Ej, zahoreli zore na tom našom dvore...

Filmové týždenníky ako žáner spravodajského filmu sú dnes vzácnosťou. Na Slovensku sa o ne vo svojich zbierkach stará Slovenský filmový ústav (SFÚ), ktorý ich v spolupráci so spravodajskou televíziou TA3 uvádza v jej programe. V mesačníku Film.sk ich čitateľom približuje Milan Černák, ktorý pôsobil ako dramaturg a režisér Spravodajského filmu.

... a teplé lúče životodarného slnka zaliali naše žírne polia. Zlatisté klasy oťaželi a knísali sa vo vetre v očakávaní rachotiacich strojov, ktoré prídu zobrať plody celoročnej práce našich družstevníkov. Z kancelárií a zo škôl im s piesňou na perách vyrazili na pomoc tisíce brigádnikov, aby ani zrnko nevyšlo nazmar. Hukot mláťačiek utíchol až v noci, aby sa zavčas rána ozval s novou intenzitou...

Podobný hlas komentátora sprevádzal šoty o zbere úrody (TvF č. 29, 31, 32, 33, 34), ktorý bol každé leto najdôležitejšou témou vo všetkých médiách. Brigády „nepoľnohospodárov“ boli samozrejmosťou rovnako ako okázalé oslavy dožiniek (ale to bude až o mesiac).

Leto bolo vždy aj obdobím dovoleniek, predstava o nich však bola od tej dnešnej diametrálne odlišná. Pred šesťdesiatimi rokmi bolo pre našinca ťažké vycestovať hoci aj do Maďarska na Balaton, tak sa filmový týždenník snažil túto absenciu príležitostí nahradiť aspoň snímkami zo zahraničia: Leningradčania si užívali vody Fínskeho zálivu (č. 31), východní Nemci sa kúpali v Baltiku (č. 33), kým český cestovateľ Pařízek s kameramanom týždenníka objavovali prameň Nigeru v Guinei. A našinec si v rubrike Z rodného kraja zašiel do Súľovských skál (č. 27), s košickými dôchodcami na výlet do Vysokých Tatier (č. 30) alebo do kúpeľov vo Vyšných Ružbachoch (č. 32). 

Režisér Paľo Bielik nakrúcal Kapitána Dabačas nezabudnuteľným Ladislavom Chudíkom v hlavnej úlohe (č. 28). Celkom netradičný je fejtón v č. 34, v ktorom sa dozvieme, že v Bratislave zakázali predaj kníh na ulici, ale nie to, prečo.

Ponuka atrakcií (i keď je toto označenie miernym eufemizmom) je celkom pestrá: nástup umelých hmôt, Poznanský veľtrh (ukázal, aké boli pred 60 rokmi technické novinky), americký prezident Eisenhower na sovietskej výstave v New Yorku a viceprezident Nixon na americkej v Moskve, anglická kráľovná Alžbeta na otvorení prieplavu v ústí Rieky svätého Vavrinca v Kanade.

Záver je v opozícii k úvodu dnešného príspevku: uprostred žatvy sa v Bzinciach pod Javorinou stihla vydať družstevníčka za traktoristu (č. 30). Komentátor týždenníka im zaželal, „nech sa mladomanželia čo najskôr pričinia o čerstvý zápis do družstevnej matriky“. Či sa im to podarilo, netušíme...

TÝŽDEŇ VO FILME NA TA3 – APRÍL 2019

6. 4. – 14.30 hod. – 27/1959 a 28/1959 (repríza 7. 4. o 16.30 hod.)
13. 4. – 14.30 hod. – 29/1959 a 30/1959 (repríza 14. 4. o 16.30 hod.)
20. 4. – 14.30 hod. – 31/1959 a 32/1959 (repríza 21. 4. o 16.30 hod.)
27. 4. – 14.30 hod. – 33/1959 a 34/1959 (repríza 28. 4. o 16.30 hod.)

Milan Černák