Kriss Sagan

V rubrike Ako ďalej, absolvent? predstavujeme začínajúcich filmárov a pýtame sa ich na štúdium a predstavy, s akými vstúpili do profesionálneho života. Kriss Sagan absolvovala Ateliér animovanej tvorby FTF VŠMU bakalárskym filmom Poetika Anima (2019), ktorý získal niekoľko ocenení a dostal sa aj do slovenskej distribúcie. Magisterské štúdium ukončila na MOME v Budapešti.

Na VŠMU a do ateliéru animovanej tvorby som nastúpila s minimálnymi skúsenosťami. Bolo to pre mňa obdobie plné nových informácií, kontaktov a objavovania neznámeho prostredia. Cením si, že som mohla spoznať viaceré generácie tvorcov animovaného filmu, hoci občas mi u niektorých chýbal väčší záujem a motivácia učiť. Napriek tomu si VŠMU vážim, bola to pre mňa zásadná skúsenosť a neskôr aj odrazový mostík.

Po „bakalárovi“ som sa presunula do Budapešti. Magisterský ročník na MOME mi dovolil experimentovať, objavovať a sústrediť sa na tvorivý proces a vlastný rozvoj na rozdiel od Bratislavy, kde škola fungovala viac ako produkčná spoločnosť. Keďže MOME nie je filmová škola, študenti majú viac priestoru na rôzne presahy, čo sa prejavilo aj v mojej diplomovej práci, v ktorej som pracovala s rozšírenou realitou. Škola si však aktívne udržuje tradíciu animovaného filmu a v osnovách má napríklad kurz tvorivého písania, storyboardu či rôzne voliteľné predmety pod vedením aktívnych maďarských tvorcov, akými sú Luca Tóth, Réka Bucsi a ďalší. Katedra každý semester aktualizuje ponuku predmetov aj na základe spätnej väzby od študentov.

Z ponuky teoretických predmetov ma oslovil napríklad predmet zaoberajúci sa vzťahom vedy a umenia či súčasnou problematikou stereotypov, predsudkov, diskriminácie a pod. Veľmi som oceňovala individuálny záujem a profesionálny prístup mojich pedagógov a školiteliek, množstvo spätnej väzby, konštruktívnej kritiky, podnetov a otvorený dialóg. V ateliéri na VŠMU bol zase veľmi užitočný predmet (a aktivity) režisérky a producentky Kataríny Kerekesovej, ktorá nás viedla pri príprave a vývoji rôznych animovaných projektov.

Slovenská animátorská komunita má (ne)výhodu v tom, že je veľmi malá, takže nie je problém získať kontakty a vytvoriť rôzne spolupráce s etablovanými tvorcami už počas štúdia. Z týchto kontaktov čerpám aj dnes. Onedlho ma napríklad čaká animátorská spolupráca s režisérkou Majkou Kralovič na jej pripravovanom filme Turisti. Z osobného a profesionálneho hľadiska bola pre mňa určite dôležitá účasť na medzinárodných festivaloch s mojím bakalárskym filmom Poetika Anima, ktorý sa neskôr dostal aj do slovenskej kinodistribúcie.

Zaujímavou skúsenosťou boli aj rôzne výzvy či workshopy, ktoré prišli počas bakalárskeho štúdia a priniesli so sebou príležitosť nielen prezentovať tvorbu na veľmi zaujímavých podujatiach po celej Európe, ale i spoznať talentovaných ľudí z iných škôl a rôznych kreatívnych odvetví. Často rozširujem svoju bublinu a spájam sa s ľuďmi či iniciatívami, ktoré sú mi niečím blízke, aj virtuálne. I takouto cestou sa z času na čas podarí milá spolupráca.

V súčasnosti pracujem na voľnej nohe. Necelý rok po skončení štúdia mám pocit, že mám dobrý pomer medzi rôznymi spoluprácami a autorskou tvorbou, ktorú predstavuje najmä animácia, ilustrácia (raz, dúfam, aj knižná), maľba a spomínaný presah do AR (z anglického Augmented Reality – rozšírená realita pozn. red.). Z nedávnych spoluprác ma veľmi bavila ilustrácia do seriálu Ikony, konkrétne do dielu o Štefanovi Svetkovi, či spolupráca na kampani pre časopis Bublina. Hodnotná bola pre mňa aj spolupráca s Ové Pictures na vzdelávacom projekte Výtvarná rozcvička so SNG, kde som pomáhala animovať jednotlivé diely. Zaujímavou a hravou formou prepájajú aktuálne témy s umením. V rámci autorskej tvorby pripravujem novú výstavu a vďaka štipendijnej podpore Audiovizuálneho fondu pracujem na svojom debutovom animovanom filme s témou potláčaných emócií. Teším sa, že projekt dramaturgicky zastreší talentovaná Maca Žgančíková.