APRÍL 2021

1. 4. 1961 Matej Mináč – režisér, scenárista 

2 . 4. 1941 Ladislav Ballek – spisovateľ (zomrel 15. 4. 2014) 

3. 4. 1951 Richard Krivda – kameraman

4. 4. 1936 Renáta Dočolomanská – herečka (zomrela 2. 5. 2013)

6. 4. 1921 Pavel Čalovka – režisér, dokumentarista (zomrel 8. 12. 2000)

11. 4. 1931 Ladislav Ondreička – vedúci výroby (zomrel 19. 7. 1990)

12. 4. 1931 Dagmar Kákošová – herečka

12. 4. 1931 Miroslav Bázlik – hudobný skladateľ

13. 4. 1931 Igor Ciel – režisér (zomrel 4. 7. 2010)

14. 4. 1926 Vladimír Kostovič – herec (zomrel 2. 7. 1997)

19. 4. 1936 Alžbeta Domastová – režisérka dabingu (zomrela  8. 7. 2020) 

20. 4. 1921 Katarína Kolníková – herečka (zomrela 29. 5. 2006)

20. 4. 1936 Ladislav Ebergényi – kameraman (zomrel 28. 8. 1997) 

21. 4. 1946 Martin Gazík – kameraman

24. 4. 1931 Franek Chmiel – televízny režisér (zomrel 2. 8. 2016)

26. 4. 1961 Narcis Liptáková – dramaturgička

27. 4. 1921 Pavel Branko – teoretik, historik, kritik, novinár  (zomrel 17. 8. 2020)

27. 4. 1931 Jaroslav Hlinický – riaditeľ SFT Bratislava a ČST Bratislava (zomrel 24. 6. 2019)

27. 4. 1951 Beata Znaková – herečka

28. 4. 1946 Jozef Husár – herec