Jeden žurnál v kinách socialistickej Európy

Výnimočne začnem tretím vysielacím termínom, pretože v ňom je na programe výnimočný týždenník (č. 32).

Na tomto mieste už bola zmienka o medzinárodnej asociácii filmových týždenníkov INA a jej podiele na koordinácii ich spolupráce. Spomínala sa aj výlučnosť Polskej kroniky filmowej, ktorá či už profesionálnou úrovňou, alebo organizačnou inovatívnosťou patrila k európskemu nadpriemeru. Oba tieto atribúty sa spájajú v spomínanom týždenníku. Poliaci prišli s nápadom vyrobiť v širokej spolupráci žurnál na spoločnú tému, ktorý by sa premietal v rovnakom čase v kinách všetkých krajín zúčastnených na jeho tvorbe. Pochopiteľne, veď šlo o začiatok šesťdesiatych rokov, výroba i distribúcia bola obmedzená na „spriatelenú Európu“. Téma bola aktuálna a nekonfliktná: dovolenky.

A tak sa diváci od Moskvy po Sofiu (a od Ašu po Medzilaborce) v rovnakom čase (nepripomína to priamy televízny prenos?) vyhrievali na plážach v Mamaji, vystupovali na Kaukaz, prechádzali v okolí Mazurských jazier či liečili v Karlových Varoch alebo promenovali po Červenom námestí.

Kto si v lete 1961 zalistoval v najväčších československých denníkoch Rudé právo a Pravda (to boli tlačové orgány komunistickej strany), našiel na titulke dennodenne rozsiahle výzvy na rýchly zber úrody. (Ináč by družstevníci o potrebe žať obilie ani nevedeli.) Filmový divák bol takéhoto tlaku ušetrený, v celej kolekcii bola na túto tému jediná reportáž o trojfázovej žatve v Lučenci (TvF 27). Bola to zároveň jediná snímka zo Slovenska v celom žurnále. V nasledujúcom čísle (28) zastala túto funkciu „jedináčika“ propagácia novej metódy výroby kordových vlákien vo Svite a o týždeň (29) kritika pomalej výstavby VŠP v Nitre – nepomáhali ani študentské brigády. O Slovensku sa teda divák zo žurnálov veľa nedozvedel.

Zomrel Ernest Hemingway (TvF 31) aj jeden z najväčších českých komunistických propagandistov a ideológov Václav Kopecký (33).

Pašeráctvo prekvitá v každom čase. Osobitnú príchuť však malo v sledovanom období v Berlíne (33), keď sa „prevádzkovalo“ v rámci jedného mesta – rozdeleného nielen železnou, ale aj betónovou oponou. 

FILMOVÉ TÝŽDENNÍKY NA TA3 – APRÍL 2021
4. 4. – 14.30 hod. – Týždeň vo filme č. 27/1961 a 28/1961
11. 4. – 14.30 hod. – Týždeň vo filme č. 29/1961 a 30/1961
18. 4. – 14.30 hod. – Týždeň vo filme č. 31/1961 a 32/1961
25. 4. – 14.30 hod. – Týždeň vo filme č. 33/1961 a 34/1961 

Milan Černák