Prvomájové oslavy aj v júli

Filmové týždenníky ako žáner spravodajského filmu sú dnes vzácnosťou. Na Slovensku sa o ne vo svojich zbierkach stará Slovenský filmový ústav (SFÚ), ktorý ich v spolupráci so spravodajskou televíziou TA3 uvádza v jej programe. V mesačníku Film.sk ich čitateľom približuje Milan Černák, ktorý pôsobil ako dramaturg a režisér Spravodajského filmu.

Filmový žurnál bol v roku 1955 jediným nosičom zvukovo-obrazových informácií. Pretože išlo o týždenník (teda toľko trvalo v priemere redakčné spracovanie) a technická príprava si vyžiadala takisto týždeň (výroba kópií v laboratóriu a distribúcia do kín), informácie sa dostali k divákovi o 8 až 14 dní! Exploatácia Týždňa vo filme však trvala osem týždňov. Kópií sa vyrábalo približne 50 a kín bolo vyše tisíc (súčin neplatí, lebo slovenský žurnál sa premietal len v polovici kín – v druhej to bol Československý filmový týždenník). To v praxi znamenalo, že reportáž o oslavách 1. mája (TvF č. 19) sledoval divák v Zlámanej Lehote až 10. júla!

V týždenníku č. 20 zarecituje dievčatko Katka Jariabková a diváci uvidia prvú stavbu sovietskeho typu v Európe – 28-poschodový palác vedy a kultúry vo Varšave. V Bratislave sa práve začali vyrábať panely na prvý panelový dom (č. 21) – a potom ich rástli desaťtisíce... Z kaštieľa grófa Beňovského v Lehniciach sa stala tuberkulózna liečebňa, budova slúži zdravotníctvu dodnes.

Vo Varšave sa 14. mája odohrala historická udalosť (č. 22): osem štátov východného bloku ako odpoveď na vstup západného Nemecka do NATO podpísalo zmluvu o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci. (To, ako „pomôže“ Maďarom v roku 1956 a Československu v roku 1968, vtedy ešte nikto netušil.) Vďaka usilovným pestovateľom tabaku sme sa mohli pochváliť, že spotreba cigariet vzrástla o 130 percent. Priama železnica z Moskvy do Pekingu cez púšť Gobi bude o 1 000 km kratšia ako dovtedajšia. Mimochodom, nedávno rozbehli ďalšiu, cez Kazachstan, a bude ešte o 1 000 km kratšia.

Ryži pestovanej v Kolárove sa darí natoľko, že na jej zber začali používať mechanizáciu (č. 23).

V Bratislave otvorili Divadlo P. O. Hviezdoslava predstavením, ktoré uviedol žurnál (č. 25) komentovaným (!) monológom Herodesa a pri tej príležitosti dostali Andrej Bagar a Janko Borodáč titul národného umelca. Na železničnej stanici v Bratislave otvorili pre cestujúcich kultúrne stredisko: to už bola radosť cestovať – teda čakať na stanici na prípoj.

Po amnestii k 10. výročiu oslobodenia sa vracali zo západného Nemecka naši utečenci (č. 26) a doma sa hneď vyspovedali na tlačovej konferencii, ako ich verbovali do cudzineckých légií. V Albánsku aj vo Vietname prežívajú deti svoj šťastný vek; naopak, treba poľutovať potomkov Buffalo Billa v USA, ktorých krutí rodičia nútia jazdiť rodeo.

FILMOVÉ TÝŽDENNÍKY NA TA3 – MAREC 2015
7. 3. – 13.30 hod. – Týždeň vo filme 19/1955 a 20/1955 (repríza 8. 3. o 15.30 hod.)
14. 3. – 13.30 hod. – Týždeň vo filme 21/1955 a 22/1955 (repríza 15. 3. o 15.30 hod.)
21. 3. – 13.30 hod. – Týždeň vo filme 23/1955 a 24/1955 (repríza 22. 3. o 15.30 hod.)
28. 3. – 13.30 hod. – Týždeň vo filme 25/1955 a 26/1955 (repríza 29. 3. o 15.30 hod.)

Milan Černák