► Film Fongopolis (r. J. Kożuch) získal špeciálne uznanie v kategórii Spoza Poľska na festivale O!PLA, ktorý sa konal od 21. 3. do 21. 5. v Poľsku.

► RTVS začala 22. 5. vysielať na Dvojke kompletný 52-dielny animovaný seriál o vynálezoch 20. storočia Mať tak o koliesko viac, ktorý vznikol v spolupráci Ivana a Dávida Popovičovcov. Seriál sa rodil s prestávkami od roku 2002 a získal už niekoľko ocenení. Televízia ho koprodukovala a niekoľko častí uvedie aj počas júla.

► Už koncom mája zverejnila Slovenská filmová a televízna akadémia (SFTA) výber domácich kandidátov na Európske filmové ceny. Členovia SFTA vyberali z piatich hraných dlhometrážnych titulov a zo šiestich dokumentov. Akadémia napokon rozhodla, že slovenskými kandidátmi na Európsku filmovú cenu budú tituly Piata loď (r. I. Grófová) a Diera v hlave (r. R. Kirchhoff ). Nominácie na ceny vyhlási Európska filmová akadémia 5. 11., slávnostné udeľovanie cien sa uskutoční 9. 12.

► Rada Slovenského fi lmového ústavu pôsobí v novom zložení. Podpredsedníčke rady Helene Würfl ovej sa skončil výkon tejto funkcie po skončení jej zamestnaneckého pomeru s Ministerstvom kultúry SR a k 1. 5. 2017 vymenoval minister kultúry za novú členku rady SFÚ Oľgu Davalovú. Členovia rady ju na zasadnutí 5. 6. zvolili za podpredsedníčku rady SFÚ a za jej predsedu na ďalšie funkčné obdobie zvolili Ondreja Šulaja.

► Film Špina (r. T. Nvotová) získal hlavnú cenu v kategórii celovečerných filmov na festivale Fest Espinho, ktorý sa konal v dňoch 19. – 26. 6. v meste Espinho v Portugalsku.

zs