Televízia českých a slovenských filmov

Slovenské pondelky 2015

2. marec 2015
20.00 ► Posledná bosorka, r. V. Bahna, 1957, 96 min.

9. marec 2015
20.00 ► Polnočná omša, r. J. Krejčík, 1962, 88 min.

16. marec 2015
20.00 ► Sedím na konári a je mi dobre, r. J. Jakubisko, 1989, 110 min.

23. marec 2015
20.00 ► Majster kat, r. P. Bielik, 1966, 105 min.

30. marec 2015
20.00 Keby som mal pušku, r. Š. Uher, 1971, 87 min.

Zmena programu vyhradená