Rok 1959: V znamení socialistickej výstavby

Filmové týždenníky ako žáner spravodajského filmu sú dnes vzácnosťou. Na Slovensku sa o ne vo svojich zbierkach stará Slovenský filmový ústav (SFÚ), ktorý ich v spolupráci so spravodajskou televíziou TA3 uvádza v jej programe. V mesačníku Film.sk ich čitateľom približuje Milan Černák, ktorý pôsobil ako dramaturg a režisér Spravodajského filmu.

Turbulenciu politického vývoja v roku po vpáde „spriatelených“ armád prostredníctvom filmových týždenníkov sledovať nebudeme. Televízna dramaturgia sa rozhodla vrátiť o dekádu späť. Ani to však nemusí byť nezaujímavé, najmä pre mladších divákov. 

Prenesieme sa do štrnásteho roku po najhroznejšej vojne v dejinách, keď uplynulo už desať rokov od februárového „víťazstva pracujúceho ľudu“, šesť rokov od smrti Stalina a Gottwalda. Sme v období, keď odstredivka priamo v automatickej práčke bola najnovším technickým hitom (TvF č. 3), najmodernejší automobil socialistického sveta Čajka to vytiahol až na 140 km/h (č. 6) a potravinárske samoobsluhy ako progresívny typ predaja zavádzali už aj na dedinách (č. 8). Sme v období, keď bol telefón vzácnosťou, a preto mali verejné telefónne búdky na uliciach nezastupiteľnú funkciu (č. 7).

Rok 1959 nepatril v spoločensko-politickom vývoji Československa k prelomovým. Do histórie vstúpi ako „štart k dovŕšeniu socialistickej výstavby“ (Antonín Novotný v novoročnom prejave). Aj Sovietsky zväz, náš vzor, venoval svoje najdôležitejšie fórum roka, mimoriadny XXI. zjazd komunistickej strany, rozvoju národného hospodárstva (č. 6). 

V Prešove si zaslúžili pochvalu stavbári, ktorí postavili za jedenásť mesiacov viac nových bytov ako za uplynulých 26 rokov (č. 1). Oslavovali sme baníkov, ktorí v neúnavnom nadšení prekračovali plán o tisíce ton uhlia (č. 2 a 8) a obdivne vzhliadali k Ďalekému východu: ľudovodemokratická Čína žila heslom „Každý tavičom ocele“ (č. 5). Bolo to myslené doslova. Tradícia domácej primitívnej metalurgie umožňovala splniť túto výzvu a dosiahnuť vytýčený cieľ – vyrobiť 10 miliónov ton ocele za rok. (Len na porovnanie, rekordná produkcia r. 2018 presahuje 900 miliónov ton.)

Taká bola atmosféra doby, v ktorej, samozrejme, trápili bežného občanavšedné starosti a problémy a ktorá mu priniesla občas aj drobné radosti. V Bratislave otvorili službu pre automobilistov, kde okrem umytia auta aj vymenia motorový olej (č. 3). V rovnakom čísle sa divák dozvie, že v domove dôchodcov sa môže odohrať aj svadba. Za rok sa vo Vysokých Tatrách zrekreovalo vyše 6 000 družstevníkov (č. 4).

Naši hokejisti, medzi nimi Starší, Golonka a Fako, sa pripravovali na majstrovstvá sveta, kde napokon skončili tretí (č. 7).


FILMOVÉ TÝŽDENNÍKY NA TA3 – JANUÁR 2019
5. 1. – 14.30 hod. – Týždeň vo filme 1/1959 a 2/1959 (repríza 6. 1. o 16.30 hod.)
12. 1. – 14.30 hod. – Týždeň vo filme 3/1959 a 4/1959 (repríza 13. 1. o 16.30 hod.)
19. 1. – 14.30 hod. – Týždeň vo filme 5/1959 a 6/1959 (repríza 20. 1. o 16.30 hod.)
26. 1. – 14.30 hod. – Týždeň vo filme 7/1959 a 8/1959 (repríza 27. 1. o 16.30 hod.)

Milan Černák