Marec 2021

1. 3. 1931 Jozef Bugár riaditeľ Filmových laboratórií Bratislava (zomrel 29. 8. 2012)       

1. 3. 1961 Peter Maťo herec, divadelný kritik a pedagóg

1. 3. 1971 Lenka Barilíková herečka 

8. 3. 1936 Eduard Palček zvukový majster (zomrel 24. 12. 2003)

9. 3. 1941  Anna Biľaková výtvarníčka, animátorka

10. 3. 1921 Branislav Koreň  herec  (zomrel 10. 9. 1982)

10. 3. 1941 Vladimír Holloš kameraman

12. 3. 1961 Zuzana Frenglová herečka

13. 3. 1961 Viera Langerová filmová historička, kritička

14. 3. 1961 Pavol Topoľský herec

16. 3. 1896 Josef Křepela herec (zomrel 29. 4. 1969)

16. 3. 1921 Gustáv Valach herec (zomrel 27. 4. 2002)

17. 3. 1901 Frída Bachletová herečka (zomrela 28. 12. 1969)

17. 3. 1936 Ladislav Kupkovič  hudobný skladateľ (zomrel 15 .6. 2016)

18. 3. 1931 Miroslav Horňák režisér (zomrel 4. 6. 1994)

19. 3. 1936 Vlado Müller herec (zomrel 20. 6. 1996)

19. 3. 1961 Marián Zachar režisér, scenárista

20. 3. 1951 Fero Fenič režisér, producent

21. 3. 1911 Jozef Čierny herec (zomrel 26. 4. 1979) 

21. 3. 1931 Slavo Drozd herec (zomrel 13. 7. 2008)

22. 3. 1961 Tatiana Kulíšková herečka

23. 3. 1946 Malvína Drahošová vedúca výroby

24. 3. 1961 Jana Zvaríková herečka

26. 3. 1936 Emília Kincelová publicistka

27. 3. 1931 Anton Šulík herec (zomrel 11. 1. 1999)

28. 3. 1961 Dagmar Rúfusová herečka

29. 3. 1971 Emanuel Hason herec

30. 3. 1951 Jelena Paštéková literárna a filmová historička