Mark Garrett Cooper, Sara Beth Levavy, Ross Melnick, Mark Williams (Ed.): 
Rediscovering U. S. Newsfilm. Cinema, Television and the Archive

(Routledge, New York 2018, 345 strán) 

V priebehu 20. storočia vzniklo obrovské množstvo spravodajských filmov, avšak ich nesmierny potenciál sa dodnes naplno nevyužíva a pokusy o ich analýzu a kontextualizáciu sú skôr ojedinelé, napriek tomu, že prvým zásadným prelomom bola už publikácia Raymonda Fieldinga The American Newsreel z roku 1972. Tieto filmy nakrúcali v Spojených štátoch amerických vládne aj súkromné organizácie, a hoci mnohé z nich sa v čase svojho vzniku napokon ani nedostali na plátna kín či do televízie, sú dôležitou súčasťou archívov a zdrojom materiálov pre mnohé strihové dokumentárne filmy. No už menej slúžia na historický alebo teoretický výskum. Zborník textov venovaných americkému spravodajskému filmu sa snaží túto situáciu zvrátiť nielen úsilím o začlenenie tohto často nepovšimnutého média do širšieho kontextu filmových a mediálnych štúdií, ale aj aktuálnou a inšpiratívnou metodológiou. Obsahuje viac ako 20 textov, ktoré sú rozdelené do troch častí a venujú sa vzťahu spravodajského filmu a správ, geografii spravodajského filmu a archívnemu výskumu.

 

Raymond Fielding: 
The American Newsreel. A Complete History, 1911–1967 

(McFarland & Company, Jefferson 2011, 244 strán) 

Nové vydanie publikácie The American Newsreel. A Complete History, 1911–1967, ktorá vyšla prvý raz už v roku 1972 a znamenala zásadný obrat vo výskume spravodajského filmu, prináša pohľad do histórie média, ktoré bolo od začiatku 20. storočia neodmysliteľnou súčasťou programu kín a pred hlavným programom poskytovalo divákom niekoľkominútovú zmes informácií, zábavy a propagandy. Hoci nástup televízie znamenal začiatok konca spravodajského filmu v žurnálovej podobe, priniesol zároveň pre mnohé z týchto filmov možnosť nového života v podobe rôznych strihových dokumentov, pri ktorých sa často využívajú ako pramenný materiál, ale mnohokrát v podobe, ktorá diváka vedome či nevedome zavádza či inak deformuje realitu. Analýza etických problémov, ktoré prináša druhotné využívanie týchto pramenných materiálov, je preto veľmi dôležitou súčasťou knihy Raymonda Fieldinga.

Monika Mikušová