Jelena Paštéková (ed.): 
Slovenský film v roku 2019
Zborník hodnotiacich príspevkov z Týždňa slovenského filmu 2020
(Slovenský filmový ústav, Bratislava, 2021, 160 strán)

Časť Týždňa slovenského filmu, ktorá hodnotila domácu tvorbu aj stav filmovej reflexie na Slovensku v roku 2019, odsunula pandémia až na december 2020. Zborník je súhrnom príspevkov, ktoré zazneli na panelových diskusiách, moderovaných filmovou historičkou Jelenou Paštékovou. Hranému filmu sa venuje Zuzana Mojžišová, ktorá poukázala aj na to, že viacero filmárov volilo témy z histórie. Text Roberty Tóthovej chce vyprovokovať i k vybočeniu zo stereotypov a z falošného optimizmu. Dokumentárny film reflektujú filmová historička Eva Filová a filmový kritik a distribútor Adam Straka. Filová zaostrila na líniu angažovanej dokumentaristiky, Straku zase zaujíma aj odklon slovenského dokumentu od výsostne lokálnych tém, úspech vo svete, zároveň však sleduje, ako jednotlivé tituly rezonovali u divákov a v médiách. Eva Šošková sa venuje problému národnej identity v súvislosti s úspechmi animovaných filmov slovenských študentov FAMU a Patrik Pašš ml. približuje prácu s poslucháčmi animovanej tvorby na VŠMU. Stav filmovej kritiky hodnotí na príkladoch vybraných relevantných printových a online médií filmový publicista a distribútor Matej Sotník. 


Peter Michalovič, Peter Dubecký:
Filmové svety Miloslava Luthera
(Slovenský filmový ústav, Bratislava, 2021, 324 strán)

K filmovým profilom osobností ako Stanislav Szomolányi, Martin Šulík, Wim Wenders či Pedro Almodóvar pribudla medzi publikácie knižnej edície SFÚ Camera Obscura, ktorá chce čitateľsky atraktívnym spôsobom priblížiť dielo výrazných a stále aktívnych postáv slovenského a európskeho filmu, kniha venovaná režisérovi Miloslavovi Lutherovi. Jej autori Peter Michalovič a Peter Dubecký si tvorbu režiséra rozdelili a pristúpili k nej rôzne. Kým Dubecký sa detailne venuje najmä režisérovým filmom pre kiná a túto časť Lutherovej tvorby predstavuje kniha v kompletnej zostave, Michalovič vo svojich textoch o Lutherovej televíznej tvorbe aj vzhľadom na jej rozsah postupuje selektívne a vyberá si niekoľko reprezentatívnych televíznych filmov a sérií a jednu ikonickú inscenáciu – Mário a kúzelník. Interpretácie autorov dopĺňa v knihe samotný Luther v trojici rozhovorov, v ktorých ponúka svoj pohľad a detaily zo zákulisia jednotlivých projektov a tvorivých spoluprác. Publikáciu dopĺňa filmografia režiséra, výberová bibliografia a desiatky fotografií nielen z filmov, ale i z Lutherovho osobného archívu.  

mak