MARIAN PUOBIŠ

Dramaturg, scenárista a pedagóg Marian Puobiš sa v júli dožíva sedemdesiatky. Na svojom konte má viacero pamätných televíznych aj filmových projektov a azda najužšie spolupracoval s režisérom Miloslavom Lutherom.

Marian Puobiš absolvoval v roku 1972 štúdium divadelnej vedy na VŠMU v Bratislave. Už v tomto období spolupracoval so Slovenskou televíziou, no počas kariéry krátko pôsobil aj v TV Markíza a neskôr sa uplatnil ako dramaturg v TV JOJ. Celkovo sa podieľal na vzniku viac ako 150 televíznych inscenácií či fi lmov. K najvydarenejším dielam v Puobišovej dramaturgii určite patrí inscenácia Mário a kúzelník (1976) – adaptácia rovnomennej predlohy Thomasa Manna v réžii spomenutého Luthera. Kreatívnu prácu s textom a takisto s hercami ocenili aj na festivale v Monte Carle, kde titul získal Striebornú nymfu v kategórii dramatických programov a zároveň cenu Cino del Duca za najlepšie dielo na festivale vytvorené režisérom do 35 rokov. Puobišovo meno sa však spája napríklad aj s projektmi Najatý klaun (r. Stanislav Párnický, 1980), Lekár umierajúceho času (r. Miloslav Luther, 1983), Oči plné snehu (r. Ivan Balaďa, 1983), Zabudnite na Mozarta (r. Miloslav Luther, 1985) či Nemožná (r. Eva Štefankovičová, 1987). A spolupracoval i s ďalšími režisérskymi osobnosťami, ako sú Martin Šulík, Dušan Trančík alebo Martin Hollý. No najvýraznejšie sa tvorivo prepájal práve s Miloslavom Lutherom. „Mariana Puobiša charakterizujú všetky vlastnosti výnimočného dramaturga a scenáristického partnera. Rozsiahle hlboké vzdelanie a poznanie života nielen cez jeho obraz v umení, ale najmä dostatočná orientácia v jeho rozmanitých reálnych prejavoch a podobách a nadhľad nad ním. Mimoriadne citlivo vníma ambivalenciu a paradoxy každodennosti, vie ich prirodzeným spôsobom anticipovať a sprítomniť v dramatickej narácii. Bez jeho hodnotovej principiálnosti a iniciačnej odvahy by nevzniklo množstvo zásadných diel našej fi lmovej a televíznej tvorby,“ uviedol pre Film.sk režisér Luther. Z ich spolupráce vzišli okrem iného aj snímky Chodník cez Dunaj (1989) či Anjel milosrdenstva (1993), ktoré upútali zovretými osobnými príbehmi postáv v dramatickej kulise vojnových čias a získali niekoľko ocenení (spomeňme aspoň Prix Europa – Cenu za najlepší televízny program roka v Európe udelenú Radou Európy pre Anjela milosrdenstva). A Puobiš sa spolu s režisérom podieľal aj na scenári posledného Lutherovho filmu Krok do tmy (2014) – opäť ide o návrat do minulosti, ako to v prípade tohto tvorivého tandemu často býva, tentoraz je však jadrom príbehu obdobie nastupujúceho komunizmu so spätnými prienikmi do čias SNP.

Marian Puobiš sa navyše na rade fi lmov podieľal aj ako koproducent za STV, respektíve ako šéfmanažér jej Programového centra literárno-dramatického vysielania. Medzi také tituly patria napríklad Papierové hlavy (r. Dušan Hanák, 1995), Krajinka (r. Martin Šulík, 2000), Putovanie študentov Petra a Jakuba (r. Drahomíra Vihanová, 2000), Kruté radosti (r. Juraj Nvota, 2002) alebo Neverné hry (r. Michaela Pavlátová, 2003).

Barbora Gvozdjáková ( absolventka audiovizuálnych štúdií FTF VŠMU )
FOTO: Peter Procházka