Televízia českých a slovenských filmov

Slovenské pondelky 2017

2. 1.
22.00 ► Zvony pre bosých ► S. Barabáš, 1965, 96 min.

9. 1.
22.00 ► Prípad pre obhajcu ► M. Hollý, 1964, 86 min.

16. 1.
22.00 ► Červené víno I ► A. Lettrich, 1976, 72 min.

23. 1.
22.00 ► Červené víno II ► A. Lettrich, 1976, 71 min.

31. 1.
22.00 ► Koncert pre pozostalých ► D. Trančík, 1976, 86 min.

Zmena programu vyhradená! 

www.csfilm.cz, www.filmpost.cz