Juraj Malíček a kol.
Slovenský filmový pop
(Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2021, 175 s.)

V edícii Popkultúrna čítanka, ktorú vydáva Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, vyšla pri príležitosti storočnice slovenskej kinematografie napohľad nenápadná kniha Slovenský filmový pop. Juraj Malíček v nej s kolegami z Ústavu literárnej a umeleckej komunikácie Michaelou Malíčkovou a Martinom Boszorádom a s dvoma hosťami, českou filmovou vedkyňou Janou Bébarovou a informatikom a cinefilom Františkom Gyárfášom ponúkajú päťkrát desať kratších textov venovaných päťdesiatim slovenským filmom. Každá autorská „popdesiatka“ je osobným výberom, ktorý vzišiel z lásky či z nadšenia autorov voči konkrétnym snímkam. Juraj Malíček v úvode píše, že kniha vznikla (aj) v reakcii na všeobecne rozšírenú predstavu, že slovenský film je nezaujímavý či slabý. Autori prinášajú cez prizmu vlastnej vnímavosti k témam alebo k poetike filmov – nezriedka zohľadňujúc ich divácky potenciál – podnetné analýzy a občas aj celkom nové interpretácie nielen kánonických filmových diel, ale aj menej exponovaných televíznych filmov pre dospelých či pre deti a mládež. Kniha vychádza s doslovom Zuzany Gindl-Tatárovej a v akademickom prostredí predstavuje mimoriadne osviežujúci publikačný počin.

 

Pavel Branko
Poznámky
(Asociácia slovenských filmových klubov, Slovenský filmový ústav, 2022, 168 s.)

Takisto pri príležitosti storočnice slovenskej kinematografie, ale aj (tesne) nedožitého 100. výročia narodenia publicistu, prekladateľa, filmového kritika a dodnes asi najväčšieho znalca slovenských krátkych filmov Pavla Branka (1921 – 2020) vychádza v knižnej edícii časopisu Kino-Ikon Cinestézia takmer bibliofilská publikácia s jednoduchým názvom Poznámky. Nahliada do komplexnej a mimoriadne pozoruhodnej lístkovej kartotéky Pavla Branka, ktorá je dnes súčasťou jeho osobného fondu, uloženého v archíve SFÚ. V úvodnej štúdii Martin Kaňuch, ktorý je zároveň zostavovateľom výberu Brankových poznámok, predstavuje autorov lístkový pamäťový systém, pomenúva jeho poznámkový štýl („farma zárodkov“, ktorú charakterizuje náčrtkovitosť, otvorenosť, zosieťovanosť aj nerigidné myslenie často s dávkou ostrovtipu), upozorňuje na Brankovo vnímanie slovenského non-fiction filmu v medzinárodnejšom kontexte či na jeho záujem o hraný film, divadlo i rozhlas. Gro Poznámok však tvoria reprodukcie 99 strojopisných kartotečných lístkov (plus jedného počítačového), ktoré umožňujú priam archeologicky nazrieť do Brankovej kritickej kuchyne, sledovať vývoj jeho uvažovania o filmoch, v niektorých prípadoch aj prostredníctvom doplnkových poznámok a revízií.

mf