O čom je ACE Producers Workshop?

Producentský tréning organizovaný sieťou ACE Producers existuje už od roku 1993 a patrí k najvýznamnejším tréningovým programom zameraným na vzdelávanie producentov, rozširovanie ich kontaktov a podporu medzinárodných koprodukcií v európskej kinematografii. Od jeho vzniku ho absolvovalo viac ako 250 producentov zo 45 krajín sveta, tento rok sa uskutočnil už jeho 31. ročník.

V programe ide o sériu workshopov, tréningových modulov a individuálnych konzultácií s cieľom pomôcť producentom nielen pri vývoji projektov s ambíciou medzinárodných koprodukcií, ale aj pri zdokonaľovaní ich schopnosti komunikovať a viesť tím, prípadne manažovať svoju spoločnosť. Program pozostáva z troch projektových stretnutí (október, november, apríl) a priebežných online konzultácií počas celého polroka. Zúčastniť sa na ňom môžu producenti, ktorí boli hlavnými producentmi minimálne jedného filmu pre kiná a zároveň majú ďalší projekt v ranom štádiu vývoja. Hoci sa tieto podmienky môžu zdať prísne, musím povedať, že je to veľmi dôležité, pretože celý workshop je koncipovaný predovšetkým ako výmena skúseností a nadväzovanie nových kontaktov a až potom ako vzdelávanie producentov. 

Ako filmoví producenti sme zvyknutí neustále prezentovať svoje projekty a tvorcov, s ktorými spolupracujeme, ale často zabúdame na prezentáciu svojej osoby. To sa potvrdilo hneď na prvom stretnutí v Nórsku, kde sme sa v rámci zoznámenia mali krátko predstaviť. Pre takmer každého z 18 účastníkov bola sebaprezentácia neprirodzená, pre niektorých až nočná mora. Väčšinou sme skromní, vieme predstaviť projekty a autorov, s ktorými pracujeme, ale nevieme prezentovať svoje úspechy. Máme pocit, že úspechy patria filmom a ich tvorcom, a nie producentom. A pritom to, že sa film realizuje, dokončí a uvedie, je často práve zásluha producenta, jeho vkusu a skúseností.

Úvodná aktivita nastolila atmosféru celého workhopu: poňali sme ho ako producentskú terapiu. O filmových producentoch sa zväčša hovorí ako o úspešných tvorcoch a podnikateľoch – vyrobili kvalitné filmy, ktoré vyhrali neskutočný počet cien a boli uvedené na svetoznámych festivaloch, ale len málokto z nás pripustí, že nie všetko sa vždy podarí na sto percent alebo že má problém so štábom a s autormi či s koproducentmi. No práve otvorená diskusia o týchto problémoch producentov posúva.

Dôležitým elementom workshopu je vývoj nového projektu, ktorý ostatní čítajú a dávajú naň spätnú väzbu. Tá môže pomôcť projekt posunúť správnym smerom a zároveň ukáže, ako prezentácia projektu pôsobí na nezainteresovaných profesionálov. Na druhom workshope sme predstavili aj finančný plán projektu a mali sme i možnosť rozvíjať ho s bývalými absolventmi programu, ktorí majú niekoľkoročné skúsenosti a za sebou desiatky koprodukčných filmov.

Na poslednom workshope sme sa venovali marketingu a riadeniu produkčnej spoločnosti, najmä ekonomickému, ale jeho súčasťou bolo aj trénovanie líderských schopností a komunikácie s tímom, s autormi, so spolupracovníkmi. Dôležitou súčasťou programu bola aj mediácia a riešenie konfliktov a problémov, s ktorými sa v našej praxi stretávame.

Sieť ACE Producers poskytuje na záver každého tréningového programu možnosť stretnúť sa s absolventami programu a členmi siete ACE, prejsť si s nimi prípadové štúdie úspešných projektov európskych koprodukcií a získať praktické rady a odporúčania, ktoré sa odovzdávajú len medzi členmi siete ACE. Tento rok sme sa venovali prípadovej štúdii nemeckého veľkofilmu Spencer s rozpočtom viac ako 15 miliónov eur. O svoje producentské skúsenosti sa s nami podelila významná poľská producentka Ewa Puszczyńska, držiteľka Oscara za film Studená vojna a niekoľkých ďalších významných cien za svoje filmy.

V otvorenej a tvorivej atmosfére sme prežili tri intenzívne týždne, počas ktorých sme sa skutočne stali jednou producentskou rodinou – rodinou, ktorá si pomáha a radí, aj sa skritizuje, keď niečo nie je v poriadku, ale hlavne sa o seba zaujíma. A to je asi to najdôležitejšie, čo som si z ACE Producers Workshopu odniesol, svoju novú producentskú rodinu, na ktorú sa môžem obrátiť, keď budem mať problém, a nemusím sa pred ňou tváriť, že som dokonalý a všetko zvládam bez problémov.

Peter Badač, filmový producent