Aj Českú republiku poznamenala covidová pandémia. Priniesla dosť dramatický pokles návštevnosti kín spôsobený najmä obmedzeniami ich prevádzky, ale aj premenou ponuky filmov. Okrem obmedzenia premietaní pre verejnosť má totiž pandémia vplyv na zmenu zvyklostí a pravidiel šírenia audiovizuálnych záznamov v celej ich šírke.

Na rozdiel od ministerstva zdravotníctva sa vo vedení kinematografických inštitúcií žiadne významné zmeny neuskutočnili. Ministrom kultúry ČR zostal Lubomír Zaorálek, riaditeľkou Štátneho fondu kinematografie (SFKMG) Helena Bezděk Fraňková, predsedníčkou rady fondu Helena Bendová a podpredsedníčkou Marta Švecová. Zákon 496/2012 Zb. vrátane novelizácie 139/2016 Zb., ktorá potvrdila podiel štátu na financovaní fondu, zostáva v platnosti. 

Významným aspektom núdzového stavu bolo obmedzovanie prevádzky kín. Od 13. marca do 10. mája boli úplne zavreté; v apríli sa začali obmedzené premietania autokín. Od 11. mája do 14. júna mohli kiná fungovať vo veľmi obmedzenej prevádzke. Mnohí prevádzkovatelia to ani nevyužili. Od 15. júna do 11. októbra hrali kiná s dodržiavaním hygienických predpisov a s obmedzeným počtom divákov v sálach. Od 12. októbra boli kiná opäť zatvorené a verejné projekcie sa uskutočňovali len v obmedzenom počte autokín. Uzávera pokračovala až do mája 2021. Či už ide o obmedzenia, alebo o pomoc postihnutým sféram, vládne opatrenia boli veľmi nesystémové. Vyhlásené pravidlá sa nedodržiavali, navyše sa často neočakávane menili. 

FINANČNÁ PODPORA

Na druhej strane, SFKMG aj ministerstvo kultúry sa snažili presadzovať podporu pre oblasť kinematografie. Nie vždy s úspechom.

SFKMG vyhlásil v roku 2020 spolu 31 výziev. Ich prostredníctvom rozdelil 419 457 690 českých korún. Na porovnanie – v roku 2019 sa cez 20 výziev rozdelilo 193 159 000 Kč. Do výziev roku 2020 sa prihlásilo 785 žiadateľov, z toho 466 úspešne.

Tradične najvyššiu sumu rozdelil fond v okruhu Výroba českého kinematografického diela. V ňom si 75 zo 185 prihlásených projektov rozdelilo 238 699 000 Kč. Druhá najvyššia suma sa delila v okruhu Vývoj českého kinematografického diela. Z 290 projektov uspelo 110 a fond ich podporil celkovou sumou 61 618 000 Kč. Tretie miesto patrilo okruhu Propagácia, v ktorom fond vyhlásil aj mimoriadnu výzvu Propagácia kinematografie v kine. Tá pomohla subjektom najviac postihnutým pandémiou. Podporu v okruhu získalo celkovo 140 zo 142 prihlásených projektov a fond medzi ne rozdelil 54 845 690 Kč. V okruhu Filmová distribúcia si 26 450 000 Kč rozdelilo 97 zo 117 prihlásených projektov. V rámci okruhu Festivaly uspelo 23 z 28 projektov, celková suma tu bola 27 000 000 Kč. Šesť zo siedmich projektov v oblasti Výchova a vzdelávanie si delilo 7 000 000 Kč a sumou 3 845 000 Kč podporil SFKMG 15 zo 16 uchádzačov v oblasti publikačná činnosť a filmová veda. V ostatných okruhoch v roku 2020 výzvy nevyhlásili. 

Významnou súčasťou podpory filmového priemyslu sú Filmové stimuly. V roku 2020 predstavovala schválená dotácia zo štátneho rozpočtu 800 miliónov korún, pričom začiatkom roka previedli na účet SFKMG 500 miliónov schválených ako navýšenie ešte v novembri 2019. Dotáciu si rozdelilo celkovo 70 projektov, na ktoré putovalo spolu 1 127 725 007 Kč. Fond zároveň vydal 62 osvedčení o evidencii v objeme 1 272 102 671 Kč. Suma zahŕňa popri nových projektoch aj úpravy už evidovaných rozpočtov, ktoré narástli v dôsledku pandémie. 

Odbor médií a audiovízie MK ČR zaregistroval v minulom roku 146 žiadostí a podporil z nich 106 sumou 119 537 692 Kč. Dôvodom nárastu oproti predošlému roku bola pandémia. Vyhlásenie dvoch kôl na dofinancovanie projektov malo minimalizovať jej dôsledky. 

Významnou súčasťou financovania kinematografie je podpora kín z verejných rozpočtov. Mestské zariadenia prevádzkujú v Česku veľa klasických kín. Ich prístup k situácii, v ktorej sa kiná ocitli, nebol, samozrejme, celkom jednotný, no aj tak mali nezanedbateľný celkový vplyv na udržanie ich prevádzky.

Významným zdrojom na získanie finančnej podpory sú medzinárodné programy fungujúce v rámci Európy. Systému Creative Europe – Media sa v roku 2020 skončil sedemročný cyklus a od roku 2021 prechádza na nové podmienky. České projekty získali 1 996 156 eur. Je to síce menej ako v predchádzajúcom roku, ale suma zodpovedá dlhodobému priemeru. Na vývoj čerpali filmári 150 000 eur, na filmové festivaly 387 688 eur a na výchovu a vzdelávanie 707 678 eur. Suma 152 522 eur smerovala do oblasti online distribúcie a 264 000 eur získal East Doc Platform v okruhu Prístup na trh. Podpora filmovej distribúcie bola 334 268 eur a navyše zaradili 34 českých kín do programu Europa Cinemas. Fond na podporu európskych koprodukcií Eurimages dotoval 10 projektov s českou koprodukčnou účasťou celkovou sumou 1 712 000 eur, čo je trikrát viac ako rok predtým. Na siedmich z týchto projektov sa koprodukčne podieľa Slovensko, v troch prípadoch išlo výhradne o česko-slovenskú koprodukciu. Rok 2020 bol teda výrazne úspešnejší pre obe krajiny.

FILMOVÁ DISTRIBÚCIA

Po štyroch rokoch, keď návštevnosť prekračovala 15 miliónov divákov, zaznamenali kiná historicky najhoršie výsledky. Konalo sa iba 288 202 predstavení, ktoré navštívilo len 6 384 953 divákov. Hrubé tržby klesli na 905 992 683 Kč. V návštevnosti a tržbách ide o tretinu oproti roku 2019. Priemerné vstupné mierne kleslo zo 142,83 na 141,89 Kč.

Na globálnom trhu pandémia urýchlila vývoj streamovacích platforiem. Ten akceleroval už v roku 2019, keď sa Netflix stal členom MPA a Disney začal po pohltení 20th Century Fox prevádzku Disney+ a ohlásené boli platformy, ktoré začali svoju činnosť práve v roku 2020. Ide o HBO Max spoločnosti Warner Media a Peacock spoločnosti Comcast, ktorá vlastní Universal. S výnimkou Netflixu síce tieto platformy na našom teritóriu nepôsobia, ale nárast legálnej aj nelegálnej ponuky filmov na internete bol obrovský. Samotné kiná sa snažili podporiť legálne streamovanie a pripomenúť svoju existenciu platformami Vaše kino a Moje kino. Začala sa a vzhľadom na situáciu stále pokračuje diskusia o preferenciách uvádzania filmov v kinách a online.

Výrazné obmedzenie prevádzky kín na veľkých trhoch viedlo k odkladaniu premiér mnohých štúdiových filmov a k presunu uvedenia niektorých filmov do online priestoru. Počet premiér štúdií zlúčených v MPA klesol zo 63 (2019) na 23. Zároveň klesol podiel MPA na návštevnosti z 58,8 % (2019) na 31,7 % a na tržbách kín zo 61,9 % (2019) na 33,4 %. Najúspešnejšie americké štúdiové filmy roka mali pritom premiéru ešte pred pandémiou, z neskorších uvedení sa najviac darilo snímke Tenet (12. miesto v návštevnosti). Najúspešnejším štúdiom bolo Sony s trhovým podielom 7 %. Podiel nezávislej zahraničnej produkcie v českých kinách stúpol z 13,9 % (2019) na 20 % tržieb v minulom roku. Najúspešnejším nezávislým filmom v českých kinách bol v roku 2020 After: Sľub (15. miesto). Zásadný vplyv na udržanie aspoň prijateľných výsledkov kín v roku 2020 mala domáca produkcia. Pozícia českých filmov bola veľmi dobrá aj v roku 2019 (tvorili 26,5 % z celkovej návštevnosti a ich podiel na tržbách bol 24,1 %). Počas roku 2020 dosiahla návštevnosť českých filmov 48,3 % a ich trhový podiel bol 46,4 %. České filmy obsadili prvých päť priečok v rebríčku návštevnosti, dva z nich – 3Bobule a Šarlatán – vstúpili do kín až počas pandémie. Film V sieti, ktorého návštevnosť podporilo aj uvedenie alternatívnych verzií V sieti 18+ a V sieti: Za školou, sa stal divácky najúspešnejším dokumentárnym konceptom v histórii českej distribúcie. Filmy z krajín EÚ tvorili vlani 6,6 % návštevnosti kín, resp. 6,1 % objemu tržieb. Najúspešnejším európskym filmom sa v Česku stali Takmer dokonalé tajomstvá na 20. mieste.

Top 20 najnavštevovanejších filmov v Českej republike v roku 2020

Por.

Film

Distribútor

Premiéra

Krajina

Predst.

Diváci

Tržby

1

V sieti

Aerofilms

27. 2. 2020

CZE

10 360

413 250

61 068 069

2

Príliš osobná známosť

Bioscop/AQS

23. 1. 2020

CZE

6 262

312 807

46 406 271

3

3Bobule

Bioscop/AQS

25. 6. 2020

CZE

10 709

297 008

37 794 963

4

Šarlatán

CinemArt

20. 8. 2020

CZE

7 408

252 686

38 394 635

5

Chlap na striedačku

Bohemia MP

10. 2. 2020

CZE

6 614

238 438

34 207 978

6

Ježko Sonic

CinemArt

20. 2. 2020

USA

7 257

205 845

30 385 349

7

Jumanji: Ďalší level

Falcon

5. 12. 2019

USA

5 351

165 861

25 356 109

8

Šťastný nový rok 

Bontonfilm

26. 12. 2019

CZE

4 084

164 261

24 580 123

9

Ľadové kráľovstvo II

Falcon

21. 11. 2019

USA

4 320

156 403

21 181 749

10

Dolittle

CinemArt

16. 1. 2020

USA

5 740

156 143

23 929 582

11

Havel

Bontonfilm

23. 7. 2020

CZE

6 333

153 907

22 961 340

12

Tenet

Vertical

27. 8. 2020

USA

7 319

145 535

25 421 911

13

Bábovky

CinemArt

24. 9. 2020

CZE

5 715

144 891

22 391 513

14

Vlastníci

CinemArt

21. 11. 2019

CZE

3 060

130 954

16 408 245

15

After: Sľub

Bontonfilm

3. 9. 2020

USA

4 833

113 349

17 346 017

16

Scoob!

Vertical

16. 7. 2020

USA

6 940

111 475

16 484 849

17

Bad Boys navždy

Falcon

16. 1. 2020

USA

3 933

106 832

18 677 061

18

Králiček Jojo

Cinemart/Falcon

23. 1. 2020

NZL

3 342

104 734

16 282 712

19

Labková patrola: Pripravení pomáhať a zachraňovať!

Bontonfilm

30. 1. 2020

USA

3 034

103 606

14 296 859

20

Takmer dokonalé tajomstvá

Bontonfilm

18. 6. 2020

DEU

5 791

95 190

15 348 998

Filmy z Top 20 tvorili 58,4 % celkového obratu českých kín. Za kumuláciou návštevnosti smerom k najúspešnejším titulom bol aj výrazný prepad počtu premiér. Kým v roku 2019 ponúkali distribútori kinám spolu 288 filmov, v roku 2020 ich bolo len 169. S výnimkou troch, ktoré boli k dispozícii len pre e-cinema, bolo ostatných 166 filmov dostupných na DCI kompatibilnej technológii. Nižší počet štúdiových premiér ovplyvnil aj ponuku špeciálnych formátov. K dispozícii bolo len 6 filmov vo formáte 3D, 5 v IMAX a 7 vo formáte 4DX. V ponuke v rámci rôznych festivalov, filmových prehliadok, individuálnych projekcií a alternatívnych programov boli okrem distribučných titulov aj ďalšie filmy, ale ich počet v dôsledku pandemickej situácie takisto výrazne klesol.

Distribúcii v kinách tradične dominovala 2D DCI kompatibilná technológia projekcií (90 % návštevnosti, 93,4 % tržieb). Vzhľadom na situáciu klesol trhový podiel špeciálnych formátov z 8,1 % na 2,2 %. Naopak, rástlo množstvo projekcií z digitálnych nosičov na osobné použitie, ako BD, DVD a MP4. Podiel e-cinema tak bol 8,1 % na počte divákov a 3,9 % na celkových hrubých tržbách.

KINÁ A MULTIPLEXY

Na českom trhu bolo v roku 2020 aktívnych celkovo 35 filmových distribútorov, 25 z nich uviedlo aspoň jeden nový film. Na prvé miesto medzi distribútormi sa vrátil CinemArt s podielmi 24,2 % na návštevnosti a 23,7 % na tržbách, druhý bol Falcon (17,7 % a 18 %), tretí Bontonfilm (15,5 % a 15,9 %). Trhový podiel vyše 10 % dosiahli ešte AQS/Bioscop, Aerofilm a Vertical Entertainment. Týchto šesť najúspešnejších spoločností kumulovalo 92 % celkových tržieb.

Počet digitálnych sál podľa DCI sa v roku 2020 zvýšil na 530. Technológia IMAX je naďalej v jedinej sále v Prahe a sály 4DX sú tri. Zároveň však narástol počet kín s vybavením e-cinema schopných premietať film z DVD, BD a MP4. Pri započítaní tejto technológie narástol počet lokácií registrovaných Úniou filmových distribútorov na 1 016 a počet jednotlivých premietacích miest dokonca na 1 261. Hlavným dôvodom je nárast počtu letných kín (438) a autokín (21). Efekt výrazne posilnilo letné uvoľnenie opatrení a zdôrazňovanie bezpečnosti vonkajších projekcií v porovnaní s projekciami v uzavretých kinách.

Dvaja najväčší prevádzkovatelia kín Cinema City a CineStar majú na českom trhu stále rozhodujúce postavenie, ale ich trhový podiel klesol zo 65,1 % (2019) na 61,1 % (2020). Spoločnosť Cinema City prevádzkovala 13 multikín s celkovým počtom 126 sál a jej trhový podiel klesol na 32,2 %. CineStar prevádzkovala takisto 13 multikín s 99 sálami, ale jej trhový podiel mierne stúpol na 28,9 %. Tretie miesto zaujala opätovne spoločnosť Premiere Cinemas Czech so 4,3 % a štvrtý bol zlínsky Golden Apple s 2,3 %. Celkovo bolo v prevádzke 30 multikín s 247 sálami, ich trhový podiel klesol na 67,7 % a podiel na návštevnosti na 57,1 %.

Z podielu multikín jednoznačne vyplýva, aký veľký význam majú pre českú distribúciu klasické kiná a alternatívne projekcie. Medzi klasickými kinami sa aj vlani udržal na prvom mieste trojsálový Světozor pred pražskou Lucernou s dvomi sálami. Na tretie miesto sa dostala brnianska Scala a nechala za sebou ďalšie pražské kiná Oko a Aero. Druhým najúspešnejším mimopražským kinom sa stal chomutovský Svět s dvomi sálami a tretím kino Hutník v Kladne, ktoré takisto otvorilo druhú sálu. 

Medzi 169 novými celovečernými filmovými programami bolo 46 označených ako české a 7 ako majoritne slovenské. Len v dvoch prípadoch uvádzala česká distribúcia česko-slovenskú koprodukciu. Išlo o snímky Príliš osobná známosť a Meky, ktorú však na Slovensku uvádzali ako slovensko-českú koprodukciu, rovnako ako film Králi videa, ktorý bol však v Česku uvedený ako český. Minoritnými slovenskými koprodukciami boli podľa SFÚ aj filmy ModelárV sietiBourákŠarlatán. V európskej filmovej distribúcii je celkom bežné, že jednotlivé krajiny sa snažia koprodukčné filmy prezentovať divákom ako vlastné. V minulom roku sme však zaregistrovali aj jeden podivuhodný paradox. Film Attila bol v Česku uvádzaný ako slovenský a na Slovensku ako český. Nuž, príbeh je zo Slovenska, ale výrobca z Česka...

Programy v distribučnej ponuke pochádzali z 31 rôznych krajín. Z USA ich tentoraz bolo len 38, prvýkrát od konca štátneho monopolu ich bolo menej ako domácich premiér. Európskych filmov bolo 73, z toho 15 z Francúzska, 8 z Talianska a po 6 filmov z Británie, Dánska a Nemecka. Treba myslieť aj na to, že z rôznych dôvodov vrátane čerpania pomoci sa uvádzal celý rad filmov s minimálnym ohlasom. Zo 169 premiér videlo v kinách až 48 filmových titulov menej ako 1 000 divákov. Zo 46 českých premiér to bolo 12 filmov. Celkovo bolo kinám ponúknutých 19 českých dokumentov, z ktorých jeden sa stal najúspešnejším filmom roka, ale 9 z nich videlo menej ako tisíc divákov. V niekoľkých prípadoch to mohlo byť spôsobené uzatvorením kín.

V nasledujúcej tabuľke uvádzam kompletný zoznam premiérových titulov, ktoré prišli v roku 2020 do distribúcie ako majoritne české alebo slovenské. Obnovené premiéry sú v poznámke označené ako OP a zároveň majú pri názve uvedený rok pôvodnej premiéry. Ďalšie označenia: dokumentárne filmy – D, animované filmy – A, pásma rôznych krátkych a stredometrážnych filmov RF. Pri filmoch uvádzaných ako majoritne slovenské sú uvedené aj koprodukcie.

FILM

RÉŽIA

VÝROBCA

PREMIÉRA

DISTRIBÚTOR

POZN.

Zakliate pierko

Zdeněk Troška

Fénix Film

2. 1. 2020

CinemArt

 

Môj príbeh

Libor Adam a Hana Hendrychová

P.A.L. Production

9. 1. 2020

Falcon

 

Dunaj vědomí

David Butula

Gnomon Prod.

15. 1. 2020

Gnomon Prod.

D

Karel Svoboda: Šťastná léta

Petr Klein Svoboda

Goodmind

16. 1. 2020

Bohemia MP

D

Případ mrtvého nebožtíka

Miloslav Šmídmajer

Bio Illusion

16. 1. 2020

Falcon

 

Extase - 1933

Gustav Machatý

Elekta

23. 1. 2020

NFA

OP

Príliš osobná známosť

Marta Ferencová

Joy dep./Nunez NFE

23. 1. 2020

Bioscop/AQS

 

Morava, krásná zem III

Petr Šprincl a Lukáš Jiřička

Xova Film

27. 1. 2020

krutón

D

Daria

Matěj Pichler

Europe DTM Production

30. 1. 2020

Bontonfilm

 

Modelár

Petr Zelenka

0,7km films

6. 2. 2020

Falcon

 

Chlap na striedačku

Petr Zahrádka

Bohemia MP

10. 2. 2020

Bohemia MP

 

Viva video, video viva

Adéla Komrzý

UPP

13. 2. 2020

Aerofilms

D

Daleká cesta – 1949

Alfréd Radok

Čs. státní film

27. 2. 2020

NFA

OP

V sieti

Barbora Chalupová, Vít Klusák

Hypermarket Film

27. 2. 2020

Aerofilms

V sieti: Za školou

Barbora Chalupová, Vít Klusák

Hypermarket Film

27. 2. 2020

Aerofilms

D

11 barev ptáčete

Vojtěch Kopecký

Silver Screen

11. 3. 2020

Bioscop/AQS

D

Poslouchej

David Laňka, Martin Müller

No Stress Production

14. 5. 2020

Bontonfilm

 

Můj otec Antonín Kratochvíl

Andrea Sedláčková

Punk Film

4. 6. 2020

Aerofilms

D

Bourák

Ondřej Trojan

Total Helpart T.H.A.

11. 6. 2020

Falcon

 

Na krev

Erik Knopp

MasterFilm

11. 6. 2020

MasterFilm 

D

Psí láska

Linda Kallistová Jablonská

Evolution Films

11. 6. 2020

Pilot Film

 

Pouť krkonošská

Karel Čtveráček

Film & Sociologie

16. 6. 2020

Film & Sociologie 

D

Příběh tantry

Viliam Poltikovič

Bio Art Production

18. 6. 2020

Bontonfilm

D

3Bobule

Martin Kopp

Vinná Galerie

25. 6. 2020

Bioscop/AQS

 

Postřižiny – 1980

Jiří Menzel

FS Barrandov

2. 7. 2020

NFA

OP

Samotáři: obnovená premiéra po 20 letech

David Ondříček

Lucky Man Films

2. 7. 2020

Falcon

OP

Meky

Šimon Šafránek

Negativ

8. 7. 2020

Bontonfilm

Kouř – 1990

Tomáš Vorel

FS Barrandov

9. 7. 2020

NFA

OP

V sieti 18+

Barbora Chalupová, Vít Klusák

Hypermarket Film

9. 7. 2020

Aerofilms

D

Havel

Slávek Horák

TVORBA films

23. 7. 2020

Bontonfilm

 

K2 vlastní cestou 

Jana Počtová

Bontonfilm Studios

30. 7. 2020

Bontonfilm

D

Ztracený břeh

Jiří Zykmund

endorfilm

6. 8. 2020

Pilot Film

D

Casting na lásku

Eva Toulová

Copperfilm

13. 8. 2020

Bontonfilm

 

Famu v kině 01

různí

FAMU

20. 8. 2020

Aerofilms

A RF

Šarlatán

Agnieszka Holland

Marlene Film

20. 8. 2020

CinemArt

 

Šťastie je krásna vec

Jiří Dairmaid Novák

MOJO Film

27. 8. 2020

Bioscop/AQS

 

Králi videa

Lukáš Bulava

Artactive Production

3. 9. 2020

Film Europe

Kiruna – prekrásny nový svet

Greta Stocklassa

Analog Vision

10. 9. 2020

Pilot Film

D

Krajina ve stínu

Bohdan Sláma

Luminar Film

10. 9. 2020

Bontonfilm

 

Maškrtné medvedie príbehy

Kateřina Karhánková a Alexandra Májová

Bionaut

10. 9. 2020

Aerofilms

A

Ženská pomsta

Dušan Rapoš

Petarda Production

10. 9. 2020

Bohemia MP

 

Princezná zakliata v čase

Petr Kubík

Three Brothers

17. 9. 2020

Bohemia MP

 

Bábovky

Rudolf Havlík

Logline Production

24. 9. 2020

CinemArt

 

Postihnutí muzikou

Radovan Síbrt

PINK

24. 9. 2020

Aerofilms

D

Svět podle Muchy 

Roman Vávra

Punk Film

1. 10. 2020

Bontonfilm

D

Smečka

Tomáš Polenský

8Heads Productions

8. 10. 2020

Bontonfilm

 

Cesta do nemožna

Noro Držiak

Kabos Film and Media

9. 1. 2020

Luna Studios

A SK/CZ

Attila

Petr Větrovský

VDN Promo

5. 2. 2020

Bohemia MP

D SK

Sviňa

Rudolf Biermann a Mariana Čengel Solčanská

IN Film Praha

20. 2. 2020

CinemArt

SK/CZ

Afrika na Pionieri

Marek Slobodník

Stargaze Production

14. 5. 2020

Bontonfilm

D SK

Rytmus: Tempos

Roman Kelemen, Maxim a Nazarij Kľujev

Red Bull

17. 9. 2020

Bontonfilm

D SK

Skutok sa stal

Barbora Berezňáková

Frame Films/LEON

1. 10. 2020

Frame Films

D SK/CZ

Letní rebeli

Martina Saková

Silverart

8. 10. 2020

CinemArt

SK/GER

FILMOVÉ OCENENIA, FESTIVALY A PREHLIADKY

Šiesteho februára 2021 vyhlásili 11. ročník Cien českej filmovej kritiky. Filmom roka 2020 sa stala Krajina ve stínuproducentov Martina Růžičku a Jiřího Motýla a režiséra Bohdana Slámu. Hereckú cenu zaň získala Magdaléna Borová. Za najlepší dokument vyhlásili V tieni Barbory Chalupovej a Víta Klusáka. Šarlatána ocenili za réžiu Agnieszky Holland a herecký výkon Ivana Trojana. Najlepší scenár napísal podľa kritikov Petr Zelenka k Modelárovi. Za audiovizuálny počin roka vyhlásili kameru Tomáša Kleina a Viery Čákanyovej vo filme FREM. V kategórii mimo kina ocenili televíznu sériu Zrádci. Objavom roka sa s dokumentom Nová šichta stal Jindřich Andrš. Prvým oceneným v novej kategórii krátky film bol Adam Martinec a jeho Anatomie českého odpoledne. Ceremoniál v priamom prenose na ČT Art bol rovnako ako tie menované nižšie pre pandémiu bez divákov a s prísnymi opatreniami.

Česká filmová a televízna akadémia organizovala 28. ročník cien Český lev 6. marca 2020 v Rudolfíne. Filmom roka sa stal Šarlatán producentov Šárky Cimbalovej a Kevana Van Thompsona. Celkovo zvíťazil v piatich kategóriách, popri réžii a hereckom výkone Ivana Trojana ocenili akademici aj kameru Martina Štrbu a zvuk Radima Hladíka jr. Vyrovnaný boj so Šarlatánom zviedla Krajina ve stínu. Celkovým počtom šesť Českých levov Šarlatána predstihla. Herecké ceny dostali Magdaléna Borová a Petra Špalková, za scenár ocenili Ivana Arsenjeva, za strih Jana Daňhela, za hudbu Jakuba Kudláča a za kostýmy Zuzanu Bambušek Krejzkovú. Českého leva pre najlepší dokument udelili po kritikoch aj akademici filmu V sieti.Uspel aj Modelár so soškou pre Jiřího Mádla za herecký výkon vo vedľajšej úlohe a Havel s trofejou za masky Adrieny Bartošovej a Reného Stejskala. Televízne kategórie vyhrala Česká televízia s minisériou Hereca so seriálom Zrádci. Cenu Magnesia pre najlepší študentský film a zároveň cenu pre najlepší krátky film si odniesla Anatomie českého odpoledne. V animovanej kategórii zvíťazil Farebný sen Jana Baleja. Ocenenie za mimoriadny prínos českej kinematografii získal režisér Hynek Bočan. 

Ceny Ministerstva kultúry ČR za prínos v oblasti kinematografie a audiovízie udelil minister Lubomír Zaorálek 27. októbra 2020  filmovej publicistke Eve Zaoralovej a režisérovi Milošovi Formanovi in memoriam.

FITES vyhlasoval svoje ceny 23. januára 2021. Cenu Vladislava Vančuru za celoživotnú tvorbu získala herečka Jana Brejchová. Hlavnú cenu Trilobit 2020 udelili Barbore Chalupovej a Vítovi Klusákovi za dokument V sieti. Trilobitom ocenili aj Bohdana Karáska za film Karel, já a ty, Radovana Síbrta za dokument Postihnutí muzikou a hercov Ivana a Josefa Trojanovcov za Šarlatána.

Najvýznamnejšou filmovou udalosťou v Česku je Medzinárodný filmový festival Karlove Vary, ktorého 55. ročník sa však vzhľadom na pandemickú situáciu neuskutočnil. Nahradila ho prehliadka Tady Vary. Konala sa od 3. do 11. júla 2020 v 96 kinách. Plány na novembrový 54½ ročník festivalu pandémia neskôr zrušila a 55. ročník festivalu sa tak konal až koncom augusta 2021. 

Pandémia postihla aj celý rad ďalších podujatí. Niektoré zrušili, iné presunuli, ďalšie sa odohrali v online priestore. Česko sa tým nijako nelíšilo od ostatných krajín. Alternatívna forma sa spájala prakticky so všetkými medzinárodnými akciami, ktoré sa konali, vrátane filmových trhov. Do online priestoru sa tak výrazne presunuli nielen filmy, ale aj komunikácia filmových profesionálov. Pandemická situácia z roku 2020 plynulo prešla do roku 2021. Kiná mohli tento rok prvýkrát otvoriť až koncom mája. Nervozita prevádzkovateľov ani divákov sa však neskončila. Negatívny vplyv má na to nielen samotná pandémia, ale aj nevypočítateľné reakcie vládnych predstaviteľov a ich opatrenia, ktoré komplikujú návštevu kultúrnych zariadení.

Rok 2020 sa hodnotí veľmi zle, pandémia zasiahla kinematografické prostredie na celom svete. Prepad návštevnosti českých kín bol obrovský, ale práve domáca tvorba veľmi pomohla pritiahnuť do kina aspoň nejaké publikum. Letné výsledky naznačili vôľu divákov vrátiť sa do kín, ale potom prišla ďalšia, podstatne dlhšia uzávera. Dnes sa diváci do kín opäť vracajú a ich návrat je zatiaľ rýchlejší ako v minulom roku. Ešte však nie sme tak ďaleko, aby sme boli schopní jednoznačne odhadnúť ďalší vývoj. Alternatívne šírenie filmov sa posilňuje, ale v Česku rastie sledovanie nelegálnych záznamov rýchlejšie ako obrat legálnych platforiem. Na ekonomické prežitie nezávislej európskej produkcie je dôležitý nielen návrat divákov do kín, ale aj posilnenie legálneho šírenia audiovizuálnych diel oproti ich nelegálnemu šíreniu. To je dôležité aj preto, že rozvoj sledovania filmov na internete je i na úkor ich sledovania prostredníctvom lineárneho televízneho vysielania. Všetky formy šírenia audiovizuálnych diel prechádzajú premenou, novým vymedzovaním hraníc a vzájomných vzťahov. K tomu by nepochybne dochádzalo aj bez covidovej pandémie, ale pomalšie a menej dramaticky.

Aleš Danielis