Čistota vody a ovzdušia bola témou aj v minulosti

Už viackrát bola na tomto mieste zmienka o tom, že rok 1961 znamenal výrazné rozšírenie kruhu autorov filmového týždenníka. Veď Krátký film Praha, ktorého súčasťou bola spravodajská redakcia, bol veľkosťou porovnateľný s celou slovenskou filmovou tvorbou. (Medzi menami spravodajcov sa objavili neskôr aj také, ktoré prekvapia i znalcov histórie: Jiří Menzel a Evald Schorm.)

Pristavme sa pri dvoch, ktoré nájdeme na titulkoch marcovej série: Bruno Šefranka a Jaroslav Šikl. Prvý z nich, Slovák narodený v Hlohovci (1928 – 1985), celoživotne tvoril v Prahe (preto je o ňom aj zmienka v jedinej vete Dejín slovenskej kinematografie, 1. vydanie, s. 540). Vo svojej tvorbe sa programovo venoval autorom a histórii animovaného filmu, ale tematický register jeho dokumentárnych filmov bol oveľa bohatší. Napríklad ocenenie v Benátkach získal za film o Prahe Mesto v noci

Jaroslav Šikl (Praha 1930 – 1985) bol popri rozsiahlej dokumentárnej tvorbe aj známym (a plodným) autorom detektívok a kriminalistickej literatúry. Tejto tematike sa často venoval aj vo svojich filmoch.

Veľká frekvencia snímok zo zahraničia pokračovala – vrcholným podujatím politického života bolo stretnutie Chruščov – Kennedy (TvF 24) v prvých dňoch júna vo Viedni. (Paradoxné, no pre vtedajšiu dobu príznačné je, že v slovenskej redakcii vznikol o tomto stretnutí strihový film z materiálov nakrútených Rakúšanmi, ale s vlastným propagandistickým komentárom.)

Pozitívnym znakom série je neobyčajne bohatý (vzhľadom na „normál“) výskyt šotov zameraných environmentálne: ako odpad z celulózky v Ružomberku ovplyvňuje vody Váhu (20), ako sa vyrovnať so znečisťovaním Vltavy papierňami vo Větřní (22), ako najmodernejšia spaľovňa na svete vo Vysočanoch chráni čistotu ovzdušia (23).

K tomu môžeme priradiť ešte snímku z Oravského jazera, na ktorom sa počas svojich medzikontinentálnych preletov pristavujú na Slovensku dosiaľ nevídané druhy vtákov (25). 

Čerešničkou na torte tejto témy – ak to nebudeme brať vážne – je spustenie nového automatu na výrobu mucholapiek v Tábore (25), na ktoré sa nalepia v celosvetovom meradle 4 miliardy múch ročne! Čo už potom ostalo pre kačičky na jazierku v pražskej Stromovke (26)?

FILMOVÉ TÝŽDENNÍKY NA TA3 – MAREC 2021
7. 3. – 16.30 hod. – Týždeň vo filme č. 19/1961 a 20/1961
14. 3. – 16.30 hod. – Týždeň vo filme č. 21/1961 a 22/1961
21. 3. – 16.30 hod. – Týždeň vo filme č. 23/1961 a 24/1961
28. 3. – 16.30 hod. – Týždeň vo filme č. 25/1961 a 26/1961 

Milan Černák