PROGRAM 3: VÝSKUM, VZDELÁVANIE A EDIČNÁ ČINNOSŤ V OBLASTI AUDIOVIZUÁLNEJ KULTÚRY

NÁZOV PROJEKTU - ŽIADATEĽ - TYP PRÍSPEVKU - POŽADOVANÁ SUMA - SCHVÁLENÁ SUMA

„Filmová produkcia a distribúcia“ – pracovný názov - Peter Neveďal - štipendium - 3 000 - 2 000
8th European Editing Masterclass - Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta - dotácia - 3 144 - 3 000
Aktívna účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii NECS 2018 – Media Tactics and Engagement - Janka Dudková - štipendium - 897 - 897
Bergman 100 - Film Europe s.r.o. - dotácia - 7 400 - 3 500
CEE Animation 2019 – Vzdelávacie aktivity na Slovensku - Asociácia producentov animovaného filmu (APAF) - dotácia - 12 350 - 12 000
CGI PRODUCENT – PROJEKTOVÝ MANAŽÉR BUDÚCNOSTI - Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta - dotácia - 4 760 - 4 700
Dejiny svetovej kinematografie I - Juraj Oniščenko - štipendium - 3 000 - 1 500
dok.incubator workshop 2019 - Asociácia nezávislých producentov - dotácia - 25 030 - 22 000
DOX IN VITRO - Cinematik, s.r.o. - dotácia - 6 755 - 3 500
European Film Award – Young Audience Award Bratislava 2018 - Boiler - dotácia - 2 000 - 2 000
FEST FILM LAB – režijný workshop s Bélom Tarrom - Eva Križková - štipendium - 1 599 - 1 599
Filmový kabinet deťom - Asociácia slovenských filmových klubov - dotácia - 13 900 - 11 000
Filmový kabinet PLUS 2018 - Slovenský filmový ústav - dotácia - 3 945 - 3 000
Hľadanie nového priestoru – peripetie kritika, teoretika a historika Petra Mihálika - FOTOFO - dotácia - 3 324 - 2 500
ILUZÍVNE A ANTIILUZÍVNE VO FILME, ZBORNÍK Z 18. ČESKOSLOVENSKEJ FILMOLOGICKEJ KONFERENCIE - Asociácia slovenských filmových klubov - dotácia - 5 500 - 5 000
Internetový filmový časopis FilmPress.sk - FilmPress.sk - dotácia - 13 150 - 9 000
KINEČKO november 2018 – máj 2019 - Kinečko online, o.z. - dotácia - 10 150 - 9 000
KINEČKO online svet filmu – 1. polrok 2018 - Kinečko online, o.z. - dotácia - 10 300 - 7 000
KINO-IKON časopis pre vedu o filme a pohyblivom obraze, 22. ročník – 2018 - Asociácia slovenských filmových klubov - dotácia - 18 500 - 18 000
MIDPOINT 2018 - CHARACTER – Film Development Association - dotácia - 28 980 - 20 000
O DRAMATURGII TAK TROCHU CELKOM INAK - Leo Štefankovič - štipendium - 3 000 - 3 000
Od Tatier po Azovské more (prvý slovenský celovečerný film) - Petra Hanáková - štipendium - 1 800 - 1 800
Prezentácia dokumenárneho interview a aktívna účasť prof. Zuzany Gindl Tatárovej na panelovej diskusii v rámci Kongresu a valného zhromaždenia CILECTu (medzinárodná organizácia vysokých filmových škôl) - Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta - dotácia - 1 900 - 1 400
Programovacie semináre zástupcov filmových klubov registrovaných v ASFK (15. – 17. júna 2018 Hotel Polianka, Krpáčovo, 26. – 28. október 2018 kino Tatran, Poprad) - Asociácia slovenských filmových klubov - dotácia - 14 250 - 10 000
PROJEKT 100 2018 – edukatívna časť - Asociácia slovenských filmových klubov - dotácia - 11 000 - 8 000
Rozhovory o filmovej hudbe - Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta - dotácia - 3 350 - 2 800
Sociálny realizmus v súčasnom slovenskom filme - Katarína Mišíková - štipendium - 3 000 - 3 000
Storočnica Jána Kadára - FOTOFO - dotácia - 17 962 - 14 000
Tu bolo kino - Truc sphérique - dotácia - 5 600 - 3 000
Účasť na DOK.Incubator 2018 - Mgr. art. Peter Morávek – Film - dotácia - 655 - 600
Účasť na filmovom festivale Tribeca 2018 - Ivana Hucíková - štipendium - 2 000 - 1 300
Účasť na IDFAcademy 2018 - Adam Hanuljak - štipendium - 923 - 800
Účasť na IDFAcademy 2018 - Jan Melikant - štipendium - 810 - 800
Visegrad Film Forum 2019 - Boiler - dotácia - 15 000 - 15 000
Vydávanie inovovanej podoby mesačníka Film.sk – druhý polrok 2018 - Slovenský filmový ústav - dotácia - 15 000 - 15 000
Výskumné metódy pre študentov filmových a divadelných štúdií - Marek Urban - štipendium - 3 000 - 2 500
Vzdelávací seminár prevádzkovateľov kín a distribútorov 2019 - ÚNIA FILMOVÝCH DISTRIBÚTOROV SLOVENSKEJ REPUBLIKY - dotácia - 21 000 - 10 000
Workshop AZYL 2019 (pôvodný názov Workshop AZYL 2018) - AZYL Production s.r.o. - dotácia - 3 550 - 3 000
 

NEPODPORENÉ ŽIADOSTI

NÁZOV PROJEKTU - ŽIADATEĽ - TYP PRÍSPEVKU - POŽADOVANÁ SUMA

Bratislava Film Residence - Artichoke s.r.o. - dotácia - 20 550
CREATIVE ARTUR / Dream-Create-Share / Snívaj-Tvor-Zdieľaj - Paneurópska vysoká škola n.o. - dotácia - 13 710
Finalizácia publikácie pred tlačou druhého dielu knihy „Kamera! Beží... alebo niekoľko múdrostí ako tvoriť pohyblivý obraz“ - Anton Szomolányi - dotácia - 5 064
PITCHING CLUB - Zuzana Kaliská - štipendium - 1 800
Prednášky z dejín a teórie filmu v Kine Úsmev - Cinefil - dotácia - 7 140
PROFESIA – KAMERAMAN I - Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta - dotácia - 3 380
Veľká ilúzia - Vydavateľstvo SLOVART, spol. s.r.o. - dotácia - 7 350
Vydanie knihy Kamera! – Beží... alebo niekoľko múdrostí ako tvoriť pohyblivý obraz /druhý diel/ - Vydavateľstvo SLOVART, spol. s.r.o. - dotácia - 5 000
Vzdelávacie aktitivy na 19. MFF dokumentárnych filmov Jeden svet - Človek v ohrození, n.o. - dotácia - 16 000

 

PROGRAM 4: ROZVOJ AUDIOVIZUÁLNYCH TECHNOLÓGIÍ V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

NÁZOV PROJEKTU - ŽIADATEĽ - TYP PRÍSPEVKU - POŽADOVANÁ SUMA - SCHVÁLENÁ SUMA

Digitalizácia Kina Film Europe
- Film Europe s.r.o. - dotácia - 23 240 - 20 000
Digitalizácia kina Úsmev v Hlohovci - Mesto Hlohovec - dotácia - 44 207 - 32 000
Digitalizácia kina v KD Smolenice - Obec Smolenice - dotácia - 21 864,80 - 12 000
Digitalizácia sály „B“ kina Golden Apple Cinema podľa štandardu DCI - Golden Apple Cinema s.r.o. - dotácia - 31 000 - 30 000
Informovanosť = návštevnosť - Mesto Dubnica nad Váhom - dotácia - 1 165 - 1 000
Kino Lumiere – modernizácia a marketing (fáza II) - Slovenský filmový ústav - dotácia - 13 150 - 9 000
Modernizácia kina Slávia - Mesto Trebišov - dotácia - 30 324 - 30 000
Modernizácia kinosály – Kino Kultúra Krupina - Mesto Krupina - dotácia a pôžička - 32 745 - 26 000
Modernizácia projekčnej plochy Kina Centrum - Mestské kultúrne a osvetové stredisko - dotácia - 13 156 - 12 000
Modernizácia technológie Kina Kultúra - KULTÚRNY DOM Andreja Hlinku, a.s. - dotácia - 15 000 - 15 000
Modernizácia vybavenia kina Úsmev v Hlohovci - Mesto Hlohovec - dotácia - 51 196 - 35 000
Modernizácia vybavenia kinosály kina Torysa Sabinov - Mestské kultúrne stredisko v Sabinove - dotácia - 34 057 - 30 000
Výmena premietacieho plátna v kine Mier - Mesto Nové Zámky - dotácia - 3 240 - 3 000
Zvýšenie komfortu návštevníkov kina Mladosť Senica - Mestské kultúrne stredisko Senica - dotácia - 53 160 - 42 000


NEPODPORENÉ ŽIADOSTI

NÁZOV PROJEKTU - ŽIADATEĽ - TYP PRÍSPEVKU - POŽADOVANÁ SUMA

Kino Korzo Ružomberok – digitálna projekcia, sála KORZO D – cinema - CEKINO s.r.o. - dotácia - 21 299
Milka V. - Mesto Banská Štiavnica - dotácia - 2 000

 

PROGRAM 5: PODPORA AUDIOVIZUÁLNEHO PRIEMYSLU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

(v tomto programe ide o registrované filmové projekty, ktorých žiadatelia môžu počas alebo až na záver realizácie predložiť vyúčtovanie a žiadosť o dotáciu)

NÁZOV PROJEKTU - ŽIADATEĽ - TYP PRÍSPEVKU - POŽADOVANÁ SUMA

8 hodín - KFS production, s. r. o. - dotácia - 192 000
AMNESTIE - AZYL Production s.r.o. - dotácia - 50 000
Bodka - Wider s.r.o. - dotácia - 85 000
CASINO - Rebuy Stars, s.r.o. - dotácia - 56 000
DRACULA - Spectral s.r.o. - dotácia - 800 000
Et j'aime a la fureur (Láska z celuloidu) - Artichoke s.r.o. - dotácia - 36 000
Even Mice Belong in Heaven (Myši patria do neba) - CinemArt SK, s.r.o. - dotácia - 49 000
Exorcista - TRIGON PRODUCTION s.r.o. - dotácia - 370 000
Hanna - Spectral s.r.o. - dotácia - 140 000
Hodinárov učeň - PubRes s. r. o. - dotácia - 36 000
Hrobári - Wider s.r.o. - dotácia - 72 000
Keď draka bolí hlava - FilmWorx Studios s.r.o. - dotácia - 100 000
Lóve 2 - INOUT STUDIO, s.r.o. - dotácia - 100 000
Magic Mountain - ARINA s.r.o. - dotácia - 40 000
Mária Terézia (diel 3. a 4.) - MAYA, spol. s r.o. - dotácia - 90 000
MUŽ SO ZAJAČÍMI UŠAMI - TITANIC s.r.o. - dotácia - 150 200
Nikdy sa nevzdaj - TRIGON PRODUCTION s.r.o. - dotácia - 120 000
Novoročný bozk - INOUT STUDIO, s.r.o. - dotácia - 150 000
Obeť - nutprodukcia s.r.o. - dotácia - 35 000
Pardon / Milosť - sentimentalfilm s.r.o. - dotácia - 64 000
Perfidious - FilmFrame, s.r.o. - dotácia - 800 000
Prázdniny 3 - Wider s.r.o. - dotácia - 94 472
SESTRIČKY - BEETLE s.r.o. - dotácia - 192 600
SESTRIČKY II. - BEETLE s.r.o. - dotácia - 192 673
Som mama - Sardinka Production s.r.o. - dotácia - 68 890
Som mama – 2 séria - Sardinka Production s.r.o. - dotácia - 137 787
Správa - D.N.A. s.r.o. - dotácia - 338 000
Strážmajster Topinka - PubRes s. r. o. - dotácia - 70 000
Trhlina - Wider s.r.o. - dotácia - 61 000
Vánoce budou - Art4, s.r.o. - dotácia - 100 000


PODPORENÉ PROJEKTY V ROKU 2018

NÁZOV PROJEKTU - ŽIADATEĽ - TYP PRÍSPEVKU - POŽADOVANÁ SUMA - SCHVÁLENÁ SUMA

Inšpektor Max - TRIGON PRODUCTION s.r.o. - dotácia - 450 000 - 57 936*
Mistresses (pracovný názov Zamilované) - INOUT STUDIO, s.r.o. - dotácia - 126 367 - 159 397

* schválená suma v roku 2018, ide o priebežné čerpanie (v štatistike pre verejnosť na stránke www.avf.sk je uvedená vyššia suma, pretože sa uvádza kumulatívne)

 

Stav k 15. 4. 2019, aktualizované údaje nájdete na stránke www.avf.sk.

spracoval: Bohumír Bobocký (Audiovizuálny fond)