Predsedníctvo Slovenska v Rade EÚ aj s filmami

V druhom polroku 2016 nám do rubriky Kalendárium pribúdali desiatky zahraničných podujatí, ktoré súviseli s prezentáciou tunajšej kinematografie v rámci slovenského predsedníctva v rade EÚ (SK PRES) a podieľal sa na nich Slovenský filmový ústav. O aké podujatia išlo a kde všade sa pri tejto príležitosti podarilo slovenským filmom dostať?

Slovenský filmový ústav (SFÚ) pripravil v súvislosti s predsedníctvom reprezentatívnu 10-dielnu blu-ray kolekciu Slovenský film. Obsahovala päť snímok zo zlatého fondu (Slnko v sieti, Boxer a smrť, Vtáčkovia, siroty a blázni, Ja milujem, ty miluješ, Chodník cez Dunaj) a päť titulov z novodobej histórie slovenskej kinematografie (Všetko čo mám rád, Papierové hlavy, Sila ľudskosti – Nicholas Winton, Slepé lásky, Pokoj v duši). Táto kolekcia tvorila základ filmovej prezentácie Slovenska a na jej podporu pripravil SFÚ k jednotlivým snímkam aj súbor dobových plagátov. „Kolekciu sme vo svete využili naozaj výdatne a už dnes vieme, že sa s ňou bude naďalej pracovať, hoci už za iných podmienok, keďže filmy druhej pätice boli licenciované výhradne na obdobie predsedníctva. Všetky tituly prešli odborným spracovaním na digitalizačnom pracovisku SFÚ, čo považujem za veľký prínos, pretože tým sú pripravené na ďalšie, širšie využitie,“ hovorí riaditeľka Národného kinematografického centra SFÚ Alexandra Strelková. „Na filmovú ponuku zareagovali pozitívne početné veľvyslanectvá a veľmi aktívne slovenské inštitúty v zahraničí. Konalo sa veľa projekcií vybraných filmov kolekcie, boli uvádzané aj formou komplexnejších ,fokusov‘ a v niektorých prípadoch sa nám na tejto základnej kolekcii podarilo vystavať program aj s uvedením ďalších slovenských filmov. Spolupracovali sme i s festivalmi, ktoré pri tejto príležitosti venovali slovenskej kinematografii samostatný širší priestor. Viaceré rozsiahlejšie podujatia sme realizovali aj s partnerskými kinotékami a archívmi,“ ozrejmuje Strelková.

Riaditeľka NKC SFÚ ďalej hovorí, že k najpočetnejším i najrozsiahlejším patrili projekcie v Nemecku. „Za všetky spomeniem filmový cyklus v prestížnom berlínskom kine Zeughaus, kde boli pod názvom Slovenská nová vlna uvedené viaceré filmy z predsedníckeho balíčka a zároveň ďalšie významné tituly z obdobia novej vlny, medzi ktorými boli Ľalie poľné, Organ, Obrazy starého sveta či Drak sa vracia. Podobný program uviedla aj významná kinotéka filmového múzea vo Frankfurte nad Mohanom.“ Na prezentácii v kine Zeughaus sa zúčastnil aj režisér Dušan Hanák a Martin Kaňuch zo SFÚ.

Samostatná prehliadka SK PRES sa uskutočnila aj na pôde Cinemateca Portugesa v Lisabone a v závere roka sa slovenský program v rozšírenej podobe dostal do prestížneho kultúrneho centra BOZAR v Bruseli a do Belgického kráľovského archívu Cinematek. Slovensko bolo navyše hosťujúcou krajinou na festivale európskej kinematografie v Segovii v Španielsku, kde bolo uvedených až 17 slovenských dlhometrážnych a 6 krátkych animovaných filmov. Prezentačné podujatia sa však nesústreďovali len na západnú Európu. Podľa slov Alexandry Strelkovej sa naše filmy stretli s tradične dobrým ohlasom v Poľsku a napríklad v Budapešti sa pri príležitosti SK PRES obnovila tradícia prehliadok slovenských filmov. Program tu bol zložený z novších slovenských filmov a snímky z desaťdielnej kolekcie tvorili samostatný cyklus v alternatívnom modernom kultúrnom centre Auróra a kine Kékló. „Zo vzdialenejších krajín a štátov mimo Európskej únie treba určite spomenúť filmový cyklus, ktorý uviedla Filmoteca UMAN v hlavnom meste Mexika, putovnú prehliadku Slovak Visual v Brazílii, festival slovenského filmu na Taiwane, dni slovenského filmu v Moskve, v Taškente v Uzbekistane, vo viacerých srbských mestách, v kinotéke Macedónskeho filmového archívu v Skopje či v múzeu Pera v Istanbule v Turecku,“ uzatvára Alexandra Strelková.

Daniel Bernát 
FOTO:
archív SFÚ
 

Dejinami filmu na papieri aj digitálne

V roku 2017 chce edičné oddelenie Slovenského filmového ústavu upriamiť pozornosť na Viktora Kubala. No už čoskoro sa dostanú do predaja Dejiny slovenskej kinematografie 1896 – 1969, ktoré budú mať slávnostný krst začiatkom marca na Febiofeste, a čerstvou novinkou sú blu-ray nosiče s filmami Perinbaba a Fontána pre Zuzanu.

„Kľúčovým projektom posledného obdobia boli jednoznačne Dejiny slovenskej kinematografie, ktoré sa pripravovali niekoľko rokov a ich prvý zväzok spracúva obdobie rokov 1896 až 1969,“ hovorí o knihe ústrednej autorskej dvojice Václav Macek a Jelena Paštéková vedúci edičného oddelenia SFÚ Marián Brázda. Náročnosť a význam projektu potvrdzuje aj generálny riaditeľ SFÚ Peter Dubecký, ktorý zároveň poznamenáva: „Je to projekt, ktorý vznikal šesť rokov, a výsledok bude, dúfam, akceptovaný nielen odbornou, ale i laickou verejnosťou. Druhý diel by sme chceli vydať v priebehu rokov 2018 až 2019.“ Aktuálny prvý zväzok Dejín vydáva Slovenský filmový ústav v spolupráci s FOTOFO a Vysokou školou múzických umení.

V oblasti digitálnych nosičov dominovala minulému roku 10-dielna blu-ray kolekcia Slovenský film, ktorá vyšla v rámci projektu SK PRES pri príležitosti predsedníctva Slovenskej republiky v Rade EÚ. „Kolekcia vznikala štyri roky v spolupráci s ministerstvami zahraničných vecí a kultúry. Myslím si, že to bola prezentácia slovenskej audiovízie na tej najvyššej úrovni. Výber zahŕňal päticu významných slovenských filmov, ktoré copyrightovo spadajú pod SFÚ, a podarilo sa nám aj uzavrieť zmluvy s nezávislými producentmi a uviesť päticu filmov z obdobia po roku 1989,“ ozrejmuje Peter Dubecký. O úspechu blu-ray kolekcie svedčí aj fakt, že ju bude recenzovať britský autor Michael Brooke (prispieva okrem iného do prestížneho časopisu Sight & Sound) v odbornom periodiku Journal of Film Preservation, ktoré vydáva Medzinárodná federácia filmových archívov. „Obidve tieto kľúčové aktivity, teda blu-ray kolekcia Slovenský film a publikácia Dejiny slovenskej kinematografie 1896 – 1969, znamenali pre edičné oddelenie aj pre celý ústav obrovské úsilie. Participovali na nich všetky oddelenia – okrem edičného aj dokumentácia a archív, keďže tieto filmy boli zreštaurované a digitalizované,“ pripomína generálny riaditeľ SFÚ. Kým uvedená desiatka blu-ray nosičov pod názvom Slovenský film slúžila primárne na prezentáciu tunajšej kinematografie v zahraničí, aktuálne blu-ray novinky SFÚ Perinbaba a Fontána pre Zuzanu už tento účel nemajú, v domácom prostredí však patria tieto filmy k najpopulárnejším.

Čo ďalšie chystá edičné oddelenie SFÚ v roku 2017? Plán má už plný. „Vydáme kolekciu filmov Viktora Kubala, ktorá komplexne sprístupní jeho tvorbu. Budú v nej dva dlhometrážne filmy Krvavá pani a Zbojník Jurko, a predstaví aj prierez jeho krátkometrážnou tvorbou,“ prezrádza Marián Brázda o pripravovanej trojdielnej blu-ray kolekcii venovanej legende slovenského animovaného filmu. Okrem toho sa do predaja dostane aj DVD so snímkou Miloslava Luthera Zabudnite na Mozarta. V druhom polroku sa budú pripravovať na vydanie dva koprodukčné projekty SFÚ: 2-DVD Čarovný svet animovaného filmu v spolupráci so spoločnosťou ALEF FILM & MEDIA a 5-DVD s dokumentárnym cyklom Prvá (Hitchhiker Films). „Z publikácií bude pre verejnosť určite zaujímavé vydanie textu Rudolfa Urca Neviditeľné dejiny. Približuje viacerých dokumentaristov, s ktorými Urc spolupracoval,“ menuje ďalší plánovaný titul Marián Brázda. Na jesenné obdobie chystá edičné oddelenie vydanie zborníka textov Nemecká jeseň o významnom období nemeckej kinematografie, ktorému bude venovaná aj rovnomenná filmová prehliadka a prednáškový cyklus, na ktorých sa podieľa Goetheho inštitút v Bratislave.

Zuzana Sotáková 
FOTO:
Perinbaba, zdroj: SFÚ