EAVE PRODUCERS WORKSHOP

Workshopy EAVE, podporované programom Kreatívna Európa, spájajú každý rok päťdesiat producentov z tridsiatich krajín sveta. Pokrývajúc všetko od vývoja scenára a filmového projektu cez plán jeho financovania a marketing až po strategický manažment produkčnej spoločnosti, má tento celoročný vzdelávací program ambíciu vybaviť producentov nástrojmi nevyhnutnými na bezpečnú navigáciu ich medzinárodných projektov v často komplikovanom svete koprodukcií.

Minulý rok som sa s podporou Audiovizuálneho fondu zúčastnil na EAVE Producers Workshop s filmovým projektom francúzskeho režiséra Andrého Bonzela Et j'aime à la fureur (slovenský názov Láska z celuloidu), vyvíjaného v slovensko-francúzskej koprodukcii. EAVE (European Audiovisual Entrerpreneurs) sa zameriava na producentov hraných a dokumentárnych filmov, ktorí už majú skúsenosti vo filmovej či v televíznej sfére, ale radi by svoje pôsobenie rozšírili na medzinárodnom poli, získali nové zručnosti a vybudovali si profesionálnu sieť. Účasť na tomto workshope sa v štádiu vývoja nášho filmu javila ako dôležitý moment pre jeho dramaturgické nasmerovanie. Zároveň je takéto prestížne podujatie dobrou reklamou pre pripravovaný projekt a značkou kvality.

Program EAVE sa skladá z troch týždenných pobytových workshopov. Prvé dva sú prístupné aj autorom/režisérom projektov, ktorí absolvujú svoj individuálny program a sústreďujú sa na vývoj scenárov. Tretí workshop je vyhradený už len pre producentov. Práve k nemu smeruje celoročná príprava. Vyvrcholením sú tri dni stretnutí so špičkovými európskymi „decision-makers“ – s ľuďmi z biznisu aj filmových inštitúcií. Sú medzi nimi sales agenti, šéfovia národných fondov, zástupcovia festivalov i trhov, distributéri či producenti. Každý účastník má naplánovaných dvadsať stretnutí po 45 minút, čo mu umožňuje prezentovať nielen projekt, ale aj seba ako producenta. Je to skutočný filmový trh, pri ktorom náš projekt získal špičkových partnerov.

Koncept, vďaka ktorému získal workshop svoje renomé, je založený na práci v skupinách. Účastníci sú rozdelení do štyroch skupín po trinásť účastníkov. Každá skupina má vedúceho, v tej mojej to bola francúzska producentka Didar Domehri, absolventka workshopu EAVE, ktorej spoločnosť Maneki Films produkovala napríklad titul Bang Gang (2015, r. Eva Husson); predtým Domehri desať rokov viedla spoločnosť Films Distribution ako hlavný sales agent. Jej otvorenosť a vôľa podeliť sa o skúsenosti nás nesmierne obohatila. Na workshope sa zhruba dve tretiny času venujú práci v skupinách. Zvyšok patrí prednáškam alebo osobným konzultáciám, sedeniam s dramaturgom a podobne.

V skupinách sme počas roka detailne prebrali projekt každého z nás do takej hĺbky – od scenára, financovania a koprodukčnej stratégie cez psychológiu komunikácie s režisérom a so scenáristom po marketingovú a distribučnú stratégiu –, až sa dá povedať, že každý film produkovalo trinásť producentov. V skupine sme sa dokonale spoznali a spriatelili. Je známe, že poskladaniu skupín venuje šéf EAVE Jani Thiltges veľa času. A vidieť to. Účastníci workshopu cítia silnú príslušnosť ku konkrétnej skupine, skupiny medzi sebou zdravo súťažia, pretekajú sa v tom, ktorá bude v najbližšom roku najúspešnejšia, koho vyberú na trh v Rotterdame, v Berlíne... Aj v súčasnosti sme vo vzájomnom kontakte, plánujeme si stretnutia na festivaloch, posielame novinky o svojich filmoch. A keďže sme mali medzi sebou napríklad aj producentku z Juhoafrickej republiky, ktorej film The Wound je v úzkom výbere na Oscara, naša skupina mala o sebe vysokú mienku.

Práca producenta je často dosť osamelá, producent môže ľahko stratiť širší prehľad o stave trhu a neodhadnúť reálne možnosti svojho projektu. Rok na workshope EAVE odbúrava konkurenčnú atmosféru v prospech takej, keď sa všetci delia o skúsenosti. Často sa skloňoval výraz „reality check“, teda uvedomenie si reálnej hodnoty a možností projektu, ale aj seba samého v európskom filmovom kontexte. Zaujímavým zistením pre producenta z krajiny s nižšou výrobnou kapacitou je, že práca francúzskych alebo holandských kolegov nie je o nič jednoduchšia a že aj projekt zo Slovenska môže pritiahnuť záujem tých najlepších sales agentov. Jednoducho, sme rovnakou súčasťou filmového diania ako naši západní kolegovia a na individuálnej úrovni nič také ako dvojrýchlostná Európa neexistuje. Je len reputácia a snaha robiť kvalitné filmy.

Tento rok sa do prestížneho výberu EAVE nikto zo Slovenska nedostal – snáď nie preto, že by sa nik nehlásil. Septembrovú výzvu na EAVE 2019 bez váhania odporúčam, pretože absolventi tohto workshopu zvyčajne hodnotia svoju skúsenosť ako míľnik v ich producentskej kariére. Už teraz cítim, že to po rokoch zhodnotím rovnako.

text: Juraj Krasnohorský (producent zo spoločnosti Artichoke)