Nastáva obdobie bilancovania, a tak aj vo Film.sk začíname nový rok pomenovaním toho, čím sme si to vlastne prešli. Vo vzťahu k časopisu toho bolo veľmi veľa, toľko, že musí stačiť krátke konštatovanie, inak by sa úvodník nepatrične rozrástol. Napokon, mnohé z toho mnohého ste mali možnosť sami vidieť. Zostáva len dúfať, že ste neodvrátili zrak práve pre neprehliadnuteľnosť úprav Film.sk

Čo sa dalo vlani zažiť vo vzťahu k slovenským filmom, to sa pokúšame bilancovať v tradičnej novoročnej trojici článkov o hranej, dokumentárnej a animovanej tvorbe. Navyše osmička filmových vedcov a kritikov hodnotí slovenské celovečerné snímky, ktoré sa dostali do kín v druhej polovici roku 2018. Bolo ich viac než zvyčajne, hoci by sa dalo polemizovať o tom, či sa všetky hodili na veľké plátno. 

Teraz trochu iné bilancovanie. Prezrel som si všetkých jedenásť štandardných čísel Film.sk roku 2018 a zistil, že len tri hlavné rozhovory boli so ženskými osobnosťami (pri zohľadnení menších rozhovorov a zvláštnych vydaní časopisu by bol pomer ešte horší). Aj aktuálne v rubrike figuruje muž – Martin Huba. Píšem to však v súvislosti s Témou čísla, ktorá sa tentoraz venuje ženskému zastúpeniu v slovenskej filmovej tvorbe. Pri porovnaní s týmito výsledkami nie je nízky ani pomer žien v našej rubrike Rozhovor. Pozrime sa však na vec optimistickými očami – situácia so ženským zastúpením vo filmárskych kruhoch prechádza po revolúcii výrazne pozitívnym vývojom. A optimizmus vo vzťahu k časopisu? Zastúpenie autoriek článkov je určite vyššie než tri k ôsmim. 

Redakcia Film.sk je na tom rodovo päťdesiat na päťdesiat. Aj v mene jej ženskej polovice vám želám všetko dobré do roku 2019. Budeme radi, ak nám zachováte priazeň a zostanete s nami na ceste, pre nás takej dobrodružnej. Pre vás bude, dúfam, zaujímavá. Aby to tak bolo, musím zaželať všestrannú hojnosť aj jej – slovenskej kinematografii.

Daniel Bernát