Peter Dubecký bude viesť SFÚ ďalších päť rokov

Vo výberovom konaní na pozíciu generálneho riaditeľa Slovenského filmového ústavu uspel doterajší riaditeľ SFÚ Peter Dubecký. Po verejnom vypočutí jediného prihláseného kandidáta, ktoré sa uskutočnilo 26. 4., tak rozhodla Rada SFÚ v zložení Ondrej Šulaj, Oľga Davalová, Marta Franková, Peter Michalovič a Martin Šulík. Dubecký vedie filmový ústav od roku 1999, no jeho prvé funkčné obdobie na základe podmienok stanovených v audiovizuálnom zákone č. 343/2007 Z. z., podľa ktorého volí generálneho riaditeľa Rada SFÚ, začalo plynúť až 2. 6. 2008. Po aktuálnom znovuzvolení mu 2. 6. 2018 začne plynúť tretie päťročné funkčné obdobie. „Rada dostala jediný projekt uchádzača o miesto generálneho riaditeľa. Projekt Petra Dubeckého bol rozsiahly a mapoval situáciu za posledných pár rokov, súčasný stav a načrtol aj perspektívu do najbližších rokov. Boli to zaujímavé čísla, ktoré svedčia o tom, že SFÚ je konsolidovaná inštitúcia, ktorá za posledné roky dokázala výrazným spôsobom propagovať slovenský film v zahraničí aj zachovávať naše kultúrne dedičstvo formou archivácie a digitalizácie toho najcennejšieho,“ uviedol po skončení voľby generálneho riaditeľa predseda Rady SFÚ Ondrej Šulaj.

sim/dan

Creative Europe Desk Slovensko informuje

V máji je jediná uzávierka programu Kreatívna Európa – MEDIA: 24. 5. je druhá uzávierka výzvy EACEA/21/2017, Podpora TV vysielania. Podmienky ostávajú nezmenené. Ide o hrané, dokumentárne alebo animované projekty nezávislých producentov, primárne určené pre televízne vysielanie, žiadosť sa podáva najneskôr v prvý deň nakrúcania, v projekte musia byť najmenej tri televízie z troch rôznych členských štátov programu a v zmluvách musí byť dohodnuté, že práva sa vracajú nezávislému producentovi do siedmich rokov, ak je televízia iba vysielateľom, alebo do desiatich rokov, ak je televízna spoločnosť aj koproducentom.

Vo štvrtok 3. 5. sa uskutoční slávnostné otvorenie 12. ročníka Minifestivalu európskeho filmu 7 x 7, ktorý potrvá až do 20. 6. Počas neho sa v siedmich slovenských mestách (Cinemaxy Bratislava, Košice, Prešov, Poprad, Banská Bystrica, Trenčín a Žilina) premietne sedem európskych filmov podporených v rámci programu Kreatívna Európa – MEDIA (ide o tituly S láskou VincentDruhá strana nádejeHappy EndAlibi na mieruBorg/McEnroe, dokument Deň na zázračnej planéte a pre detských divákov je pripravený film Bocian Riško). Hlavnými organizátormi festivalu sú Úrad vlády Slovenskej republiky, Zastúpenie Európskej komisie v SR, kancelária Creative Europe Desk a spoločnosť Continental film. Vstup na všetky predstavenia je zadarmo. Podrobný program nájdete na www.cedslovakia.eu.

vs

Úspech blu-ray kolekcie Kubalových filmov

Blu-ray kolekcia Best of Viktor Kubal bude reprezentovať Slovensko v súťaži o najlepšie blu-ray a DVD vydanie archívnych filmov na prestížnom festivale archívneho filmu Il Cinema Ritrovato v Bologni. Kolekcia, ktorú tvoria dva Kubalove celovečerné animované filmy Zbojník Jurko (1976) a Krvavá pani (1980) a trinásť krátkometrážnych snímok tvorcu, sa dostala do úzkeho výberu finalistov súťaže Il Cinema Ritrovato DVD Awards. „Digitálne zreštaurované dielo legendy slovenského animovaného filmu Viktora Kubala sa tak dostalo do spoločnosti diel velikánov svetovej kinematografie, ako sú Billy Wilder, Alfred Hitchcock, Jean-Luc Godard, Fritz Lang, Sergej Paradžanov, Marcel Carné, Andrej Tarkovskij, Jean-Pierre Melville či David Lynch,“ hovorí Rastislav Steranka, riaditeľ Národného kinematografického centra Slovenského filmového ústavu. SFÚ vydal blu-ray kolekciu na jeseň minulého roka a aktuálne sa má na trh dostať kolekcia aj na DVD nosičoch. Festival sa uskutoční od 23. 6. do 1. 7. a ceny v piatich kategóriách budú vyhlásené na slávnostnom ceremoniáli 28. 6.

zs

Dokument Mečiar putuje do škôl

V apríli odštartoval projekt „Mečiar na školách“, ktorého cieľom je priniesť na stredné školy na celom Slovensku dokumentárny film režisérky Terezy Nvotovej o Vladimírovi Mečiarovi a období jeho vládnutia. Zámerom projektu je prehlbovať na školách občiansko-politické povedomie, otvoriť diskusiu a ukázať, ako minulosť ovplyvňuje súčasnosť. V rámci projektu navštívi vybrané školy aj samotná režisérka alebo expert na danú problematiku. Projekt prináša produkčná spoločnosť PubRes a platforma Dokument na kolesách bezplatne pre školy, ktoré prejavia záujem.

zs

Aktuálne uzávierky

MFF Locarno
Uzávierka:
14. 5. 2018

Sedemdesiaty prvý ročník festivalu, ktorý prebehne od 1. do 11. 8., prijíma hrané filmy do polovice mája, last minute je 1. 6. Viac informácií nájdete na www.pardo.ch/pardo/festival-del-film-locarno.

Festival Azyl
Uzávierka:
15. 5. 2018

V máji sa uzavrie prihlasovanie diel do súťaže medzinárodného online festivalu 1- a 5-minútových filmov a videoklipov. Víťazi budú vyhlásení 23. 6. na Art Film Feste. Viac informácií nájdete na https://festival.azyl.sk.

DOK Leipzig
Uzávierka:
15. 5. 2018

Šesťdesiaty prvý ročník MF dokumentárneho a animovaného filmu sa bude konať od 29. 10. do 4. 11. Podmienky sú na www.dok-leipzig.de.

Camerimage
Uzávierka:
31. 5. 2018

Dvadsiaty šiesty ročník MFF, ktorý sa bude konať v poľskom meste Bydgoszcz od 10. do 17. 11., prijíma do konca mája hrané a dokumentárne filmy, do 30. 6. filmy s poplatkom a do 31. 7. študentské filmy. Viac informácií nájdete na https://camerimage.pl.