Ivan Polóny

predseda FK v Múzeu SNP 

Nemal by som to takto písať, ale budúcnosť kín a verejných (masových) kultúrnych podujatí nevidím v ružovom svetle. Myslím si, že sa budú presúvať do virtuálnej sféry. Som šťastný, že sme zažili veľké  filmové i hudobné akcie a festivaly, na ktoré budeme vždy s láskou spomínať. Doprial by som to aj našim potomkom. S ochorením covid a jeho hrozbou sa budeme musieť naučiť žiť – svet už nikdy nebude ako predtým. Bodaj by som nemal pravdu!

Ako filmovému klubu by nám pomohlo zrušenie obmedzení, teda odstránenie nebezpečenstva šírenia vírusu, čo je asi nemožné. Situácia, v ktorej sa ocitli kiná a kultúra všeobecne, je veľmi nepriaznivá. Som asi pesimista, ale nevidím perspektívu jej zlepšenia. V najbližších rokoch alebo už nikdy sa nevráti do stavu pred vírusom. Strach a hrozba tu zostanú s nami. 

Nemám predstavu, ako to bude ďalej fungovať. Filmové spoločnosti sa začínajú presúvať do virtuálnej sféry a klasické kiná budú zrejme fungovať iba na báze komercie a zábavy. V takom režime vidím existenciu filmových klubov na malom priestore, v malých kinosálach, s besedami, návštevami tvorcov – možno vo forme poľských diskusných filmových klubov, veľmi populárnych v 60. rokoch. Ak majú kluby prežiť, musia zvoliť takúto taktiku distribúcie. Neísť za kvantitou, ale hlavne za kvalitou a ešte výraznejšie presadzovať umelecky a myšlienkovo výrazné tituly. To dáva aj väčšiu možnosť návratu k zlatému fondu kinematografie – samozrejme, ak budú filmy, ktoré doň patria, finančne dostupné. 

Náš banskobystrický klub nie je klasickým kinom, ale skutočne iba filmovým klubom. Dokonca s najdlhším kontinuálnym fungovaním na Slovensku – premietame od roku 1964. Doposiaľ sme uvádzali takmer na sto percent filmy z ponuky Asociácie slovenských filmových klubov, výnimočne český alebo slovenský film z ponuky inej spoločnosti. Teraz sa bude treba zamerať aj na iných distribútorov. Lákadlom bude len kvalita a zážitok z umeleckého diela, možno sa obmedzíme na premietanie jedenkrát do týždňa, ale budeme sa snažiť ponúkať to, čo nebude dostupné inde. Nebudeme mať 4 000 divákov ročne ani 700 predaných preukazov. To je podľa mňa minulosť. Ale prežijeme!