6. Be2Can

Hľadanie domova, prekračovanie hraníc aj problémy detí

Šiesty ročník prehliadky Be2Can prinesie opäť výber oceňovaných filmov z Berlína, Benátok a Cannes i sprievodný program, ktorý bude reflektovať témy uvádzaných snímok. Okrem bratislavských kín Film Europe, Lumière, Mladosť a Artkina za zrkadlom (4. – 10. 11.) budú projekcie prebiehať aj v ďalších slovenských mestách až do decembra.

Prehliadka Be2Can, ktorú organizuje spoločnosť Film Europe, predstaví 17 festivalových titulov, z toho 10 v slovenskej premiére. Otváracím filmom bude titul To musí byť nebo (r. Elia Suleiman), ktorý získal na tohtoročnom festivale v Cannes Špeciálnu cenu poroty. Film palestínskeho režiséra zároveň otvorí jednu z tohtoročných tém prehliadky, ktorou je hľadanie domova a prekračovanie hraníc.

Tejto téme sa venuje aj snímka Bedári, hraný debut režiséra Ladja Lyho, ktorý si z Cannes odniesol Cenu poroty, a Synonymá izraelského režiséra Nadava Lapida, držiteľa Zlatého medveďa z tohtoročného Berlinale. Ide o príbeh mladého Izraelčana, ktorý prišiel do Francúzska a snaží sa tam čo najrýchlejšie integrovať. Odmieta hovoriť rodnou rečou a s nadšením sa učí francúzštinu – tak, že si stále opakuje synonymá. Svet, do ktorého prišiel, je úplne iný ako svet, v ktorom ho vychovávali. Po projekcii filmu Synonymá sa pod vedením Michala Havrana uskutoční diskusia o úlohe kultúry v živote jednotlivca, o migrácii a pridružených témach. S nimi čiastočne súvisí aj snímka Mladý Ahmedbratov Dardennovcov (cena za réžiu v Cannes), ktorá zároveň premosťuje k ďalšej téme prehliadky, a tou sú problémové deti. Hlavnou postavou tohto príbehu je trinásťročný belgický moslim, ktorý nebezpečne koketuje s náboženským extrémizmom. „Vo svojom novom filme majstri sociálneho realizmu skúmajú, ako hlboko sa ukrýva ľudskosť pod nánosom náboženskej doktríny a čo môže zvrátiť náboženský fanatizmus – výchova, sociálna otvorenosť alebo prvá láska,“ ozrejmujú organizátori.

Tému detí a rodiny prináša aj film režiséra Wanga Siao-šuaja Zbohom, synu (herecké ceny na Berlinale 2019). Celovečerný debut režisérky Nory Fingscheidt Narušiteľ systému (Strieborný medveď – Cena Alfreda Bauera za film, ktorý otvára nové perspektívy) prináša príbeh deväťročnej Benni s problémovým správaním. Po projekcii bude nasledovať diskusia Duša a jej problémy, organizovaná v spolupráci s Ligou za duševné zdravie. Doktor Peter Breier bude s hosťami z oblasti psychológie diskutovať o deťoch nezapadajúcich do sveta, v ktorom žijeme, a celkovo o psychických problémoch mladých ľudí.

Okrem menovaných titulov uvedie sekcia Premiéry aj snímky U Zlatej rukavičky (r. Fatih Akin), Antológia mesta duchov (r. Denis Côté) a Všetka moja láska (r. Edward Berger).

Premiéru bude mať aj film Kena Loacha Pardon, nezastihli sme vás. Režisér ním pokračuje v rozprávaní o obyčajných ľuďoch, ktorí sa snažia o dôstojný život, hoci sú na spoločenskom okraji. Oceňovanému filmárovi venuje prehliadka samostatnú sekciu Chlieb a ruže Kena Loacha, v ktorej sa premietnu aj jeho staršie diela Anjelský podielJimmyho tančiareň a Ja, Daniel Blake. Jeho tvorbu navyše priblíži prednáška Tribún bezmocných. Pripravila ju filmová publicistka Viera Langerová, ktorá zároveň lektorsky uvedie Loachovu novinku.

Sekcia Leví krik z Benátok obsahuje snímky Joker (r. Todd Phillips), Ad Astra (r. James Gray), Úplná láska (r. Pablo Trapero) aj slovenskú minoritu Pomaľované vtáča (r. Václav Marhoul).

V rámci sprievodných aktivít Be2Can, ktoré sa budú v Bratislave konať v kine Film Europe, je naplánovaná aj diskusia Festivalové ambície študentského filmu. Zúčastnia sa na nej študenti, pracovníci festivalového oddelenia FTF VŠMU, ale aj zástupcovia filmového priemyslu. Po diskusii sa budú premietať študentské filmy, ktoré v posledných rokoch zarezonovali na svetových festivaloch.

Slávnostné ukončenie bratislavskej časti prehliadky bude v rukách poslucháčov FTF VŠMU, ktorí 10. 11. udelia jednému z premiérovaných filmov Be2Can Cenu študentskej poroty.

Jaroslava Jelchová
foto: Pardon, nezastihli sme vás, zdroj: Film Europe

Seminár 30 rokov po Nežnej vo filme a v divadle

Tridsať rokov v (seba)reflexii

Kabinet audiovizuálnych divadelných umení (KADU) už po šiesty raz organizuje medziodborový seminár, ktorý bude tentoraz venovaný odkazu a ideálom Novembra ʼ89 pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie. Podujatie má názov 30 rokov po Nežnej vo filme a v divadle a uskutoční sa od 5. do 7. 11. v Bratislave.

Snahou organizátorov je priblížiť nielen udalosti Novembra ʼ89 a situáciu, ktorá im predchádzala, ale aj zamyslieť sa nad spoločenskými pomermi, ktoré prišli po revolúcii. „Seminár o novembrovej a ponovembrovej audiovizuálnej a divadelnej tvorbe je priestorom na diskusiu tvorcov, teoretikov umenia, historikov, politológov, sociológov, ale aj ostatných záujemcov a jeho hlavným zámerom je pochopiť a objektívne zhodnotiť najvýznamnejšiu udalosť našich novodobých dejín, keďže November ʼ89 bol tým zlomom, ktorý spustil následné procesy demokratizácie spoločnosti. Tie v dobrom i zlom charakterizujú našu súčasnosť,“ ozrejmujú organizátori podujatia. Hlavná časť programu sa bude konať v Kine Lumière, divadelné predstavenia sa uskutočnia v Slovenskom národnom divadle (SND), divadle GUnaGU a bare Bohéma.

Spoločensko-politické súvislosti Nežnej revolúcie priblíži prvý deň seminára. Začne sa prednáškou historika Martina Mocka, ktorý sa špecializuje na dejiny 20. storočia. V rámci nej sa premietnu aj ukážky z dokumentárnych a spravodajských filmov a po jej skončení je naplánovaná projekcia snímky Nežná ʼ89 odvaha a strach v réžii Petra Geržu. Program bude pokračovať panelovou diskusiou na tému Ako je to s nami po tridsiatich rokoch, ideály a odkaz Novembra ʼ89. S moderátorom Michalom Havranom budú diskutovať Martin Mocko, sociologička Oľga Gyárfášová, novinár a scenárista Eugen Gindl, teológ a religionista Dušan Jaura, politik a historik Petr Pithart a prozaik a publicista Martin Šimečka. Prvý deň seminára zakončí divadelné predstavenie SND Kabaret Normalizácia alebo Modlitba pre Martu (r. Matúš Bachynec).

Druhý deň bude zameraný špeciálne na film. Začne sa projekciami snímok, ktoré vznikli v rokoch 1989 a 1990: Kinožurnál 48/1989 (r. Ivo Brachtl), Letová správa OK 89-90 (r. Iľja Ruppeldt), Kinožurnál 2/1990 (r. Peter Lukáčik), Veľká škola dní (r. Kvetoslav Hečko), ktoré budú skombinované s novšími filmami Toto nie je hra (r. Dominik Jursa) a Skutok sa stal (r. Barbora Berezňáková). Kolekciu zostavila filmová teoretička Mária Ferenčuhová, ktorá zároveň povedie diskusiu po skončení projekcie. Popoludní sa uskutoční panelová diskusia Politikum vo filme – umelecká (seba)reflexia v rokoch „po“ a jej vplyv na spoločensko-politické povedomie. So scenáristkou, dramaturgičkou a filmovou kritičkou Zuzanou Gindl-Tatárovou budú tému rozoberať Martin Mocko, Mária Ferenčuhová, filmový publicista Pavel Smejkal, producentka filmu Čiara Wanda Adamík Hrycová, režisérka snímky Únos Mariana Čengel Solčanská a tvorcovia titulov Kandidát a Amnestie – režisér Jonáš Karásek a producent a scenárista Maroš Hečko. „Ponúkame polarizovanú diskusiu na tému potrebnosti spoločenskej sebareflexie v hranom i dokumentárnom filme, respektíve na tému dlhoročného odmietania – či potláčania – spoločenskej sebareflexie u nás, ako aj na tému štylizovaného výkladu historických udalostí vo filme a zodpovednosti filmárov za ich spoločenský výklad. Spojenie historika, recenzentov a samotných tvorcov sľubuje zaujímavú diskusiu, ktorá by mohla presiahnuť obmedzený rámec slovenského filmu,“ vysvetľuje Gindl-Tatárová. Filmový deň ukončí projekcia novinky Amnestie s diskusiou, na ktorej sa okrem Hečka a Karáska zúčastní aj dramaturgička Maja Hriešik.

Program tretieho dňa sa začne panelovou diskusiou Autorské, politické a nezávislé divadlo po roku ʼ89, ktorú bude moderovať divadelná dramaturgička Zuzana Hekel. Diskutovať budú divadelníci, ktorí formovali a dodnes formujú nezávislú divadelnú scénu na Slovensku – Ľubomír Burgr (divadlo Skrat), Blaho Uhlár (Stoka), Viliam Klimáček (GUnaGU), Viera Dubačová (Divadlo z Pasáže), Michal Ditte (Pôtoň) a Jozef Vlk (Debris Company). Panelovú diskusiu Sloboda v divadle – divadlo v slobodebude moderovať divadelná teoretička Silvia Hroncová, ktorá privíta dvoch hostí: Karla Krála, šéfredaktora časopisu Svět a divadlo, a Darinu Károvú, riaditeľku festivalu Divadelná Nitra. Program celého seminára zakončí inscenácia divadla GUnaGU Vodka a chróm v réžii Viliama Klimáčka, s ktorou bude takisto spojená diskusia. K sprievodným podujatiam patria aj reprízové predstavenia pôvodnej hry Eugena Gindla Prípad B.umerang, ktoré sa uskutočnia v bare Bohéma na Námestí SNP v Bratislave.

Partnermi podujatia sú Slovenský filmový ústav, Kino Lumière, FTF VŠMU, DF VŠMU, Divadelný ústav, LITA, spoločnosť Film Europe, SND a divadlo GUnaGU. Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia a Bratislavský samosprávny kraj.

Jaroslava Jelchová