FEBRUÁR 2018

1. 2. 1928    Rudolf Silný – vedúci výroby (zomrel 1. 8. 2006)

3. 2. 1933    Miloš Pietor st. – režisér, herec (zomrel 25. 3. 1991)

4. 2. 1918    Anton Gymerský – herec (zomrel 10. 5. 1990)

6. 2. 1918    Imrich Jenča – herec, interpret komentárov (zomrel 3. 8. 1980)

9. 2. 1933    Viliam Čánky – vedúci výroby (zomrel 27. 10. 1992)

10. 2. 1943  Ladislav Kraus – kameraman

13. 2. 1928  Andrej Kristín – režisér, kameraman (zomrel 4. 9. 2008)

14. 2. 1948  Judita Ďurdiaková – herečka (zomrela 5. 2. 1992)

14. 2. 1958  Dagmar Ditrichová – scenáristka, dramaturgička

16. 2. 1968  Peter Mankovecký – herec, hudobný skladateľ (zomrel 2. 3. 2013)

17. 2. 1903  Oľga Adamčíková – herečka (zomrela 16. 8. 1992)

20. 2. 1908  Ondrej Jariabek – herec (zomrel 3. 2. 1987)

21. 2. 1948  Dušan Kaprálik – herec

23. 2. 1913  Ján Ladislav Kalina – spisovateľ, prekladateľ (zomrel 3. 1. 1981)

23. 2. 1938  Milan Sládek – mím, choreograf

24. 2. 1943  Juraj Bindzár – režisér, scenárista, publicista, folkový spevák

27. 2. 1908  Tibor Vadaš – herec (zomrel 18. 6. 1987)

28. 2. 1943  Ivan Giač – herec

29. 2. 1928  Anton Januš – herec (zomrel 25. 9. 2001)