NOVEMBER 2019

1. 11. 1919  Emília Haľamová – herečka (zomrela 1. 10. 2004)

1. 11. 1929  Martin Slivka – režisér (zomrel 23. 9. 2002)

3. 11. 1969  Juraj Rašla – herec 

4. 11. 1924  Žofia Králová – kostymérka (zomrela 20. 2. 2004)

4. 11. 1959  Ľuboš Jariabka – scenárista, dramaturg (zomrel 20. 7. 2014)

12. 11. 1939 Lucia Poppová – operná speváčka  (zomrela 16. 11. 1993)

18. 11. 1909 František Hrabovský – herec (zomrel 1. 3. 1988)

18. 11. 1934 Oľga Potroková – režisérka, animátorka

19. 11. 1929 Jozef Dóczy – herec (zomrel 21. 1. 2013)

20. 11. 1924 Jozef Ružička – kameraman (zomrel 15. 10. 1983)

20. 11. 1934 Žofia Martišová – herečka

24. 11. 1909 Ivan Július Kovačevič – režisér, scenárista (zomrel 17. 2. 1979)

24. 11. 1949 Lena Košická – herečka

25. 11. 1924 Štefan Malíček – riaditeľ Slovenskej filmovej tvorby Bratislava (zomrel 27. 1. 1992)

25. 11. 1929 Jozef Kramár – herec (zomrel 4. 3. 2013)

26. 11. 1949 Vladimír Mlčoušek – filmový historik, pedagóg

29. 11. 1949 Kateřina Javorská – dramaturgička, scenárista

30. 11. 1919 Štefan Bujna – režisér (zomrel 9. 2. 1997)

30. 11. 1919 Karol Skovay – herec (zomrel 3. 2. 1975)

30. 11. 1949 Andrej Hryc – herec