Ako odštartoval svoj koniec kariéry Antonín Novotný 

Filmové týždenníky ako žáner spravodajského filmu sú dnes vzácnosťou. Na Slovensku sa o ne vo svojich zbierkach stará Slovenský filmový ústav (SFÚ), ktorý ich v spolupráci so spravodajskou televíziou TA3 uvádza v jej programe. V mesačníku Film.sk ich čitateľom približuje Milan Černák, ktorý pôsobil ako dramaturg a režisér Spravodajského filmu.

Týždenník č. 36 sa začína šotom o oslavách stého výročia martinského gymnázia (bolo jedným z prvých troch na území dnešného Slovenska). Oficialita ako mnohé iné, s účasťou najvyšších politických predstaviteľov aj so synchrónnym záznamom časti „uznanlivého“ prejavu prvého tajomníka ÚV KSČ a prezidenta republiky Antonína Novotného. No zakrátko sme sa dozvedeli, že tam nebolo všetko ako zvyčajne. Keď sa zástupcovia Matice dožadovali uvoľnenia stykov so zahraničnými Slovákmi, Novotný ich obvinil z buržoázneho nacionalizmu. Prezident sa počas debaty rozčúlil, odišiel a odmietol prijať pripravené dary. Okrem toho sa dopustil i ďalších prešľapov. Namiesto návštevy Národného cintorína v Martine radšej išiel na exkurziu na neďaleké poľnohospodárske družstvo.

„Všetko, čo v Martine robil, bolo politicky motivované. Chcel urobiť roztržku s politickým vedením na Slovensku na čele s Alexandrom Dubčekom, ktorý bol vtedy prvým tajomníkom ÚV KSS. Bol to mocenský boj medzi Dubčekom ako reformným komunistom a ním ako dogmatickým konzervatívcom,“povedal neskôr historik Stanislav Sikora. 

O Novotnom sa vedelo, že nemá Slovákov veľmi v láske. V Martine to však dal najavo do takej miery, že to nevedeli prehltnúť ani vtedajšie slovenské stranícke špičky. A tým odštartoval svoj vlastný pád. Ale to sme zaregistrovali až neskôr, v januári.

Prvá dvojica archívnych žurnálov je pozoruhodná aj druhým (v poradí prvým) žurnálom. Monotematicky spracovaná problematika Dunaja nastoľuje prvýkrát potrebu vybudovať na rieke veľkú hydroelektráreň.

Stojí za to pozrieť si celú májovú ponuku. Sú v nej atrakcie ako svetové (i slovenské – v Piešťanoch) stretnutie súrodeneckých dvojíc (č. 38), veľká rekonštrukcia starej budovy SND v Bratislave (39) i kritika nízkej kvality služieb v cestovnom ruchu (40), ktorá, žiaľ, ani po päťdesiatich rokoch nie je neaktuálna. (Našinec sa tak ľahko nezmení!) V čísle 41 je viacero šotov, ktoré nakrútili slovenskí (!) kameramani v zahraničí: Petrodvorec, južný Wales, Tunisko. A napokon vás môže inšpirovať (42) síce netradičný, ale efektívny recept, ako sa zbaviť starých áut. Prihláste ich na preteky s búračkami. Ušetríte na odvoze do šrotu.

FILMOVÉ TÝŽDENNÍKY NA TA3 – MÁJ 2018

5. 5. – 14.30 hod. – Týždeň vo filme 35/1967 a 36/1967 (repríza 6. 5. o 16.30 hod.)
12. 5. – 14.30 hod. – Týždeň vo filme 37/1967 a 38/1967 (repríza 13. 5. o 16.30 hod.)
19. 5. – 14.30 hod. – Týždeň vo filme 39/1967 a 40/1967 (repríza 20. 5. o 16.30 hod.)
26. 5. – 14.30 hod. – Týždeň vo filme 41/1967 a 42/1967 (repríza 27. 5. o 16.30 hod.)

Milan Černák