To najlepšie z amatérskeho filmu

Celoštátne kolo postupovej súťaže a prehliadky amatérskeho filmu Cineama ponúkne aj tento rok výber najlepších amatérskych filmov z celého Slovenska. Nebudú chýbať rozborové semináre a konzultácie, nesúťažné projekcie a organizátori plánujú aj polnočné pyžamové kino, filmový kvíz a tvorivé dielne. „Súčasťou podujatia bude trojdňový workshop audio storytellingu pod vedením lektorky Debory Pastirčákovej a filmového zvukára Iva Ďurkecha, ktorí predstavia rôznorodé možnosti práce so zvukom pri vytváraní vlastných krátkych audio príbehov. Účastníci zažijú, aké to je, vnímať prostredie výlučne sluchom, oboznámia sa s technickými základmi zvukového záznamu a postprodukcie, s dramaturgiou rozprávania a so špecifikami vedenia rozhovorov v audio dokumentoch,“ približuje Pavel Smejkal z Národného osvetového centra, ktoré podujatie organizuje v spolupráci s Hornošarišským osvetovým strediskom v Bardejove.

29. CINEAMA 2021
3. – 5. september
Bardejovské Kúpele – kino Žriedlo
www.nocka.sk

 

Výber filmov Jeleny Paštékovej aj nové cykly vo Filmotéke

Filmová historička Jelena Paštéková oslávila v marci okrúhle narodeniny. Filmotéka Kina Lumière jej pri tejto príležitosti venuje priestor v rámci cyklu Carte blanche. Jej výber tvoria filmy Amatér (1979) Krzysztofa Kieślowského, Nesmúť (1969) Georgija Daneliju, Len aby to bolo dievčatko (1986) Maria Monicelliho, dlhometrážny debut Stevena Soderbergha Sex, lži a video (1989) a film režiséra Jana Němca V žáru královské lásky (1990). Všetky projekcie budú s lektorským úvodom Jeleny Paštékovej. Od septembra štartuje vo Filmotéke aj niekoľko nových cyklov. Filmy o zdraví, medicíne a lekároch zastreší názov Zdravotná prehliadka, kurátorkou je Nina Nováková. V septembri uvidia diváci slovenské krátke filmy zo 40. až 60. rokov na tému očkovania a maďarský film Epidémia (r. Pál Gábor, 1976). Cyklus Kraťasy z archívu dostane nový názov Rezy krátkym filmom. O dramaturgiu a lektorské úvody sa postará filmová historička a kurátorka Petra Hanáková. Ako prvý predstaví výber krátkych filmov zo 60. až 80. rokov, v ktorých účinkujú Milan Lasica a Július Satinský mimo obrazu – ako komentátori.

REZY KRÁTKYM FILMOM
13. september       18.20

ZDRAVOTNÁ PREHLIADKA
17., 24. september 18.20

CARTE BLANCHE: JELENA PAŠTÉKOVÁ
20., 21., 22., 28., 29. september         18.20

Bratislava – Kino Lumière
www.kino-lumiere.sk

 

Krátke filmy o hľadaní porozumenia

Krátky animovaný dokument Milý tati (2021) česko-vietnamskej režisérky Diany Cam Van Nguyen, študentky FAMU, vznikol v česko-slovenskej koprodukcii. Po premiére na tohtoročnom filmovom festivale v Locarne prichádza do slovenskej distribúcie ako predfilm k maďarsko-slovenskej snímke Iná svorka (r. Hajni Kis). Film Milý tati je odpoveďou na nájdené listy, ktoré písal režisérke pred rokmi otec z väzenia. Vtedy si boli blízki, ale ich vzťah sa rokmi a udalosťami zmenil. Autentický osobný príbeh o hľadaní strateného vzťahu k otcovi je zaujímavý aj z formálnej stránky: kombinujú sa v ňom postupy hranej, dokumentárnej a animovanej tvorby. Kombináciou hraného a animovaného filmu je snímka Miro jilo  (2021) režiséra Dávida Popoviča, ktorá vznikla podľa scenára a výtvarných návrhov Ivana Popoviča. Film reflektuje tému nedostatku vzájomného porozumenia medzi ľuďmi a poukazuje na významnú úlohu školy pri formovaní a výchove detí. Tie sú protagonistami filmu a ich kresby sú súčasťou filmového rozprávania. Miro jilo budú premietať ako predfilm k francúzskej snímke Gogo (r. Pascal Plisson).

MIRO JILO
distribučná premiéra 2. 9.

MILÝ TATI 
distribučná premiéra 30. 9.
www.asfk.sk


Ekotopfilm Tour – jeseň 2021
od 20. septembra
(vybrané slovenské mestá)
Výber najlepších filmov aktuálneho ročníka medzinárodného festivalu filmov o trvalo udržateľnom rozvoji Ekotopfilm – Envirofilm.
www.ekotopfilm.sk