Creative Europe Desk Slovensko informuje...

Dňa 8. 1. 2019 je prvá uzávierka v novom roku – výzva EACEA/28/2018, Kinodistribúcia – selektívna schéma (druhá uzávierka bude 4. 6. 2019) s rozpočtom 9,85 milióna eur. Už sme infomovali o jej zásadných zmenách: oprávneným žiadateľom je európsky obchodný zástupca (sales agent), ktorý koordinuje minimálne 7 prípustných distribútorov pôsobiacich v rôznych krajinách a zúčastňujúcich sa na podprograme MEDIA. Vybrané projekty dostanú kaskádový grant, čo v praxi znamená, že úspešný žiadateľ bude posielať finančné prostriedky distribútorom v zoskupení. Očakávaný efekt tejto zmeny je zníženie administratívnej náročnosti na strane výkonnej agentúry EACEA. Žiadatelia dostanú v rámci grantu finančnú podporu za náklady spojené s koordináciou a propagáciou projektu. Distribútori dostanú podporu na národnú distribúciu filmu a v zmluve budú vystupovať ako „tretia strana“. Systém podpory je založený na rozpočte a podpora pre distribútorov môže byť maximálne do výšky 50 % nákladov na distribúciu v danom teritóriu. Maximálna podpora pre malé krajiny, akou je Slovensko, je 10 000 eur. Zmenil sa aj systém platieb: prvá splátka vo výške 30 % príde po podpise zmluvy, ďalšie dve medzisplátky po 30 % prídu na základe deklarovania vynaložených nákladov a zvyšných 10 % bude vyplatených po záverečnej správe. Prípustné sú európske nenárodné diela s rozpočtom do 15 miliónov eur. Výsledky prvej uzávierky sa očakávajú v júni 2019. 

vs

Slovensko ako partnerská krajina koprodukčného fóra v Terste

V rámci Filmového festivalu Terst (18. – 25. 1. 2019) v Taliansku sa v dňoch 20. až 22. 1. uskutoční koprodukčné fórum pre filmových profesionálov When East Meets West (WEMW), ktorého významnou súčasťou bude aj Slovensko. Podujatie každý rok upriamuje pozornosť profesionálov z oblasti audiovízie na vybrané krajiny z dvoch komplementárnych regiónov, ktorým venuje špeciálny priestor na prezentáciu s cieľom prehĺbiť ich vzájomnú spoluprácu. Tento rok je jednou z vybraných krajín práve Slovensko a okrem neho sa za región strednej a východnej Európy sústredí pozornosť na Česko, Poľsko a Ukrajinu. Druhým vybraným regiónom budú krajiny Beneluxu a takisto domáce Taliansko. Na koprodukčnom fóre sa tento rok zúčastní okolo 450 filmových profesionálov (producentov, dramaturgov, sales agentov, zástupcov fondov, investorov, predstaviteľov filmových festivalov atď.) z viac ako 35 krajín sveta.

Podujatie za slovenskú stranu organizačne a finančne zastrešili Slovenský filmový ústav a Slovenská filmová agentúra pod záštitou Audiovizuálneho fondu. Slovensko bude na podujatí reprezentovať delegácia ôsmich producentov, vybraných na základe ich pripravovaných projektov s potenciálom medzinárodnej spolupráce s niektorými zo zastúpených regiónov. Členmi delegácie budú Jakub Viktorín (nutprodukcia), Wanda Adamík Hrycová (Wandal Production), Katarína Krnáčová (Silverart), Katarína Tomková (kaleidoscope), Peter Badač (BFILM), Rastislav Šesták (D. N. A.), Juraj Krasnohorský (Artichoke) a Peter Kerekes (Peter Kerekes Film), ktorý bude aj porotcom koprodukčného fóra. Okrem delegácie producentov sa na podujatí zúčastní aj Ondrej Starinský, šéfdramaturg dokumentárnej a vzdelávacej tvorby RTVS.

Okrem toho sa medzi 22 vybraných projektov koprodukčného fóra WEMW (spomedzi 299 prihlásených zo 49 krajín sveta) dostal pripravovaný celovečerný hraný debut Michala Blaška Obeť. Predstaví sa medzinárodnému publiku zloženému z filmových profesionálov a zároveň bude bojovať o niekoľko ocenení. Slovenským producentom filmu je Jakub Viktorín.

Trhová sekcia Last Stop Trieste, ktorá je zameraná na projekty v postprodukcii, premietne exkluzívne poľsko-slovenský dokumentárny film Vietor (r. Michał Bielawski), ktorý vzniká v koprodukcii Petra Kerekesa.

Tunajšia kinematografia bude mať zastúpenie aj v programe samotného filmového festivalu. V súťaži hraných filmovsa predstaví Tlmočník režiséra Martina Šulíka. V dokumentárnej sekcii bude súťažiť snímka Okupácia 1968 (r. Jevdokija Moskvina, Linda Dombrovszky, Magda Szymków, Maria Elisa Scheidt, Stefan Komandarev), ktorú produkoval Peter Kerekes. Srbsko-slovenský film Any Nedeljković a Nikolu Majdaka, jr. Untravel uvedie festival v súťaži krátkych filmov. Mimo súťaže sa bude premietať minoritná slovenská koprodukcia Môj neznámy vojak (r. Anna Kryvenko) a v sekcii Retrospektíva 1989/2019 titul Sedím na konári a je mi dobre, ktorý príde uviesť režisér Juraj Jakubisko.

jj

Tomanove cesty po Amerike

Na česko-slovenský film Toman čaká premiéra v Spojených štátoch amerických. Najprv bude súčasťou programu 28. ročníka New York Jewish Film Festivalu, ktorý sa uskutoční v dňoch 9. až 22. 1. 2019. Uviesť ho tam prídu režisér a producent Ondřej Trojan a slovenská koproducentka Zuzana Mistríková. Následne snímku premietne aj 30. MFF Palm Springs (3. – 14. 1. 2019). „Tieto festivalové projekcie nám majú poslúžiť ako príprava na širšiu kinodistribúciu Tomanav USA, Mexiku a Kanade. Stratégiu, ako osloviť americké publikum, pripravujeme s Neilom Friedmanom zo spoločnosti Menemsha Films, ktorý s nami spolupracoval už na našich filmoch Musíme si pomáhat Želary, nominovaných na Oscara. Verím, že nám oba festivaly pomôžu ako odrazový mostík aj pre zahraničnú distribúciu a šnúru ďalších medzinárodných festivalov,“ vyjadril sa Ondřej Trojan. Festivalová cesta filmu bude pokračovať aj do Chicaga a Santa Barbary, kde dodnes žije americká rodina Zdeňka Tomana. 

jj

Aktuálne uzávierky

Medzinárodný festival krátkych filmov Clermont-Ferrand
Uzávierka: 11. 1. 2019

Prestížny festival sa bude konať od 1. do 9. 2. 2019 a v rámci neho sa uskutoční aj filmový trh (4. – 7. 2. 2019). Do výberu projektov 11. ročníka koprodukčného fóra Euro Connection, ktoré sa uskutoční v dňoch 5. a 6. 2., sa dostal pripravovaný animovaný dokument Bolo raz jedno more... režisérky Joanny Kożuch. Na filmovom trhu v Clermont-Ferrand bude mať navyše Slovensko prezentačný stánok (spoločne s Českom a so Slovinskom) a Slovenský filmový ústav ponúka možnosť predstaviť tam návštevníkom tunajšie krátkometrážne filmy – termín na dodanie propagačných materiálov do SFÚ je 11. 1. 2019. Kontakt: sona.balazova@sfu.sk.

 

MFFK Febiofest
Uzávierka: 15. 1. 2019

Dvadsiaty šiesty ročník Medzinárodného festivalu klubových filmov Febiofest sa uskutoční od 20. do 26. 3. 2019 v Bratislave a ďalších mestách. Súťažná sekcia V strede Európy je určená pre krátke hrané, dokumentárne, animované a experimentálne filmy do 30 minút zo Slovenska, z Česka, Maďarska, Poľska a Rakúska, ktoré vznikli v roku 2018. Prihlasovať sa môžu aj nové celovečerné hrané, dokumentárne, animované a experimentálne filmy do mimosúťažného programu Febiofestu. Viac informácií na www.febiofest.sk.

 

dok.incubator
Uzávierka: 31. 1. 2018

Workshop je určený pre producentov, režisérov a strihačov dokumentárnych projektov pred dokončením. Medzinárodní odborníci z radov strihačov, dramaturgov, sales agentov a nezávislých producentov budú v priebehu pol roka spolupracovať s účastníkmi workshopu pri hľadanívhodných riešení pre ich projekty. Výsledky workshopu sa odprezentujú v septembri vo Švédsku na festivale Nordisk Panorama. Prihlasovať sa môžu aj pozorovatelia bez projektu, teda napríklad začínajúci sales agenti, distribútori, zástupcovia filmových inštitúcií a organizácií, fondov či televízií. Viac informácií na: www.dokincubator.net