Severská filmová lekcia Scandi
(4. ROČNÍK, 24. – 28. 1. 2018, BRATISLAVA, KOŠICE, MARTIN, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, SEREĎ, TRENČÍN, TRNAVA, NITRA, NOVÉ ZÁMKY, POPRAD, SPIŠSKÁ NOVÁ VES, KREMNICA, PRIEVIDZA, RUŽOMBEROK)

Severská filmová lekcia Scandi je reprezentatívnou prehliadkou súcasnej severskej kinemato”rafie a každý rok prináša výber najnovších filmov z Dánska, zo Švédska, z Nórska a z Fínska. Štvrtý ročník sa uskutocnil od 24. do 28. januára v Bratislave a počas januára a februára sa koná v ďalších trinástich mestách na Slovensku. Pro”ram Scandi tvoria štyri sekcie: Premiéry, 4xSusanne Bier, Best of Scandi, Scandi deti a kolekcia filmov In”mara Ber”mana v rámci medzinárodného projektu Ber”man 100.

← Film Europe, Matúškova 1, 831 1 Bratislava, tel.: +421 95 248 932, e-mail: damar.krepopova@filmeurope.eu (Dagmar Krepopová), www.filmeurope.sk, http://scandi.filmeurope.eu/sk/

Filmový seminár 4 živly
(7. ROČNÍK ZIMNÉHO FILMOVÉHO SEMINÁRA, 23. – 25. 2. 2018, TÉMA: ZAČIATOK, BANSKÁ ŠTIAVNICA 20. ROČNÍK LETNÉHO FILMOVÉHO SEMINÁRA, 8. – 12. 8. 2018, TÉMA: HAPPY END, BANSKÁ ŠTIAVNICA)
Letný filmový seminár 4 živly patrí medzi najstaršie slovenské filmové podujatia. Seminár ponúka bohatý pro”ram, zastrešený jednou témou, spája hrané, dokumentárne, animované a experimentálne filmy, celovecerné aj krátkometrážne, aby vdaka nim umožnil publiku nazriet na tému z co najväcšieho množstva uhlov pohladu. Filmové projekcie sa konajú na viacerých netradicných miestach. Okrem filmového pro”ramu ponúkajú 4 živly aj množstvo sprievodných podujatí, zameraných na neformálne vzdelávanie. Hostia z radov filmárov a  filmových teoretikov pripravujú master classy, komentované projekcie a prezentácie. K letnej verzii seminára pribudla v roku 2012 zimná. Tá vyberá z celoročnej témy jednu dôležitú podtému, ktorej venuje o čosi komornejší pro”ram.

← OZ štyri živly, Leionárska 15, 831 4 Bratislava tel.: +421 915 711 88, e-mail: 4zivly@4zivly.sk, www.4zivly.sk

Medzinárodný festival filmových klubov Febiofest
(25. ROČNÍK, 15. 3. – 29. 3. 2018, BRATISLAVA (15. – 21. 3.), KOŠICE, PREŠOV, MARTIN, BANSKÁ BYSTRICA, LEVICE, TRNAVA, TRENČÍN, PRIEVIDZA, KEŽMAROK, POPRAD)
MFFK Febiofest ako pocta autorskej a klubovej kinemato”grafii prinesie divákom vyše stovky kvalitných filmov, po prvý raz uvedených na Slovensku, ktoré reflektujú súčasný svet. Na divákov čakajú exkluzívne predpremiéry filmov ocenených na prestížnych zahraničných festivaloch, nové slovenské filmy v premiére, pocty osobnostiam domácej aj svetovej kinemato”grafie, osobné stretnutia s európskymi filmármi, medzinárodná sútaž, unikátne premietania kultových archívnych diel aj experimentálne či detské filmy. Po hlavnej, bratislavskej časti zamieri MFFK Febiofest do ďalších desiatich slovenských miest. Najväčší putovný festival na Slovensku oslávi tento rok jubilejný 25. ročník s mnohými známymi domácimi aj európskymi filmármi, ktorí na pôde Febiofestu uvádzali za štvrtstoročie jeho existencie svoje snímky.

← Asociácia slovenských filmových klubov, Brnianska 33, 811 4 Bratislava tel.: +421 2 5465 218, e-mail: info@febiofest.sk, www.febiofest.sk

Medzinárodný festival horského filmu a dobrodružstva Hory a mesto
(19. ROČNÍK, 21. – 25. 3. 2018, BRATISLAVA)
Medzinárodný filmový festival Hory a mesto je pätdnová sútažná prehliadka horského filmu. Hlavnou časťou festivalu je prehliadka slovenských filmov (zvyčajne 12 až 15) a zahraničných titulov (45 až 50), ktoré sú delené do tematických blokov, spojená s multimediálnymi prezentáciami zahraničných a slovenských hostí. Súčasťou festivalu sú aj vzdelávacie semináre a workshopy pre filmárov či premietanie pre školy. Sprievodná časť festivalu zahŕňa vzdelávacie semináre a workshopy pre foto”rafov, fotosútaž, tematické výstavy foto”ra í, cestovatelské prednášky, lanové atrakcie a lezecké preteky.

← Hory a mesto, Fedákova 24, 841 2 Bratislava +421 98 74 412 (Natália Bokníková), e-mail: natalia@horyamesto.sk, www.horyamesto.sk

Crème de la crème – Týždeň francúzskeho filmu
(5. ROČNÍK, 22. – 28. 3. 2018, BRATISLAVA + 15 MIEST NA SLOVENSKU)
Crème de la crème – Týždeň francúzskeho filmu sa tradične koná v mesiaci frankofónie a Film Europe ho už po piaty raz pripravuje v spolupráci s Francúzskym inštitútom na Slovensku. Milovníci francúzskeho filmu sa môžu tešiť na novinky, ktoré predstavujú kvalitnú, žánrovo pestrú a divácky atraktívnu kinemato”ra u z tohto teritória. Naplánované sú sekcie Premiéry, Best of..., Deti, Art (bio”grafické hrané filmy o známych umelcoch) a Komédie.

← Film Europe, Matúškova 1, 831 1 Bratislava tel.: +421 95 248 932, e-mail: damar.krepopova@filmeurope.eu (Dagmar Krepopová), www.filmeurope.sk, www.cremedelacreme.filmeurope.eu

Slnko v sieti
(8. ROČNÍK, 6. 4. 2018, BRATISLAVA)
Slávnostným úvodom do prehliadky Týždeň slovenského filmu bude odovzdávanie národných  filmových cien Slnko v sieti, ktoré sa uskutoční v bratislavskej Starej tržnici a v priamom prenose ho na Jednotke odvysiela RTVS. Národnými filmovými cenami odmeňuje Slovenská filmová a televízna akadémia najkvalitnejšie filmy a tvorivé výkony uplynulého roka, počas slávnostného večera sa odovzdáva aj ocenenie za výnimočný prínos slovenskej kinemato”grafii. Laureátov tohto ocenenia vyhlási akadémia v marci 2018. Druhýkrát bude súčasťou udeovania cien aj vyhlásenie divácky najobľúbenejšieho filmu roku 2017, ktorý svojím hlasovaním vyberie verejnosť. 

← Slovenská filmová a televízna akadémia, Grösslinová 32, 811 9 Bratislava tel.: +421 948 52 8, e-mail: sfta@sft a.sk (Silvia Dydňanská), www.slnkovsieti.sk

Týždeň slovenského filmu
(4. ROČNÍK, 9. – 15. 4. 2018, BRATISLAVA, KEŽMAROK, NITRA, BANSKÁ BYSTRICA, PARTIZÁNSKE, SPIŠSKÁ NOVÁ VES, ŽILINA, MARTIN, TRNAVA, KOŠICE)
Týždeň slovenského filmu je bilančná prehliadka domácej kinematografie, ktorá každoročne prináša do Bratislavy i do miest v re”iónoch Slovenska aktuálne slovenské filmy a s nimi súvisiace sprievodné podujatia. Diváci majú možnosť vidieť v zhutnenej podobe to najlepšie, čo sa nakrútilo v domácej kinemato”grafii v roku 2017, pozrieť si hrané, dokumentárne i animované filmy ocenené na festivaloch, ale i tie, ktoré im unikli v bežnej distribúcii. Cieľom prehliadky Týždeň slovenského filmu je zvyšovať záujem o domácu produkciu, prezentovať jej žánrovú pestrosť a predstaviť ju ako tému celospoločenských diskusií. Jeho súčasťou sú aj master classy domácich tvorcov a verejne prístupné diskusie, venované reflexii minuloročnej slovenskej filmovej tvorby.

 Slovenská filmová a televízna akadémia, Grösslinová 32, 811 9 Bratislava tel.: +421 948 52 8, e-mail: sfta@sfta.sk (Silvia Dydňanská), www.tyzden lmu.sk

[fjúžn]
(13. ROČNÍK, 20. – 27. 4. 2018, BRATISLAVA)
Festival [fjúžn] je najväcším multižánrovým a multikultúrnym podujatím zameraným na mi”ráciu a cudzincov na Slovensku, ktoré zahŕňa koncerty, výstavy, literatúru, divadlo, film, prednášky a prezentácie, diskusie, komunitné podujatia, prog”ram pre deti a školské akcie. Hlavným cieľom projektu je podporovať kultúrnu výmenu medzi majoritou a komunitami cudzincov a zvyšovať tak informovanosť a povedomie širokej verejnosti o mi”rantoch a nových menšinách, o ich živote, kultúre, tradíciách a postavení v našej spoločnosti s cieľom zmeny postojov k cudzincom, navrhovať spoločné riešenia výziev, ktoré slovenská realita prináša, a scitlivovať verejnosť v téme rozmanitosti. Prostredníctvom festivalu sa snažíme prispieť k odbúravaniu predsudkov a prehĺbiť spoluprácu majority a komunít cudzincov, ako aj vzájomnú spoluprácu komunít nových menšín.

← Nadácia Milana Šimecku, Panenská 4, 811 3 Bratislava tel.: +421 97 295 678, e-mail: brix@nadaciams.sk (Martin Brix), www.fjuzn.sk

Medzinárodný festival filmov o trvalo udržateľnom rozvoji Ekotopfilm – Envirofilm 2018
(45. ROČNÍK, 30. 4. – 4. 5. 2018, BRATISLAVA, BANSKÁ BYSTRICA)
Sútažný filmový festival Ekotopfilm – Envirofilm každoročne prináša výber najnovších dokumentárnych filmov z celého sveta aj pútavý sprievodný pro”ram, plný prednášok a diskusií na aktuálne témy trvalo udržatelného rozvoja a ochrany životného prostredia. Neoddeliteľnou súčasťou podujatia je Junior festival, určený pre základné a stredné školy, ktorých žiaci sa prostredníctvom filmového plátna a sprievodných aktivít dozvedia viac o svojom životnom prostredí a potrebe chrániť ho. Cieľom festivalu je inšpiratívnym spôsobom meniť správanie spoločnosti vo vzťahu k životnému prostrediu a vytvoriť priestor na otvorenú diskusiu o otázkach trvalo udržateľného rozvoja. Vstup je volný.

← MFF Eko, s. r. o., Zadunajská cesta 12, 851 1 Bratislava tel.: +421 93 651 987, e-mail: info@ekotopfilm.sk (Tereza Gemeranová), www.ekotopfilm.sk

Bažant Kinematograf – letné filmové premietania pod holým nebom
(JÚN – SEPTEMBER 2018, VYŠE 30 MIEST NA SLOVENSKU)
Bažant Kinemato”raf je putovná filmová prehliadka, ktorá sa koná od roku 2003. Počas letných mesiacov premieta po celom Slovensku z dvoch „retroautobusov“ vybavených na profesionálne premietanie. Projekcie sa konajú pod holým nebom, prevažne na námestiach v historických centrách väčších miest. Zastávky trvajú 4 až 5 dní a každý večer sa premieta jeden krátky a jeden celovečerný film. Podujatie je istou alternatívou ku klasickej kinodistribúcii, nie však jej konkurenciou. Predstavuje nové a pripomína staršie snímky reprezentujúce domácu kinemato”grafiu. Vo všetkých prípadoch ide o tituly, ktoré už majú za sebou distribúciu v tradičných kinách. Vstup na projekcie je voľný.

 Kinematograf, s. r. o., Grösslinová 63, 811 9 Bratislava tel.: +421 95 639 429, e-mail: lubica@kinematograf.sk (Ľubica Orechovská), www.kinematograf.sk

Medzinárodný festival lokálnych televízií Zlatý žobrák
(24. ROČNÍK, 6. – 9. 6. 2018, KOŠICE)
Medzinárodný festival lokálnych televízií je jediný svojho druhu v Európe. Má niekolko častí. V sekcii Lokálne televízie, produkčné spoločnosti a mladí autori sa odovzdáva hlavná cena Zlatý žobrák. Druhou časťou je Košický filmový festival – výber najzaujímavejších filmov z celej Európy, ktoré diváci v bežných kinách nenájdu. V rámci festivalu sa or”anizujú pracovné stretnutia a sprievodné kultúrne podujatia pod názvom Esencia Košíc. Filmy je možné prihlasovať do 15. 4. 2018.

← Nadácia City TV, Jesenského 12, 4 1 Košice tel.: +421 95 966 649, e-mail: festival@festival.sk, www.festival.sk

Cineama – celoštátna postupová súťaž amatérskej filmovej tvorby
(26. ROČNÍK, 8. – 10. 6. 2018, NITRA)

Cineama sa koná každoročne, nie je tematicky vymedzená, prebieha v troch vekových a šiestich žánrových skupinách. Odporúčaná dĺžka filmu je do 20 minút. Filmy do súťaže môžu autori (občania SR) prihlasovať v mieste svojho bydliska a postupujú z okresného cez krajské až do celoštátneho kola. Súťažné diela posudzuje pätčlenná odborná porota, ktorá jednotlivé snímky verejne analyzuje na odbornom rozborovom seminári. Z ocenených snímok vytvorí kolekciu, ktorá reprezentuje Slovensko na podobnej súťaži v Česku a na Svetovom festivale a kon”rese UNICA.

 Národné osvetové centrum, Nám. SNP 12, 812 34 Bratislava tel.: +421 2 247 1245, e-mail: zuzana.skoludova@nocka.sk (Zuzana Školudová), www.nocka.sk, Krajské osvetové stredisko v Nitre, Fatranská 3, 949 1 Nitra tel.: 911 54 18, e-mail: zdenka.smreckova@kosnr.sk, www.kosnr.sk

Art Film Fest Košice 2018
(26. ROČNÍK, 15. – 23. 6. 2018, KOŠICE)
Art Film Fest ponúka rozsiahly priestor na prezentáciu diel najnovšej svetovej kinematografie, ale aj významných titulov filmovej histórie a v neposlednom rade kvalitatívny výber snímok slovenského audiovizuálneho prostredia. Dominantami pro”ramu sú dve sútažné sekcie – hraných a krátkometrážnych titulov. Obe hodnotia medzinárodné poroty, ktoré udeľujú najvyššie ocenenie Modrý anjel pre najlepší hraný film, réžiu, herečku a herca (hrané filmy) a najlepší krátky film. Nesúťažné sekcie uvádzajú diela etablovaných tvorcov, významné filmy národných kinemato”grafií, kultové snímky, ktoré sa zapísali do histórie kinemato”grafie, tematicky zamerané filmové projekty, ale aj profily či retrospektívy oceňovaných umelcov. Tradičnou súčasťou festivalu je aj udeľovanie cestných cien Hercova misia a Zlatá kamera, ktoré si doteraz prevzalo 101 osobností slovenskej i svetovej kinemato”grafie. Hrané filmy je možné prihlasovať do súťaže do 31. 3., krátke do 15. 3. 2018.

← Art Film Fest, s. r. o., Tomášikova 3C, 821 1 Bratislava tel.: +421 2 285 51, e-mail: info@artfilmfest.sk (Juraj Čurný), www.artfilmfest.sk

UAT Film (Animofest 2018)
(3. ROČNÍK, 21. 6. 2018, BRATISLAVA)
Medzinárodný festival animovaných filmov stredných škôl Animofest vznikol predovšetkým nato, aby umožnil konfrontáciu študentov (maturantov) našej školy s poslucháčmi ostatných škôl na Slovensku a vo svete. Prezentácia slovenských a zahraničných filmov na Animofeste dáva našim študentom spätnú väzbu, ktorá je pre ich rozvoj a tvorbu nevyhnutná. Festival sa snaží prispieť k oživeniu animovanej tvorby a rozvoju talentov aj v tejto vekovej kate”órii. V rámci Animofestu sa uskutočnia aj súťaže UAT Graphic, UAT Photo, UAT Fashion a UAT Film. Víťazi jednotlivých súťaží získajú okrem trofeje aj peňažnú odmenu. 

← Súkromná stredná umelecká škola animovanej tvorby, Vlastenecké nám. 1, 851 1 Bratislava e-mail: uat@uat.sk (Viera Zavarčíková), www.uat.sk

Medzinárodný festival animácie Fest Anča
(11. ROČNÍK, 28. 6. – 1. 7. 2018, ŽILINA)
Fest Anča je jediný slovenský multimediálny festival so zameraním na animovaný film predovšetkým pre dospelého diváka. Jeho cieľom je zvyšovať povedomie o animovanom  filme ako o plnohodnotnej umeleckej forme a vzdelávať o rôznych podobách animácie. Hlavný pro”ram festivalu zahrna výber tých najdôležitejších animovaných filmov za posledné dva roky a predstavuje umelecky, produkčne či historicky významné diela súčasnosti a z dejín animovaného filmu. Okrem medzinárodnej sútaže, tematických a špeciálnych fokusov ponúka Fest Anča aj prednášky, výstavy, workshopy, koncerty, premietania pre deti a ďalšie sprievodné akcie, ako Game Days, Pecha Kucha a Animation Karaoke Battle.

 o. z. Anca, Štefánikova 16, 811 4 Bratislava tel.: +421 94 979 44, e-mail: maros@festanca.sk (Maroš Brojo), www.festanca.sk

HAH, Hraný amatérsky humor – festival humorných amatérskych filmov
(28. ROČNÍK, 27. – 29. 7. 2018, DOLNÁ STREHOVÁ)
Sútažná prehliadka amatérskych filmov s humornou a so satirickou tematikou. Súťaž je určená pre autorov zo Slovenska a z Česka. Maximálna dĺžka prihlásených filmov je 7 minút. Súťaží sa o Zlatú, Striebornú a Bronzovú rúru. Víťazné snímky vyberajú hlasovaním diváci. Filmy je možné prihlasovať do 29. 6. 2±18.

← Hontiansko-ipelské osvetové stredisko, Nám. A. H. Škultétyho 5, 99 1 Velký Krtíš tel.: +421 95 35 519, e-mail: ivredik@mail.sk (Ivan Vredík), www.h-ios.sk

Projekt 100
(24. ROČNÍK, SEPTEMBER 2018 – FEBRUÁR 2019, SIEŤ FILMOVÝCH KLUBOV, KÍN A ARTKÍN NA SLOVENSKU)
Najväcšiu putovnú výchovno-vzdelávaciu prehliadku na Slovensku Projekt 100 or”anizuje Asociácia slovenských filmových klubov už od roku 1995. Výnimočnosť jej dodáva nezameniteľná štruktúra: putovanie desiatich filmov po území celého Slovenska počas polročného trvania prehliadky. Vďaka Projektu 100 prináša ASFK na Slovensko zásadné diela svetovej, európskej a domácej kinematografie. Základným cieľom je obohatenie slovenského distribučného prostredia o filmy, ktoré by sa v budúcnosti mohli zaradiť do zlatého fondu kinematografie a ktoré dokážu zaujať na súčasných svetových a európskych festivaloch. 

← Asociácia slovenských filmových klubov, Brnianska 33, 811 4 Bratislava tel.: +421 2 5465 218, e-mail: dubecky@asfk.sk (Peter Dubecký), www.asfk .sk

Filmový kabinet deťom
(4. ROČNÍK, 1. 9. 2018 – 30. 6. 2019, BRATISLAVA A FILMOVÉ KLUBY NA SLOVENSKU)
Filmový kabinet deťom je výchovno-vzdelávací projekt pre najmenších divákov (žiakov základných škôl a predškolákov), ktorý ASFK or”anizuje na území celého Slovenska už od roku 2014. Jeho koncepcia je navrhnutá tak, aby deti dostali hravou formou informácie o animácii a animačných technikách (konkrétne o plôškovej animácii) a o slovenských tvorcoch animovaných filmov. Prog”ramové pásmo je poskladané z troch blokov, v každom z nich deti uvidia dva príbehy z jednej série večerníčkov Danka a Janka, Mimi a Líza a Drobci. Cieľom projekcie je overiť si nadobudnuté skúsenosti a informácie priamo v kinosále. Praktickú zručnosť napokon deti spolu s lektorkami predvedú na tvorivom workshope, kde si zostroja svojho plôškového pohyblivého panáčika.

← Asociácia slovenských filmových klubov, Brnianska 33, 811 4 Bratislava tel.: +421 2 5465 218, e-mail: mlichova@asfk.sk (Martina Mlichová), www.asfk.sk

Medzinárodný filmový festival Cinematik Piešťany
(13. ROČNÍK, 10. – 16. 9. 2018, PIEŠŤANY)
Medzinárodný filmový festival Cinematik Pieštany je etablované podujatie, ktoré svojím významom presahuje hranice Slovenska. Festival or”anizuje dve sútažné sekcie s medzinárodnými porotami, množstvo informatívnych sekcií, medzinárodné semináre, master classy a ďalší pro”ram. Cinematik predstavuje medzinárodnú platformu na prezentáciu a propag”áciu slovenského filmu, hlavne dokumentárneho. Od roku 2011 je členom prestížnej medzinárodnej siete festivalov a distribútorov Eye on Films, ktorá združuje 150 partnerov z celého sveta. Filmy je možné prihlasovať do 15. 7. 2018.

← Cinematik, s. r. o., Bitúnková 1453/23, 9 31 Stupava tel.: +421 948 445 565, e-mail: info@cinematik.sk, www.cinematik.sk

LOToS Workshop 2018
(20. ROČNÍK, SEPTEMBER 2018, MARTIN)
Prehliadka tvorby lokálnych a re”ionálnych TV staníc na Slovensku, združených v spolku LOToS. Aktuálne je v spolku 36 členských televízií. Súťaží sa v kateg”óriách spravodajstva, publicistiky, dokumentu a reklamy. Súčasťou prehliadky sú rozbory prihlásených príspevkov zo strany odbornej poroty. Prehliadku podporuje Literárny fond. 

← LOToS, spolok lokálnych TV staníc Slovenska, Jánošíkova 1, 972 51 Handlová tel.: +421 95 383 591, e-mail: spoloklotos@mail.com (Dana Reindlová), www.lotos.sk

Be2Can
(5. ROČNÍK, 26. 9. – 2. 10. 2018, BRATISLAVA + 19 MIEST NA SLOVENSKU)
Najlepšie filmy z festivalov v Berlíne, Benátkach a Cannes na tematickej prehliadke v kinách, na DVD, VOD a v televízii – to je ústredná koncepcia viacúrovňovej platformy Be2Can Distribution. Be2Can je projekt, ktorý vznikol v roku 2±14 s úmyslom presadiť v českej a slovenskej distribúcii filmy z hlavných súťaží najvýznamnejších európskych festivalov, vytvoriť im dôstojné prostredie a zoznámiť divákov s fascinujúcim svetom „áčkových“ festivalov. Akcia, pôvodne koncipovaná ako týždenná prehliadka, prišla s unikátnym modelom multiplatformového uvedenia. Druhý a tretí ročník k tomu pridal myšlienku kolekcie s kritickým kurátorským prístupom, v ktorej sa stretáva „objektívna“ dramatur”ia Berlinale, Benátok a Cannes s kritickým pohladom dramatur”ov a festivalových hostí Be2Can.

← Film Europe, Matúškova 1, 831 1 Bratislava tel.: +421 95 248 932, e-mail: damar.krepopova@filmeurope.eu (Dagmar Krepopová), www.filmeurope.sk, www.be2can.eu/sk/uvod

Medzinárodný festival potápačských filmov (MFPF)
(33. ROČNÍK, PRVÝ OKTÓBROVÝ TÝŽDEŇ 2018, VYSOKÉ TATRY)
MFPF prezentuje filmové a foto”grafické súťažné diela, ktoré musia obsahovať minimálne 40 percent záberov spod vodnej hladiny. Cieľom festivalu je nastoliť pravdivý pohľad na vodný ekosystém či už na g”lobálnej úrovni (oceány, moria), alebo na lokálnej (ekosystém riek, jazier a malých tokov). To umožňuje divákom utvárať si vlastný názor a hlbšie pochopiť jedinečnosť prostredia, v ktorom žijú, a takisto ich to vedie k ekolog”ickému mysleniu a konaniu.

← Potápačský klub Vodnár/Pavel Svitánek, Námestie sv. Eídia 3/5, 58 1 Poprad tel.: +421 93 67 25, e-mail: mfpf.eu@mail.com, svitanek.p@mail.com (Pavel Svitánek), www.mfpf.eu

Agrofilm – medzinárodný filmový festival s tematikou poľnohospodárstva a rozvoja vidieka
(34. ROČNÍK, 1. – 6. 10. 2018, NITRA, LUŽIANKY, BRATISLAVA, BREZNO, ZVOLEN, KOŠICE)
Medzinárodný odborný filmový festival A”grofilm šíri poznatky vedy, výskumu, vývoja a praxe v oblastiach poľnohospodárstva, potravinárstva a výživy, lesného a vodného hospodárstva a kvality života obyvateľstva. 

← Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (NPPC) – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky tel.: +421 37 65 46 384, e-mail: huba@vuzv.sk (Ján Huba), www.agrofilm.sk

Bienále animácie Bratislava (BAB) – Medzinárodný festival animovaných filmov pre deti
(14. ROČNÍK, 8. – 12. 10. 2018, BRATISLAVA)
Bienále animácie Bratislava (BAB) je pravidelný medzinárodný festival animovaných filmov pre deti, ktorý sa koná v októbri každý párny rok. Jeho poslaním je prezentácia slovenskej a zahraničnej umeleckej animovanej tvorby pre deti s cieľom poskytnúť priestor na jej medzinárodnú konfrontáciu, sledovať nadväznosť na ilustráciu detských kníh a vytvárať podmienky na jej hodnotenie v medzinárodnej súťaži. Festivalová súťaž prebieha súbežne aj v Košiciach, Prešove, Prievidzi a Myjave spolu so sprievodnými akciami a tvorivými animačnými dielňami pre deti. Organizátorom festivalu je BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti.

BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti, Panská 41, 815 39 Bratislava
programová riaditeľka Katarína Minichová, tel.: +421 2 2046 7141, +421 2 2046 7142, e-mail: bab@bibiana.sk, www.bibiana.sk

POCITY FILM 2018 – Prešovský filmový festival
(9. ROČNÍK, 9. – 14. 10. 2018, PREŠOV)
Festival predstavuje jediné podujatie svojho druhu v meste Prešov a jeho okolí. Prináša jedinečnú dramaturg”iu s dôrazom na umelecký a kultúrny potenciál filmových diel slovenskej aj európskej produkcie a je funkčnou alternatívou k bežnej distribúcii multiplexových kín. Jedným zo základných dramaturg”ických cieľov je sprístupnenie súčasných slovenských  filmových diel divákom a udržiavanie povedomia o aktuálnej slovenskej tvorbe. Festival dáva zároveň veľký priestor mladým autorom (amatérom i profesionálom) z re”giónu na prezentáciu vlastnej filmovej tvorby a je doplnený aj o sprievodné podujatia – prehliadky krátkych filmov z rôznych festivalov, workshopy, koncerty či projekcie pre deti.

← PO.CITY, o. z., Royova 2, 8 5, Prešov tel.: +421 97 227 329, e-mail: info@po-city.sk (Nina Šilanová), www.po-city.sk

Medzinárodný festival horských filmov Poprad
(26. ROČNÍK, 10. – 14. 10. 2018, POPRAD, KEŽMAROK, SPIŠSKÁ NOVÁ VES)
Festival ponúka medzinárodnú súťažnú prehliadku filmových diel orientovaných na spoznávanie športového i každodenného života ľudí v horskom prostredí, diela vyzdvihujúce krásy horskej flóry a fauny, ochranu prírody, životného prostredia a tradičnej kultúry iných národov. Najnovšie horské filmy od profesionálnych aj amatérskych tvorcov z celého sveta sú prezentované počas piatich dní a hodnotí ich medzinárodná porota. Festival ponúka divákom aj multimediálne besedy s významnými osobnosťami spoločenského a športového života, foto”grafické výstavy, premietania pre školy, nesúťažné filmy a poskytuje príležitosti na zaujímavé stretnutia, dôležité pre ďalší rozvoj medzinárodných vztahov v oblasti kultúry a  filmu.

← Horský film Poprad, n. f., Nábrežie Jána Pavla II. 282/3, 58 1 Poprad e-mail: horskyfilm@slovanet.sk, horskyfilmpoprad@mail.com (Mária Hámor), www.mfhf.sk

Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Jeden svet
(19. ROČNÍK, 11. – 16. 10. 2018, BRATISLAVA A KOŠICE)
Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Jeden svet je viac než len bežný festival. Už 19 rokov ho or”anizuje nezisková org”anizácia Človek v ohrození, ktorá formou an”ažovaných dokumentov a zaujímavých debát otvára ľudskoprávne a iné dôležité spoločenské témy. Počas šiestich dní v Bratislave a štyroch v Košiciach predstaví festival aj tento rok zhruba 50 slovenských aj zahraničných dokumentárnych filmov, mnohé z nich v slovenskej premiére. Už tradične nebudú chýbať témy ako zodpovedná spotreba, radikalizácia spoločnosti či rešpekt k inakosti. Pribudne aj zopár noviniek a festival bude opäť myslieť aj na mladších divákov. Po Bratislave a Košiciach sa na vybrané filmy môžu tešiť diváci aj v ďalších 20 mestách na Slovensku.

← Človek v ohrození, n. o., Baštová 5, 811 3 Bratislava tel.: +421 95 98 191, e-mail: daniela.muzikova@clovekvohrozeni.sk (Daniela Mužíková), www.jedensvet.sk

Filmový festival inakosti
(12. ROČNÍK, PREDBEŽNE 17. – 21. 10. 2018 V BRATISLAVE, OKTÓBER – NOVEMBER V BANSKEJ BYSTRICI, ŽILINE, LIPTOVSKOM MIKULÁŠI A NITRE)
Filmový festival inakosti (FFi) je festival pre lesby, ”gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych ľudí (LGBTI menšina), ich rodičov, deti a priateľov. Ide o jediné filmové podujatie na Slovensku, ktoré sa cielene venuje LGBTI minorite. V roku 2018 sa uskutoční už 12. ročník podujatia, ktoré od roku 2007 v ročnej periodicite org”anizuje Iniciatíva Inakosť. FFi je kultúrnou a osvetovou aktivitou zameranou na zvyšovanie informovanosti širokej verejnosti o živote LGBTI ľudí. Snaží sa prispieť k eliminácii homofóbnych a xenofóbnych postojov v spoločnosti, poskytnúť LGBTI minorite a jednotlivým členom tejto komunity kultúrno-spoločenský rámec na sebapoznávanie.

← Iniciatíva Inakosť, Rajská 4, 811 8 Bratislava e-mail: info@ffi.sk (Ján Šajban), www.ffi.sk

Festival študentských filmov Áčko
(22. ROČNÍK, 17. – 20. 10. 2018, BRATISLAVA)
Festival Áčko už tradične prinesie pohľad na filmovú tvorbu študentov vysokých škôl. Okrem  filmových projekcií nebudú chýbať ani zaujímaví hostia, panelové diskusie a workshopy. Festival sa bude tento rok niesť v znamení umenia, pretože film je syntézou umení a 22. ročník Ácka sa pokúsi všetky jeho zložky predstaviť. 

← Filmová a televízna fakulta VŠMU, Svoradova 2, 813 1 Bratislava tel.: +421 949 72 563, e-mail: malovcovas@mail.com (Silvia Malovcová), www.festivalacko.sk, www.ftf.vsmu.sk

Festival slobody
(8. ROČNÍK, NOVEMBER 2018, BRATISLAVA)
Festival slobody je multižánrový medzinárodný festival, ktorý pripomína a analyzuje obdobie neslobody na Slovensku. Prináša množstvo zaujímavých dokumentárnych aj hraných filmov. Dopoludňajšie premietania sú zvyčajne určené pre školy, zatiaľ čo večerné bloky filmov sú voľne prístupné verejnosti (do vyčerpania kapacity kinosály). Súčasťou festivalu sú aj výstavy, divadelné predstavenia či diskusie. Festival slobody sa v spolupráci s miestnymi záujemcami (školy, občianske združenia, dobrovolníci) koná aj v reg”iónoch, miesto konania však závisí od záujmu potenciálnych or”anizátorov.

← Ústav pamäti národa, Mileticova 19, P. O. Box 29, 82 18 Bratislava 218 tel.: + 421 2 593 3 35, e-mail: pucikova@upn.ov.sk (Andrea Púciková), www.festivalslobody.sk

Festival dobrodružných filmov HoryZonty
(13. ROČNÍK, 8. – 10. 11. 2018, TRENČÍN)
Festival HoryZonty je multižánrové podujatie, ktorého súčasťou sú projekcie filmov s outdoorovou tematikou, tematikou cestovania, ekológ”ie a ochrany životného prostredia, ďalej prezentácie hostí, besedy, workshopy, tvorivé dielne, výstavy, fotosútaž, sútaž slovenských a českých neprofesionálnych filmov, športové súťaže a rôzne sprievodné podujatia. Cieľom festivalu je propa”govat zdravší životný štýl, aktívny spôsob trávenia vľlného času, ekolo”gické témy a humanistické hodnoty.

 HoryZonty, o. z., Radlinského 9, 911 5 Trencín tel.: +421 93 77 896, e-mail: info@horyzonty.sk (Mária Dutková), www.horyzonty.sk

Medzinárodný filmový festival Bratislava 2018
(20. ROČNÍK, 8. – 15. 11. 2018, BRATISLAVA)
Jubilejný 20. rocník MFF Bratislava vytvorí priestor na stretnutia širokej diváckej obce, tvorcov a profesionálov pri kvalitnom filmovom pro”grame. Prioritou festivalu je objavovanie nových talentov, prezentácia výrazných diel svetovej aj slovenskej kinematografie v aktuálnej sezóne, kultivácia filmového publika a obohatenie domácej filmovej kultúry o medzinárodný kontext.

← Partners Production, s. r. o., Lovinského 18, 811 4 Bratislava tel.: +421 2 5441 673, e-mail: bratislavaiff@bratislavai­ff.sk (Veronika Muchová), www.bratislavaiff.sk

Eurotour Piešťany 2018
(14. ROČNÍK, 20. – 22. 11. 2018, PIEŠŤANY)
Medzinárodná filmová prehliadka dokumentárnych a hraných filmov o cestovaní, krajine a človeku sa od roku 2005 každoročne koná v kultúrnom a spoločenskom centre Fontána v Piešťanoch v závere roka. Prehliadka je zameraná na rozvoj a podporu cestovného ruchu na Slovensku a na propa”áciu Slovenska v zahranicí, oboznamuje návštevníkov s hodnotnými domácimi a zahranicnými dokumentárnymi filmami s tematikou cestovania s dôrazom na kultúrne tradície a kultúrnu rozmanitosť Európy. Súčasťou prehliadky je súťažná kateg”ória Moment, kde sa prezentujú amatérski tvorcovia krátkymi prácami o cestovaní a človeku, nesúťažné kate”órie a sprievodné podujatia.

← Jozef Valachovič, Mestské kultúrne stredisko Pieštany, Beethovenova 1, 921 1 Piešťany tel.: +421 33 771 899, e-mail: kino@fontana-piestany.sk, www.eurotour-piestany.sk

spracoval Rastislav Graňák