími festivalmi. Podpora je paušálna suma podľa počtu európskych filmov v programe (od 27 000 do 75 000 eur na projekt). 

- 28. mája je druhá uzávierka výzvy EACEA/25/2018, Podpora TV vysielania. Podmienky ostávajú nezmenené. Ide o hrané, dokumentárne alebo animované projekty nezávislých producentov, primárne určené pre televízne vysielanie, žiadosť sa podáva najneskôr v prvý deň nakrúcania, v projekte musia byť najmenej tri televízie z troch rôznych členských štátov programu a v zmluvách musí byť dohodnuté, že práva sa vracajú nezávislému producentovi do 7 rokov, ak je televízia iba vysielateľ, alebo do 10 rokov, ak je televízna spoločnosť aj koproducent.

V utorok 14. mája bude slávnostné otvorenie 13. ročníka Minifestivalu európskeho filmu , tentoraz vo formáte 5 x 4, ktorý potrvá do 21. mája. V rámci neho sa v piatich slovenských mestách (Cinemaxy Bratislava, Košice, Prešov, Banská Bystrica a Žilina) premietnu 4 európske filmy podporené v programe Kreatívna Európa – MEDIA. Ide o snímky Do plaviek! (r. G. Lellouche), Odnikiaľ (r. F. Akin), Studená vojna (r. P. Pawlikowski) a Thelma (r. J. Trier). Hlavnými organizátormi sú kancelária Creative Europe Desk Slovensko a spoločnosť Continental film. Vstup na všetky predstavenia je zadarmo. Podrobný program nájdete na www.cedslovakia.eu. 

vs

Creative Europe Desk Slovensko informuje - JÚN 2019

Kancelária Creative Europe Desk Slovensko vydáva od roku 2004 Správu o stave slovenskej audiovízie, a to vždy pred festivalom v Cannes, čo je prvé medzinárodné fórum, kde je k dispozícii. Správa o stave slovenskej audiovízie v roku 2018 prináša v 17 kapitolách množstvo podrobných informácií o najrôznejších aspektoch slovenského audiovizuálneho priemyslu (legislatíva, filmové školy, produkcia, financovanie /Audiovizuálny fond, Literárny fond, MEDIA, Eurimages/, distribúcia v kinách i na DVD, kiná, festivaly, ocenenia, Slovenský filmový ústav a televízie). Autorom správy je Miroslav Ulman, vychádza v slovenčine a v angličtine a je určená pre profesionálov, domáce a zahraničné inštitúcie a organizácie. Kompletnú správu nájdete na webovej stránke www.cedslovakia.eu. Skrátená verzia tvorí prílohu aktuálneho Film.sk.

Aktuálne uzávierky podprogramu MEDIA: 4. 6. má uzávierku Kinodistribúcia – selektívna schéma (EACEA/28/2018). Keďže ide o druhú uzávierku výzvy, podmienky ostávajú rovnaké.

vs

V Plzni sa konalo Finále aj so slovenskými filmami

V dňoch 11. až 16. apríla sa konal 32. ročník festivalu Finále Plzeň, na ktorom je pravidelne zastúpená aj slovenská kinematografia. Tento rok sa na podujatí prezentovalo šestnásť tunajších filmov a štyri z nich sa aj uchádzali o ceny. Koprodukčný Domestikv réžii Adama Sedláka napokon získal Zlatého ledňáčka v kategórii celovečerných hraných a animovaných filmov. Okrem neho sa zo slovenských koprodukčných projektov uchádzala o túto cenu minorita Všetko bude (r. O. Omerzu). V súťažnej kategórii dokumentárnych filmov sa zase prezentoval titul Okupácia 1968 (r. J. Moskvina, L. Dombrovszky, M. E. Scheidt, M. Szymków, S. Komandarev), ktorý za Slovensko zastrešil producent Peter Kerekes, a minoritná koprodukcia Cirkus Rwanda (r. M. Varga). Zlatého ledňáčka napokon porota udelila dokumentu Mimořádná zpráva v réžii Tomáša Bojara. Česko-slovenský hraný film Toman (r. O. Trojan) získal neštatutárnu Cenu študentskej poroty. Zo slovenských a koprodukčných projektov sa na festivale predstavili aj tituly Baťa, prvý globalista (Batastories, r. P. Kerekes), Ostrým nožom (r. T. Kuhn), Kapela (r. L. Kaboš), Backstage (r. A. Sedláčková), Dôverný nepriateľ (r. K. Janák), Čertovské pero (r. M. Najbrt), Hovory s TGM (r. J. Červenka), Chvilky (r. B. Parkanová), Môj neznámy vojak (r. A. Kryvenko), Zlatý podraz (r. R. Špaček), krátky animovaný film Šarkan (r. M. Smatana) i seriál Skvrna (r. P. Bebjak). 

dan

RECfruit prijíma videá do súťaže

Organizátori súťaže pre začínajúce talenty bo videotvorbe RECfruit otvorili v apríli prihlasovanie filmov do 3. ročníka podujatia. Súťaž je určená pre mladých tvorcov vo veku od 12 do 26 rokov a môžu sa do nej prihlasovať videá v dĺžke od 30 sekúnd do 2 minút, nakrútené na zadanú tému. Tohtoročná téma znie: Bola to náhoda? Tvorcovia majú čas na prihlasovanie svojich videopríspevkov do 15. júla. O týždeň neskôr sa už začne verejné hlasovanie a hodnotenie poroty, v ktorej sú okrem iných aj režisér Peter Bebjak, kameraman Tomáš Sysel či kameraman a producent Ján Meliš. Porota najprv zverejní 19. augusta užší výber postupujúcich a celkové vyhlásenie výsledkov spojené s galavečerom je naplánované na prelom augusta a septembra. Na víťazov čakajú ceny v celkovej hodnote viac než 4 000 eur. Ocenenia získajú finalisti, ktorí skončia na prvom, druhom a treťom mieste, takisto sa oznámi držiteľ špeciálnej ceny a víťaz online hlasovania.Viac informácií nájdete na stránke recfruit.sk, kde sa zároveň dajú prihlasovať súťažné videá.

dan

V Bratislave sa bude hovoriť o filmovej technike

Asociácia slovenských kameramanov spolu s partnermi organizuje 23. mája podujatie ASK Industry Day 2019, ktoré sa uskutoční v ateliéroch Studia 727 v Bratislave. Hlavným zámerom podujatia je predstaviť filmovú techniku a inovačné technológie v spojení s kreatívnou prácou v audiovizuálnom priemysle. Bude mať formu technologického veľtrhu s prezentáciami, diskusiami a workshopmi, ktoré pokryjú oblasť kamerovej, osvetľovacej a gripovej techniky s presahmi na postprodukčný proces, strih, grading a ďalšie zložky. Súčasťou prezentácií budú aj ukážky realizovaných diel. Medzi témy podujatia budú patriť aj otázky legislatívneho charakteru, ako sú napríklad povolenia na nakrúcanie či možnosti využitia dronov. 

dan